Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > Kültür - Sanat - Biyografi > Biyografiler > Din Ve Tasavvuf

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

İbnu'l-kayyİm El-cevzİyye

Din Ve Tasavvuf


Yeni Konu aç Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil
Okunmamış 03-04-2008, 18:54   #1
 
LeGoLaS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 6.606
Teşekkürleri: 0
0 mesajına 0 kere teşekkür edildi.
Tecrübe Puanı: 896
LeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond repute
Standart İbnu'l-kayyİm El-cevzİyye

İBNU'L-KAYYİM EL-CEVZİYYE
İsmi ve Soyu
İbnu'l-Kayyim el-Cevziyye'nin adı Muhammed, künyesi Ebu Abdillah, lakabı
Şemsuddin, unvanı Zür'i'dir. Babasının adı Ebubekir ibnu Eyyub'dur. Şam'da
doğdu. Babası Cevziyye Medresesi'nin kayyımı olduğu için kendisi İbnu'l-Kayyim
el-Cevziyye diye tanınmıştır.
İlmi Tahsili ve Derecesi
Öğrenim hayatına babasından aldığı derslerle başlayan İbnu'l-Kayyim, Mecduddin
Ebu Bekir ibnu Muhammed et-Tunusi ve Muhammed ibnu Ebi'l-Feth el-Ba'lebeki'den
Arap dili ve edebiyatı, Şafii alimi Safiyyuddin el-Hindi'den Kelam ve Usul,
Mecduddin İsmail ibnu Muhammed el-Harrani ile Takıyuddin ibnu Teymiyye'den Fıkıh
okudu. Fıkıhta asıl hocası İbnu Teymiyye olup onun birçok eserini bizzat
kendisinden okuma imkanı buldu. İbnu'l-Kayyim birçok hocadan ders almış olsa da
onun üzerinde en çok etkisi bulunan kişi 712 yılında Mısır'dan dönmesinden
ölümüne kadar (728) sürekli beraber bulundu İbnu Teymiyye olmuştur. Hatta
İbnu'l-Kayyim'in ilmi birikim ve şöhretini büyük ölçüde İbnu Teymiyye'ye borçlu
olduğu söylenebilir. Gerçekten de bu ikisi örneği az rastlanan bir hoca-talebe
ilişkisi sergilemişlerdir. İbnu'l-Kayyim, hemen her zaman hocası İbnu Teymiyye
ile birlikte anılmakta ve ona olan aşırı sevgi ve bağlılığı özellikle
belirtilmektedir. Bu bağlılık, hocasının eserlerini tehzib ve görüşlerini yayma
konusundaki çabalarında ve yazdığı eserleri büyük çoğunlukla hocasının
görüşlerini açıklamasına hasretmesinde açıkça görülmektedir.
İbnu'l-Kayyim, salt bir taklitçi olmayıp delile göre davranmayı ilke edinmekle
beraber hocası gibi genelde Hanbeli mezhebinin usul anlayışı çerçevesinde
hareket etmiş, özel olarak da İbnu Teymiyye'nin görüşleri doğrultusunda tavır
sergilemiştir. Bunun için İbnu Teymiyye ile birlikte Selefiye ekolünün
bayraktarı kabul edilmiştir.
Yeni Hanbelilik veya Selefilik diye adlandırılan akımın önde gelen ismi olması
dolayısıyla İbnu Teymiyye'nin Memlük idarecilerinden gördüğü baskılar büyük
oranda talebesi İbnu'l-Kayyim için de söz konusudur. Gerek İbnu Teymiyye'yle
bulunması gerekse bazı görüşleri sebebiyle yöneticilerle arasının pek iyi
olmaması sebebiyle İbnu'l-Kayyim, biri Hz. İbrahim (a.s.)'ın kabrini ziyaret
etmek amacıyla yolculuk yapılmasına karşı çıkması yüzünden olmak üzere birkaç
defa hapsedilmiştir. Hicri 726 yılında İbnu Teymiyye ile birlikte Dımeşk
kalesine hapsedilmiş, muhtemelen İbnu Teymiyye kadar tehlikeli görülmediği için
hocasının ölümünden sonra serbest bırakılmıştır.
Hafız İbnu Receb onun ilmi derecesi hakkında şunları söyler: "O bütün İslami
bilgilerde yetenekliydi. Fakat Tefsir kolunda onun bir benzeri yoktu.
Usulu'd-Din konusunda da en yetkili kişilerdendi. Hadis, Hadis-Fıkıh ve hüküm
çıkarmadaki inceliklerde ona denk biri göze çarpmıyordu. Fıkıh, Usul-i Fıkıh,
Arapça ve Kelam ilminde de üstün bir seviyeye ulaşmıştı. Tarikat ilmine ve
tasavvuf ehli kişilerin işaret ve inceliklerine de haylice vakıftı. Ben, Kur'an
ve sünnetin ne demek olduğunu, inceliklerini ve iman gerçeklerini ondan daha iyi
bilen birini görmedim. O kusursuz, günahsız değildi. Ama ben bu özelliklere
sahip onun gibi birini görmedim."
Allame Zehebi (öl.748) de şöyle der: "İbnu'l-Kayyim, hadis metinlerini ve hadis
ricalini bilmeye çok ilgi duyar, bunlarla çok daha fazla ilgilenirdi. Fıkıh
incelemeleriyle de çok meşgul olurdu. Çok geniş ve detaylı bir şekilde yazarak
Arapça dilbilgisini öğrenmekte, Fıkıh ve Hadis usulünde çok maharetliydi."
İlmi Faaliyeti ve Metodu
İbnu'l-Kayyim, İbnu Teymiyye'nin başlattığı ıslah çabasına katkı sağlamayı, bu
çabayı devam ettirmeyi hedeflemiştir. Adalet ve toplum yararı temeline dayalı
dini ve içtimai ıslah projesi sayılabilecek bu çabanın esasını selefin yöntemi
olarak gördüğü Kitap ve sünnetin hakemliğine baş vurma, şeriatın ruhunu anlama,
toplumsal olguları bu bağlamda dikkate alıp değerlendirme ve buna bağlı olarak
taklidin yol açtığı fikri donuklukla mücadele etme oluşturmaktadır. Bu noktada
İbnu'l-Kayyim özellikle akidenin selef mezhebine dönülmek suretiyle ıslahı,
taklide karşı fikir hürriyetinin hakim kılınması, dini oyuncak haline
getirenlerin uydurdukları hilelerle mücadele ve şeriatın ruhunu anlama gibi
hususlar üzerinde durmuştur.
İbnu'l-Kayyim'in yönteminin genel çizgileri "orta yol üzere olma",
"gelenekçilik" ve "anlamcılık" olarak ifade edilebilir. Onun orta yolcu
tutumunun sonuçları itikad, usul ve fürua dair görüşlerinde açıkça
görülmektedir. Bu anlayışı İslam dinini diğer dinler arasında ve Ehli Sünnet'i
diğer mezhepler arasında konumlandırırken de göstermiştir. Ona göre Müslümanlar
diğer din mensupları arasında ortada oldukları gibi, Ehli Sünnet de diğer
mezhepler arasında ortadadır.
İbnu'l-Kayyim, bir ıslah iddiasıyla yola çıktığı için onun fetvalarında
toplumsal bozulma noktalarını, döneminde ortaya çıkan bidat ve hurafeleri tespit
etme imkanı bulunabilir. Bu tavır onun aynı zamanda selefi tutum ve yönteminin
de tabii sonucudur. Nitekim kabir ziyaretinin esasen meşru olduğu kanaatini
taşımakla beraber özellikle bazı salih kişilerin kabrini ziyaret amacıyla yola
çıkılmasını caiz görmez.
İbadet ve Takvası
Hafız ibnu Receb anlatıyor: "O, çok ibadet eden ve gecelerini çok uyanık geçiren
biriydi. Namazları uzun ve huzur dolu olurdu. Her zaman zikreden, çalışan,
uğraşan biriydi. Onda Allah sevgisinin bir coşkusu ve cezbesi, kulluğun özel bir
hali vardı. Yüzünde ilahi huzura yönelme, yoksulluk, acizlik ve boynu büküklüğün
nuru görünürdü. Bu hal içinde ben onu başkasına benzemeyen bir insan olarak
gördüm. Birçok kez hacc yaptı. Bir süre Mekke'de kaldı. Mekkeliler onun çok
ibadet edişinin ve çok tavaf edişinin insanı hayrete düşüren hallerini
anlatmaktadırlar."
Allame İbnu Kesir (öl. 774) de kendi tarih kitabında şöyle yazıyor: "Hafız
İbnu'l-Kayyim çok sevimli bir insandı. Ne kimseye hased eder, ne eziyet eder, ne
bir kimsenin ayıbını ortaya çıkarır, ne de bir kimsede kusur arardı. Ben onun en
yakın arkadaşı ve sevdiği biriydim. Bizim zamanımızda dünyada ondan daha fazla
ibadet eden ve daha çok nafile ibadet yapan biri var mıydı bilmiyorum? Namazını
uzun uzun kılar, rüku ve secdelerini çok uzatırdı. Bazı kereler dostları ona
kızarlardı ama o bunu terk etmezdi. Sözün kısası şu ki o, genel olarak bütün
yönleriyle kendisine benzer kimse az olan biriydi."
Vefatı
Hicri 13 Recep 751 (16 Eylül 1350)'de Çarşamba gecesi vefat etti. Bir gün sonra
öğle namazını müteakip Cami-i Kebir'de cenaze namazı kılındı ve Babu's-Sag'li
mezarlığına defnedildi. Allah rahmet eylesin ve derecesini yükseltsin.
Eserleri
Herhangi bir ilimde otorite sayılmasa da Kelam, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Usul-i
Fıkıh'ta derinleşmiş olan İbnu'l-Kayyim'in kaynaklarda 100'e yakın eserinin adı
geçmekte olup bunların önemli bir kısmı gerek onun ilginç kişiliğini, gerekse
Hanbeli mezhebinin tarihi birikimini gün ışığına çıkarma yönünden çağımızdaki
insanların istifadesine sunulmuştur.
Onun eserleri metotlu oluş ve tertipli yazılış bakımından hocası Hafız İbnu
Teymiyye'nin eserlerinden daha üstündür. Bunun dışında onun kitaplarında
tasavvuf tatlılığı, akıcı ifade ve insan ruhuna işleyicilik daha çok
bulunmaktadır. Herhalde bu onun tabiatının ve ruhi yapısının bir sonucudur. Onun
ruhi yapısında celalden (otorite) çok cemal (hoşgörü) vardır.
Eserlerinin çok olması nedeniyle hepsinin ismini zikretmemiz mümkün değildir.
Ancak her ilmi disiplinde önemli olanların isimlerini zikretmekle yetineceğiz.
Akaid:
-el-Kasidetu'n-Nuniyye: Ehli Sünnet akaidine ait 3000 beyit içermektedir.
-er-Ruh: Ağırlıklı olarak rüya, ölümle kıyamet arasındaki süre, kabir hayatı ve
ruh konusunu ele alır.
-Hidayetu'l-Hayara
Ahlak ve Tasavvuf:
-Medaricu's-Salikin
-Ravzatu'l-Muvakkiin 'an Rabbi'l-Alemin
-Ahkamu ehli'z-Zimme ve'l-Fürusiyye
-Hükmü Tariki's-Salat
Tefsir:
-et-Tibyan fi Aksami'l-Kur'an
-Esmau'l-Kur'an
-Tefsiru'l-Fatiha
-Tefsiru'l-Muavvezeteyn
Hadis:
-Tehzibu Sünen-i Ebi Davud
-el-Menaru'l-Münif
Zadu'l-Mead:
Hz. Peygamber (s.a.s.)'in hayatı, günlük yaşayışı ve uygulamalarından çıkarılan
dini, ahlaki, hukuki vb. hükümlerinin yer aldığı ansiklopedik mahiyette bir
eserdir. Eser, Siyer, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tasavvuf ve ihsan kitabıdır. Amel ve
ıslah bakımından İhyau Ulumi'd-Din'den sonra belki de böyle çok yönlü bir kitap
yazılmamıştır.
Kaynaklar:
1.İslam Ansiklopedisi, TDV, C. 20, sh. 109-117
2.en-Nedvi, İslam Önderleri Tarihi, C. 2, sh. 425
__________________
manset 3-4
LeGoLaS isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap
Cevapla

Bookmarks

Tags
elcevziyye, ibnulkayyim

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın

Mesajınız:
Seçenekler


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 06:11 .


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628