Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > Dini Bölüm > Dini Konular > Allah (c.c) Hazretleri

Allah (c.c) Hazretleri Allah Azze ve Celle

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

Esma-ül Hüsna tr- arp-ing + flashlı

Allah (c.c) Hazretleri


Yeni Konu aç Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil
Okunmamış 02-10-2010, 18:53   #1
Moderator
 
فاروكي - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2010
Mesajlar: 179
Teşekkürleri: 0
0 mesajına 0 kere teşekkür edildi.
Tecrübe Puanı: 1000
فاروكي has much to be proud ofفاروكي has much to be proud ofفاروكي has much to be proud ofفاروكي has much to be proud ofفاروكي has much to be proud ofفاروكي has much to be proud ofفاروكي has much to be proud ofفاروكي has much to be proud of
Standart Esma-ül Hüsna tr- arp-ing + flashlı

ALLAH,
er-Rahmân, er-Rahîm,
el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm,
el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr,
el-Mütekebbir, el-Hâlık, el-Bâri', el-Musavvir, el-Gaffâr,
el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd,
el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzill, es-Semi', el-Basîr,
el-Hakem, el-Adl, el-Lâtîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr,
eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl,
el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi', el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd,
el-Bâis, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy,
el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy,
el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir,
el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâli,
el-Müteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntakim, el-Afüvv, er-Raûf,
Mâlikü'l-Mülk, Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm, el-Muksit, el-Câmi',
el-Ganiyy, el-Muğni, el-Mâni', ed-Dârr, en-Nâfi',
en-Nûr, el-Hâdi, el-Bedî', el-Bâkî,
el-Vâris, er-Reşîd,
es-Sabûr.

1ALLAH
ALLAH
(Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan zatın özel ve en kapsamlı adı)

1rahman
RAHMÂN
(Bağışlayan, esirgeyen)

1rahim
RAHÎM
(Bağışlayan, esirgeyen)

1malik
MELİK
(Görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi)

1quddus
KUDDÛS
(Her eksiklikten münezzeh)

1salam
SELÂM
(Esenlik veren)

1mumin
MÜ'MİN
(Güven veren, vaadine güvenilen)

1muhay
MÜHEYMİN
(Kainatın bütün işlerini gözetip yöneten)

1aziz
AZÎZ
(Yenilmeyen yegane galip)

1jabbar
CEBBÂR
(İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren)

1mutakabir
MÜTEKEBBİR
(Azamet ve yüceliğini izhar eden))

1halik
HÂLİK
(Takdirine uygun bir şekilde yaratan)

1bari
BÂRİ'
(Bir model olmaksızın canlıları yaratan)

1musair
MUSAVVİR
(Şekil ve özellik veren)

1gaffar
GAFFÂR
(Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan)

1kahhar
KAHHÂR
(Yenilmeyen, yegane galip)

1vehhab
VEHHÂB
(Karşılık beklemeden bol bol veren)

1rezzak
REZZÂK
((Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren)

1fettah
FETTÂH
(İyilik kapılarını açan, hakemlik yapan)

1alim
ALÎM
(Hakkıyla bilen)

1kabid
KÂBIZ
(Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan)

1basit
BÂSIT
(Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan)

1hafid
HÂFID
(Alçaltan, zillete düşüren)

1rafi
RÂFİ'
(Yücelten, izzet ve şeref veren)

1muizz
MUİZ
(Yücelten, izzet ve şeref veren)

1mudhill
MÜZİL
(Alçaltan, zillet veren)

1sami
SEMİ'
(İşiten)

1basir
BASÎR
(Gören)

1hakem
HAKEM
(Son hükmü veren)

1adl
ADL
(Mutlak adalet sahibi, aşırılığa meyletmeyen)

1latif
LATÎF
(Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan)

1khabir
HABÎR
(Her şeyin iç yüzünden haberdar olan)

1halim
HALÎM
(Acele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen)

1azim
AZÎM
(Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)

1gafur
GAFÛR
(Bütün günahları bağışlayan)

1sekur
ŞEKÛR
(Az iyiliğe çok mükafat veren)

1ali
ALÎ
(İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın)

1kabir
KEBÎR
(Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)

1hafiz
HAFÎZ
(Koruyup gözeten ve dengede tutan)

1muqit
MUKÎT
(Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, bilip gücü yeten ve koruyan)

1hasib
HASÎB
(Kullarına yeten, onları hesaba çeken)

1celil
CELÎL
(Azamet sahibi)

1kerim
KERÎM
(Fazilet türlerinin hepsine sahip)

1raqib
RAKÎB
(Gözetleyip kontrol eden)

1mucib
MÜCÎB
(Dileklere karşılık veren)

1vasi
VÂSİ'
(İlmi ve merhameti herşeyi kuşatan)

1hakim
HAKÎM
(Bütün emirleri ve işleri yerli yerinde olan)

1vedud
VEDÛD
(Çok seven, çok sevilen)

1mecid
MECÎD
(Şanlı, şerefli)

1baith
BÂİS
(Ölümden sonra dirilten)

1shahid
ŞEHÎD
(Her şeyi gözlemiş olarak bilen)

1haqq
HAK
(Fiilen var olan, mevcudiyeti ve uluhiyyeti gerçek olan)

1wakil
VEKÎL
(Güvenilip dayanılan)

1kaviyy
KAVÎ
(Her şeye gücü yeten, kudretli)

1metin
METÎN
(Her şeye gücü yeten, kudretli)

1wali1
VELÎ
(Yardımcı ve dost)

1hamid
HAMÎD
(Övülmeye layık)

1muhsi
MUHSÎ
(Her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen)

esma59
MÜBDİ'
(İlkin yaratan)

1muid
MUÎD
(Tekrar yaratan)

1muhyi
MUHYÎ
(Can veren)

1mumit
MÜMÎT
(Öldüren)

1hayy
HAY
(Ebedi hayatta diri)

1kayyum
KAYYÛM
(Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden)

1wajid
VÂCİD
(Dilediğini dilediği zaman bulan bir müstağni)

1majid2
MÂCİD
(Şanlı, şerefli)

1vahid
VÂHİD
(Bölünüp parçalara ayrılmaması ve benzerinin bulunmaması anlamında tek)

1samad
SAMED
(Arzu ve ihtiyaçları sebebiyle herkesin yöneldiği ulular ulusu bir müstağni)

1kadir
KÂDİR
(Her şeye gücü yeten, kudretli)

1muqtad
MUKTEDİR
(Her şeye gücü yeten, kudretli)

1muqad
MUKADDİM
(Öne alan)

1muakh
MUAHHİR
(Geriye bırakan)

1evvel
EVVEL
(Varlığının başlangıcı olmayan)

1akhir
ÂHİR
(Varlığının sonu olmayan)

1zahir
ZÂHİR
(Varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilin bulunması açısından aşikar)

1batin
BÂTIN
(Zatının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizli)

1wali2
VÂLÎ
(Kainata hakim olup onu yöneten)

1mutali
MÜTEÂLÎ
(İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın)

1barr
BERR
(İyilik eden, vaadini yerine getiren)

1tawwab
TEVVÂB
(Kullarını tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul eden)

1muntaq
MÜNTAKIM
(Suçluları cezalandıran)

1afu
AFÜV
(Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden)

1rauf
RAÛF
(Şefkatli)

1malik2
MÂLİKÜ'L-MÜLK
(Mülkün sahibi)

1zul
ZÜ'L-CELÂLİ ve'l-İKRAM
(Azamet ve kerem sahibi)

1muqsit
MUKSİT
(Adaletle hükmeden)

1cami
CÂMİ'
(Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan)

1ghani
GANÎ
(Her şeyden müstağni, kendi dışında her şey O'na muhtaç)

1mughni
MUĞNÎ
(Zenginlik verip tatmin eden)

1mani
MÂNİ'
(Dilemediği şeyin gerçekleşmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan)

1darr
DÂR
(Zarar veren)

1nafi
NÂFİ'
(Fayda veren)

1nur
NÛR
(Nurlandıran, nur kaynağı)

1hadi
HÂDÎ
(Yol gösteren, murada erdiren)

1badi
BEDÎ'
(Eşi ve örneği olmayan, sanatkarane yaratan)

1baqi
BÂKÎ
(Varlığının sonu olmayan)

1varis
VÂRİS
(Varlığının sonu olmayan)

1rashid
REŞÎD
(Bütün işleri isabetli ve hedefine ulaşıcı, irşad edici)

1sabur
SABÛR
(Çok sabırlı)
__________________
9qfd91186dd20fz6
فاروكي isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap
Cevapla

Bookmarks

Tags
arping, esmaÜl, flashlı, hüsna, tr

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın

Mesajınız:
Seçenekler


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Allah'ın 99 İsmi Esma-ul Hüsna 3 gp Korax Cep için Videolar 0 08-08-2009 15:22
99 Esma 99 Dua уυѕυƒ Dini Şiirler 91 11-22-2008 12:28
esma ül hüsna уυѕυƒ Dini Şiirler 0 11-22-2008 12:04
Esma’Ül HÜsna уυѕυƒ Dinimiz ve Diğer Dinler 0 09-27-2008 15:40
esmaül hüsna ahmetanriverdi Dini Nasihatler 0 03-27-2008 16:45


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 08:18 .


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628