Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > Eğitim - Üniversiteler - Sınavlar > Ödevler > Genel Kültür

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

20 YY Başlarında Osm. Devletinin İç ve Dış Siyasi Durumu

Genel Kültür


Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 05-02-2009, 10:24   #1
Android Destek
 
Korax - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Yaş: 33
Mesajlar: 21.060
Thanks: 4
Thanked 7 Times in 7 Posts
Tecrübe Puanı: 1000
Korax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond repute
Korax - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart 20 YY Başlarında Osm. Devletinin İç ve Dış Siyasi Durumu

20 YY Başlarında Osm. Devletinin İç ve Dış Siyasi DurumuII. MEŞRUTİYET'İN İLANI (1908)

II. Abdülhamit'in baskıcı düzenine karşı olan aydın*lar, Meşrutiyeti yeniden kurmak için gizli cemiyetler kur*dular. Bu cemiyetlerin ilki olan İttihat–ı Osmani'dir. Bu ce*miyet Selanikte kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyetiyle birleşti (1907).Bunun sonunda İttihat ve Terakki Ce*miyeti ku*ruldu. Bu dönemde Mustafa Kemal'de Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti sonra*dan İttihat ve Terakki Cemiyetine katıldı. II. Abdül*hamit'e karşı kurulan bu cemiyetler Makedonya'da çok daha güçlüydüler. Bu durumun nedenleri şunlardır:
1. Avrupa'dan gelen yayınların bölgede kolay bulu*nup, okunması
2. Selânik'teki üçüncü ordu subaylarının maaşlarını alamaması ve terfi edememeleri.

Osmanlı Devleti'nin siyasi çalkantılar içerisinde bu*lunduğu bu dönemde, Almanya Osmanlı Devletine yak*laştı. İngiltere Almanya'nın Osmanlı Devletine yaklaş*ma*sını, çıkarlarına uygun bulmadı. Balkanlar ve Doğu Ak*de*niz ilgili politikasını değiştirerek Rusya'ya yak*laştı. Bu*nun sonunda İngiltere ve Rusya Reval sözleşmesini imzaladılar. (1908). İngiltere önceleri Rusya'nın Balkan*larda güçlenmesini istemi*yordu. Ancak bu sözleşmeyi imzalayarak Rusya'nın Panislavizm politi*kasını destek*ledi.

İttihat ve Terakki Derneği üyeleri Balkanlar'da oluşan bu gelişmeler karşısında, II. Abdülhamit'in devletin par*ça*lanmasını önlemeyeceği fikrini savundular. Meşruti*yet'in ikinci kez kurulmasını sağlamak için Niyazi Bey Manastırda, Enver Bey Selanikte birlikleriyle isyan ettiler. II. Abdülhamit Meşrutiyeti ilân etmek zorunda kaldı. Meş*rutiyetin ikinci kez ilanı sırasındaki karışıklığı fırsat bilen;
1.Bulgaristan bağımsızlığını ilân ederek, Doğu Ru*meli'yi kendisine bağladı. Bulgarlar Rusya'ya ve Osmanlı Devetine tepki olarak bir Alman prensini kendi*lerine kral seçtiler.
2. Avusturya - Macaristan, Bosna – Hersek'i ülke*sine kattı.
3. Yunanistan Girit'i aldığını açıkladı.
II. Meşrutiyetin ilanından sonra Kanun–i Esasi'ye ko*nulan yeniliklerle aşağıdakiler gerçekleşmiştir:
1. Padişahın meclisleri kapatması zorlaştırıldı.
2.Hükümetin padişaha değil, meclise karşı sorumlu olduğu kararlaştırıldı.
3. Fikir ve toplanma özgürlükleriyle ilgili olarak yeni*likler yapıldı. Partiler kurulmasına izin verildi. (Bunlar ilk kez gerçekleştirilmiştir.)
31 MART OLAYI (13 NİSAN 1909)

Meclisi Mebusanın açılmasıyla İttihat ve Terakki Cemiyetinin etkinliği arttı. Bu partiye karşı olanlar Ahrar Partisini kurdular. Volkan Gazetesi sahibi Derviş Vahdeti ve Serbesti Gazetesinin başyazarı Hasan Fehmi, İttihat ve Terakki aleyhine şiddetli yazılar yazdılar. Bu yazılarda dini propagandalar yaptılar. Halkı heyecana getirdiler. Ga*zeteci Hasan Fehmi öldürüldü. II. Abdülhamit taraftar*ları Avcı taburlarını yanlarına çektiler, Meclis–i Mebusa*n'a gelerek şeriat isteriz diyerek isyan başlattı*lar. İttihat ve Terakki'yi destekleyen mebuslardan, subay*lardan ve ga*zetecilerden bazılarını öldürdüler. Bu olaylar üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin merkezi olan Selanik'te III. Orduya bağlı askerlerden Hareket Ordusu kuruldu. Mahmut Şevket Paşa komutasındaki bu ordu is*yanı bastırdı. Mustafa Kemal Hareket Ordusunun kur*may başkanlığını yaptı. İttihat ve Terakki Partisi ile hü*kümet üyeleri II. Ab*dülhamit'i padişahlıktan indirdiler, kardeşi V. Mehmet Reşat'ı padişahlığa ge*tirdiler.
Not: 31 Mart olayı denilen isyanı çıkaranlar Meşruti*yet idaresini yıkarak, Teok*ratik Monarşiyi yeniden kur*mayı hedeflemiş*tir.


TRABLUSGARP SAVAŞI (1911–1912)
Nedenleri:
1. Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya'nın sö*mürge yarışına girmesi
2. İtalya'nın Habeşistan ve Kızıldeniz kıyılarını işgal etmesine rağmen yenilerek geri çekilmesi, karşılaştığı bu başarı*sızlığı gidermek istemesi.
3. İtalyan tüccarların Trablusgarp'ta kurdukları et*kinliğin artması.
4. İtalya'nın kendisine yakın Trablusgarp'a atanacak vali konusunda kendi görüşünün alınmasını istemesi
Not: İngiltere ve Fransa İtalya'nın Almanya'ya yakın*laşmasını ön*le*mek için İtalya'ya destek vermişlerdirİtalya'nın bölgedeki tüccarlarının haklarını kendi*sinin koruyacağını öne sürerek, Trablusgarp'a atanacak vali konusunda kendilerinin görüşünün alınmasını istedi.

Osmanlı Devleti, İtalya'nın Trablusgarp'ın yönetimiyle ilgili isteklerini reddetti. Bunun üzerine İtalya Trablus*garp'a asker çı*kardı. Osmanlı Devletinin deniz gücü yoktu. II. Abdül*hamit do*nanma subaylarının kendisine karşı bir ihtilâl yapacağını düşünerek, donanmayı Haliç'e çektir*mesiyle gemiler çü*rümüştü. Karadan kuvvet gön*derile*miyordu, çünkü Mısır, İngiliz işgalindeydi.

Osmanlı yönetimi Trablusgarp ve Bingazi savunma*larını düzenlemek için aralarında Mustafa Kemal ve En*ver Bey'in bulunduğu bir grup subayı buraya gön*derdi. Mustafa Kemal Trablusgarp ve Derne'de, Enver Bey Bingazi'de bulunan Osmanlı birliklerini ve yerli halkı ör*güt*lediler. İtalyanlar kıyıdan içeri giremediler. İtalya istek*le*rini kabul ettirmek için On iki adayı işgal etti. Çanak*kale kıyılarını topa tuttu. Bu olaylar sırasında Balkan sa*vaş*ları çıktı. Osmanlı yönetimi her iki cephede savaşa*maya*cağını anladı ve barış istedi. İsviçre'nin Uşi kentinde antlaşma imzalandı.

Uşi Antlaşması (1912):
1.Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya bırakılacak.
2. Trablusgarp eyaleti dini bakımdan Osmanlı Dev*letine bağlı kalacak.
3. On iki ada Yunan işgaline uğramaması için geçici olarak İtalya'nın kontrolünde olacak, savaş sonunda Osmanlıya geri verilecek. (Ancak İtalya savaş sonunda Oniki adayı geri vermedi. Birinci ve İkinci Dünya savaş*ları boyunca elinde tuttu. İkinci Dünya savaşı sonunda İngiltere ve diğer galip devletlerin desteğini alan Yuna*nistan oniki adayı aldı.)
Not: Trablusgarp Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika*'da kaybettiği son topraktır.


BALKAN SAVAŞLARI (1912–1913)
Nedenleri:
1. Rusya'nın Sırbistan'ı, Bulgaristan'ı, Yunanistan'ı ve Karadağ'ı kışkırtması.
2. Balkan Devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaş*mak için aralarında ikili anlaşmalar yapması.

I. BALKAN SAVAŞI (1912)

Balkanlı Devletler Hristiyanların yaşadıkları yerlerin bakımsız olduğunu belirterek, Hristiyanların zor durumda bırakıldıklarını savundular. Hristiyanların yaşadıkları yer*lerde ıslahatlar yapılmasını istediler. Osmanlılar bu is*tek*lere karşı çıktı. Karadağın saldırısıyla savaş başladı. Os*manlı ordusundaki siyasi çatışmalar, bir kısım asker*lerin erken terhisi ve birlikler arasında haberleşmenin ye*ter*sizliği, savaşın kaybedilmesine neden oldu. Bulgar or*du*ları Çatalca'da durdurulabildi. Sırplar Arnavutluğa girdi. Arnavutlar bu duruma karşı çıkarak bağımsızlıkla*rını ka*zandılar. Yunanlılar Ege adalarının çoğunu işgal ettiler. Osmanlı Devleti ateşkes istedi Londra'da antlaşma imza*landı.
LONDRA ANTLAŞMASI (1913)

1. Midye - Enez çizgisi Osmanlı Devletinin Trakya sınırını oluşturacak

2. Midye - enez çizgisinin batısında kalan Osmanlı toprakları Balkanlı Devletler arasında paylaşılacak

BÂB - I ALİ BASKINI (20 Ocak 1913)

İttihat ve Terakki Partisi I. Balkan savaşıyla ilgili gö*rüşmeler devam ettiği sırada, Osmanlı tarihinde Bâbıâli Baskını adıyla anılan bir ihtilâlle iktidarı ele geçirdi. İt*ti*hatçılar Mahmut Şevket Paşa'yı sadrazamlığa getirdiler. İttihat ve Terakki Partisine muhalif olanlar Mahmut Şev*ket Paşa'yı suikast sonucu öldürdüler. Bu olaydan sonra Sait Halim Paşa sadrazam yapılmıştır.
Not: Bab - ı Ali Baskını denilen ihtilal sonrasında İt*tihat ve Terakki partisinin iktidarları denetlemesi sona ermiş, iktidarı doğrudan ele alma devri başlamıştır. İttihat ve Terakki bu dönemden Türkçülük akımına önem ver*miştir.


II. BALKAN SAVAŞI (1913)
Nedeni:

Balkanlı Devletlerin aralarında Osmanlı Devletinden aldıkları toprakları paylaşmada anlaşama*maları.

Karadağ, Yunanistan, Sırbistan ve Romanya Bulga*ristan'a karşı birlikte savaşmışlardır. En büyük payı al*mak isteyen Bulgaristan yenildi. Osmanlı Devleti Bal*kanlı Devletlerin aralarındaki savaşı fırsat bildi. Kırklareli ve Edirne'yi geri aldı. Balkan devletler aralarındaki savaşı Bükreş Antlaşmasını imzalayarak bitirdiler (1913).
Antlaşmaya göre:
1. Selanik, Kavala ve Güney Makedonya Yunanis*tan'ın olacak
2. Batı Trakya ve Doğu Makedonya Bulgaristan'ın olacak
3. Makedonya'nın Kuzeyi ve Orta bölümü Sıbistan'a verilecek
4. Dobruca ve Silistre Romanya'nın olacak
Osmanlı Devleti Bulgaristanla İstanbul, Yunanis*tan'la Atina antlaşmalarını imzaladı (1913).
İSTANBUL ANTLAŞMASINA GÖRE:

Kırklareli ve Dimetoka Osmanlıların olacak, Meriç iki taraf arasında sınır kabul edilecek. Batı Trakya Bulgaris*tan'ın olacak.
ATİNA ANTLAŞMASINA GÖRE:

Yanya, Selanik ve Girit Yunanistan'ın olacak. Bozca*ada, İmroz ve Meis adalarının dışındaki Ege ada*larının Yunanistana bırakılma önerisini Osmanlı Devleti kabu*letmedi. Bir karara varılmadan I. Dünya savaşı çıktı. Ege adaları sorunu Lozan'da çözümlenebildi.
Not: Osmanlı Devletinin Sırbistan ve Karadağ ile sı*nırı kalmamıştır. Ayrıca Batı Trakya Türklri sorunu ortaya çıkmıştır. <div>
_________________________________Korax isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap
Cevapla

Bookmarks

Tag Ekle
20, başlarında, devletinin, durumu, dış, osm, siyasi, ve, üç,

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın

Mesajınız:
Seçenekler


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
Sizin Konu Yanıtlama Yetkiniz var
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkŞu Anki Saat: 13:37


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628