Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > Eğitim - Üniversiteler - Sınavlar > Ödevler > Coğrafya

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

Yanardağlar ve Yanardağ Patlamaları

Coğrafya


Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 04-02-2015, 20:43   #1
 
Üyelik tarihi: Feb 2015
Mesajlar: 1.462
Teşekkürleri: 0
1 mesajına 1 kere teşekkür edildi.
Tecrübe Puanı: 144
Fearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud of
Standart Yanardağlar ve Yanardağ Patlamaları

Yanardağlar, yeraltındaki ergimiş kayaların, kayaparçalarının ve gazların yerkabuğundaki açıklıklardan püskürdüğüoluşumlardır. Art arda olan püskürmeler sonucunda maddelerin üst üsteyığılmasıyla ortaya çıkan yükseltiler de aynı biçimde adlandırılır.Yüzeye çıkan ergimiş durumdaki maddeler zamanla katılaşarak volkanikkayaları oluşturur. Depremler gibi yanardağların da çoğu levhasınırlarına yakın yerlerde bulunur. Öte yandan, nasıl ki, levhasınırlarına uzak yerlerde de zaman zaman deprem olursa, bazıyanardağlar da levhaların iç bölümlerinde bulunur.

Yayılma Sırtları
Okyanus dibinde. İki levhanın birbirinden uzaklaşmakta olduğu sınırda,okyanus ortası sırtları ya da yayılma sırtları adı verilenyanardağlardan oluşan sıra dağlar vardır. Levha birbirindenayrıldıklarında astenosfer üzerindeki basınç azalır. Bunun sonucunda,levha sınırının altında bulunan katı durumdaki minareler tanecikleriergiyerek magmaya dönüşür. Yükselmeye başlayan yeni magmanın çoğu levhakenarlarında katılaşıp kalır, yüzeye ulaşan bölümü ise okyanustabanında yanardağlar oluşturur.

“Plastik” Kayalar
Bilim adamları, astenosferi genellikle “plastik” olarak tanımlarlar.Bunun nedeni, astenosferin büyük bir bölümün yumuşsak olmasına karşın,sıvıdan çok küçük miktarlarda magma bulunan katı mineraltaneciklerinden oluştuğunu düşünüyorlar. Astenosferdeki sıcaklığın,minerallerin çoğunu ergitmeye yetecek kadar yüksek olmasına karşınüsteki litosfer katmanın neden olduğu yoğun basınç bunu engeller.

Dalma-Batma Bölgesi Yanardağları
Yanardağlar, iki levhanın çarpışması sonucu birinin diğeri altınadaldığı levha sınırlarında oluşur. Dalan levha, 100-200 km derinliktebulunan ve dalma-batma bölgesi adı verilen bölgede ergimeye başlar vemagmaya dönüşür. Bu magma, levhanın üzerinde biriken tortullar veergimiş durumdaki okyanusal litosferden oluşur. Magma ,tortullarlabirlikte yerin derinliklerine çekilen su içerir. Oluşan yeni magma,çatlaklardan geçerek yüzeye püskürür ve üstteki levhanın üzerindeyanardağların oluşuma yol açar. Bu çatlaklar ,levhaların hareketisonucunda oluşur. Üstteki levhanın okyanusal litosfer levhası olmasıdurumunda, yanardağların su yüzeyinin üzerinde kalan bölümleri bir dizivolkanik ada oluşturur.

Magma
Magma, ergimiş durumdaki değişik mineraller ve bazı mineralkristallerinde oluşan lapa benzeri, yoğun bir sıvıdır. Kıvamı, su vebuz kristalleri içeren yarı erimiş durumdaki kar gibidir. Bilimadamları ,magmanın büyük çoğunluğunun astenosferde bulunmakla birliktebir bölümünün de alt mantonun bazı bölgelerinde geldiğini düşünüyorlar.

Sıcak Noktalar
Birçok yanardağın oluşumunun levha sınırlarındaki hareketle bağlantılıolmasına karşın bazıları bu sınırlara uzak yerlerde ortaya çıkabilir.Bu yanardağların ”sıcak noktalar” olarak adlandırılan olağanüstü sıcakbölgelerin varlığı sonucunda oluştukları düşünülüyor.
Bilim adamları, sıcak noktaların astenosfer ve alt mantoda bulunduğuvarsayılıyor. Sıcak noktalarda, ısı akımlarının mantonun içindengeçerek yükseldiği tahmin ediliyor. Bu olağanüstü ısının basıncınetkisini ortadan kaldırılması sonucunda da magma oluşur. Yüzeye doğruçıkan magma, litosferden geçiş sırasında, yolunun üzerindeki kayakütlelerini ergiterek kendisine yol açar. Magmanın yüzeye çıktığıyerlerde zamanla yanardağlar oluşur.

YANARDAĞ PÜSKÜRMELERİ
Magmanın yerkabuğundan yükselerek yüzeye çıkmasına yanardağ püskürmesiadı verilir.Yanardağ bir kez oluştuktan sonra yeraltından magma geldiğisürece püskürmeler devam eder. İki püskürme arasında onlarca, yüzlerce,hatta binlerce yıl geçbilir.

Magma Yükselişi
Astenosferdeki magma, ancak yeterince büyükbir “kabarcık”oluşturacak biçimde biriktiği zaman litosfere doğruyükselir. Magmanın yükselmesine yol açan süreç, bozuk bir musluktansuyun damlamasına(ancak ters yönde) benzer. Bozuk bir muslukta susürekli biçimde musluğun ağzında birikir fakat damla halinde düşmesiancak yeterli ağırlığa ulaşması ile gerçekleşir. Magma da yeraltındayeterli derecede biriktiğinde ve yoğunluğu çevresindeki kayakütlelerinden daha düşük olduğunda yukarı doğru çıkmaya başlar. Çoğuyanardağın altında (yerkabuğunun içinde ya da altında) magmanınbiriktiği bir magma odası vardır.

Yanardağın Altı
Magma odası il yanardağın yüzeyi arasındakanal ya da baca olarak adlandırılan genişlemiş çatlaklar bulunur.Bunlar bir önceki patlamalardan arta kalan katılaşmış magma iledoludur.bazı yanardağlarda, magma odasından çıkan çok sayıda baca olmakile birlikte bunların hepsi yüzeye ulaşmayabilir. Bir bacanın açıldığıyere ağız denir. Yanardağ ağızları yuvarlak ya da ince uzun biçimdeolabilir. Bazı ağızlar, krater adı verilen derin çukurların içindebulunur.Bir püskürme sırasında, magma, biriktiği magma odasından yüzeyeçıkan bacalardan birinden geçerek,yanardağın tepesindeki ağıza ulaşırve buradan dışarı fışkırır. Bazı durumlarda ise magma, yanardağınyamacındaki bir ağızdan çıkar.

Lav
Püskürme sırasında yüzeye çıkan magma lav adını alır. Yanardağınyamaçlarından, lavdan oluşan bir nehir gibi akan lav akıntısının zamansoğuyup katılaşmasıyla volkanik kayalar oluşur. Çeşitli türlerde lavbulunmakla birlikte bunların tümü nerdeyse diğer mineral elementlerininyanı sıra bir silisyum ve oksijen karışımı olan silisyum dioksit (SiO2)içerir. Lavın yoğunluğu ,içindeki silisyum dioksit oranına göredeğişir.Yoğun olmayan lav bal kıvamındadır.Yoğun lav ise şekerlenmişbal gibi koyu ve yapışkandır. Bir patlama sırasında yanardağdan farklıyoğunlukta lavlar püskürebilir.
Bir yanardağın biçimi, büyük oranda, lavın yoğunluna bağlıdır. Yoğunolmayan lav katılaşıncaya kadar daha geniş bir çevreye yayıldığından,bu tür lavdan oluşan yanar dağların yamaçları yumuşak eğimliolur.Kalkan biçimli olarak tanımlanan Bu yanardağlar, çoğu zaman sıcaknoktalar ve yayılma sırtlarında bulunur. Bu yanardağların lavıçoğunlukla bazalttan oluşur. Yoğun lav, yüksek oranda silisyum dioksitiçerir ve genellikle dalma-batma bölgelerinin üzerindeki yanardağlardanpüskürür. Çok koyu olduğu için ağızdan fazla uzaklaşmadan katılaşan bulavın oluşturduğu yanardağlar çoğu zaman koni biçimindedir.

Püskürme Tipleri
Yanardağın püskürmeleri, lavın çıkış biçimine göre sınıflandırılır. Buda lavın yoğunluğuna ve lavın içerdiği gazların ne kadar kolaylıklakurtulabilmelerine bağlıdır. Yoğun olmayan lavdan kolayca kurtulabilengazlar, yoğun lavdan ancak büyük patlamalarla kurtulabilirler.
Magma, yüzeye yaklaştıkça üzerindeki basınç azalır ve tıpkı bir gazozşişesinin kapağı açıldığı zaman basıncın azalması sonucu gazozun içindehava kabarcıklarının oluşması gibi volkanik gazlar magmanın içindeküçük kabarcıklar oluşturur.

Farklı püskürme tipleri
* Hawaii tipi püskürmeler genelliklehafif şiddetedir.lavın çok akışkan olduğu ve içinde gazların kolaycakurtulduğu durumlarda bu tür püskürmeler olur.Kimi zaman magma,yanardağdan dışarı, bir fıskiyeden fışkıran su gibi çıkar.
* Stromboli tipi püskürmeler, lavınbiraz daha yoğun olması durumunda görülür.Sıkışmış gazlar, yanardağağzının çevresine sıvı halde lav kütlerinin fışkırmasına neden olan,küçük patlamalarla açığa çıkar.
* Vulkona tipi püskürmeler, lavındaha yoğun olduğu durumlarda görülür. Sıkışmış gazlar gürültülüpatlamalarla açığa çıkar ve yanardağın ağzına iri kaya parçaları ileçok miktarlarda volkanik kül püskürür.
Pilinius tipi püskürmeler, lavın çok yoğun olması durumunda görülür.Sıkışmış gazlar, çok büyük patlamalarla kurtulur. Yanardağınpüskürmeleri sırasında büyük miktarlarda volkanik kül gökyüzünefırlatılır.

LAV AKINTILARI, BLOKLAR VE BOMBALAR
Püsküren bir yanardağdan akan lavlar, yolları yakıp yıkmasın karşın,çok ender olarak ölüm yada yaralanmalara yol açar. Bunun nedeni, lavakıntısının yavaş ilerlemesi ve insanların ondan kaçma olağanıbulabilmeleridir.
“Pahoehoe” ve “aa” , iki farklı lav akınsına Hawaii dilinde verilenadlardır.Bunlar birbirlerinden , volkanik gazların lavdan çıkışbiçimiyle ayrılır.

*Pahoehoe lav akıntıları
Pahoehoe lav akıntılarının yüzeyi genellikle düz ya da hafif kırışıkolur.Bu tür akıntıların koyu kıvamı değildir yani akışkandır. Lavsoğumaya başladığında yüzeyinde düzgün kabuk oluşur. Lav akıntısının içkısmı ergimiş durumda kalarak akmayı sürdürürken soğumakta olan yüzeydezaman zaman halat benzeri kıvrımlar oluşturabilir.


*Aa lav akıntıları
Aa lav akıntılarında pürüzlü ve çatlaklı bir yüzeyi vardır. Buakıntılar, daha yoğun lavdan oluşur ve pahoehoe lava kıyasla daha yavaşakar. Lav akarken, yüzeyi iri parçalar biçiminde kırılır ve içindekigazlar açığa çıkar. Kırılan parçalar, sıvı durumu koruyan lavakıntısının iç kısmı ile birlikte sürüklenir.
Bir aa akıntısısın kenarları ve önü tank paletlerine benzer bir biçimdeilerler: Akıntının önündeki soğumuş parçalar dönerek lavın altınagirer, ilerlemekte olan lav bunların üstünden geçer. Katılaşmış aalavının yüzeyi pürüzlüdür ve yanmış kömür yığınlarını hatırlatır.
Fearleon isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap
Cevapla

Bookmarks

Tags
patlamalari, ve, yanarda, yanardalar

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın

Mesajınız:
Seçenekler


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 23:16 .


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628