Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > Dini Bölüm > Kur'an-ı Kerim

Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

Kur'an Mahluk Değil, Allah Kelamıdır!

Kur'an-ı Kerim


Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 04-06-2010, 08:38   #1
Android Destek
 
Korax - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Yaş: 33
Mesajlar: 21.059
Teşekkürleri: 4
6 mesajına 6 kere teşekkür edildi.
Tecrübe Puanı: 1000
Korax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond repute
Korax - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Kur'an Mahluk Değil, Allah Kelamıdır!

Kur'an Mahluk Değil, Allah Kelamıdır!quranKur'an-ı Kerim, mushaflarda yazılıdır, kalblerde mahfuzdur, lisanlarda okunan kelamdır.
Burada Kur'an'dan maksat, Allah Teala'nın kelam-ı nefsisidir. Mushaflarda yazılan, kalblerde mahfuz bulunan ve lisanlarda okunan kelam bu nefsi kelama delalet eder.


Bu kelamın Allah'a nisbet edilmesi, Allah'ın sıfatı olmasıdır. Nisbetin gerçek manası, yani bu lafzı kelam, Allah'ın yaratıklarından olup yaratıkların telinlerinden değildir, demektir. Bu takdirde kelamı lafzi'yi Allah'tan nefyetmek sahih olmaz. Oysa munazara ve munakaşalar, yalnız Allah'ın kelamına karşı yapılmaktadır.
Bu icazı taşıyan da kelam-ı lafzidir. İşte bu sebeple abdestsiz ve cunub kimselerle hayız haldeki kadınların kelam-ı lafzı olan Kur'an-ı Kerim'e dokunmaları yasaktır.
Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber sallellahu aleyhi vesellem üzerine indirilmiştir.
Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber'e muhtelif durumlarda muhtelif şekillerde tek ve mürekkeb harfler vasıtasıyla indirilmiştir. Buna işareten Cenabı Hak şöyle buyuruyor:
Rablerinden kendilerine gelen ihtarı, hep eğlenerek dinliyor.” (Enbiya: 2.)
Burada muhdes kelimesinden maksat, Kur'an ayetlerinin indirilmesidir. Allah'ın nefsi kelamı intikalden munezzehtir.
Bizim Kur'an'ı telaffuz edişimiz yaratılmıştır. Kur'an'ı yazmamız ve onu okumamız da yaratılmıştır.
Allah'ın Kelam-ı Nefsisi olan Kur'an Allah kelamıdır, yaratılmış değildir.


Zira emretmek, yasaklamak, bir şeyden haber vermek isteyen kişi önce içinden buna dair bir mana bulur, sonra bu manaya ibare ile yazı yahut işaret ile delalet eder.

Sonra bil ki Eş'ari'nin mezhebi şudur:
Allah’ın nefsi kelamının harikulade olarak işitilmesi caizdir. Nitekim Bakıllani de bu noktaya tenbih etmiştir, fakat bu görüşü Ebu İshak el-İsfirayini reddetmiştir. Şeyh Ebu Mansur el-Maturidi'nin tercih ettiği görüş budur. Cenab-ı Allah'ın:
Eğer (taarruza uğrayan) muşriklerden biri aman dilerse, ona aman ver, ta ki Allah'ın kelamını dinlesin.”(Tevbe 6)
Burada Allah kelamını dinlesin sözünden maksat, Allah'ın nefsi kelamına delalet eden sözler demektir. Musa aleyhisselam, Allah'ın nefsi kelamına delalet eden ses işitmiştir. Fakat bir melek aracılığı olmaksızın ve yazılı bir vasıta bulunmaksızın harikulade bir şekilde meydana geldiği için, Musa aleyhisselam “Kelimullah Allah ile konuşan”adına tahsis edilmiştir. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın şu kavli de buna delalet etmektedir.
Nihayet oraya varınca, bereketli yerdeki vadinin sağ kıyısından, ağaç tarafından şöyle nida edildi: Ey Musa! Gerçekten ben alemlerin rabbi olan Allah'ım.” (Kasas: 30)


İmam Azam “El-Vasıyye” adlı kitabında şöyle diyor:
Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı, sıfatı, vahyi ve O'nun indirmesi olduğunu, zatının ne aynı ne de gayrı olduğunu ikrar ederiz. Belki Kur'an-ı Kerim gerçekten mushaflarda yazılan, lisanlarda okunan, kalblerde mahfuz bulunan, fakat buralara hulul etmeyen bir sıfatıdır. Harfler, harekeler, kağıt, yazı bunların hepsi yaratılmıştır. Çünkü bunlar, kulların işleridir. Allah'ın kelamı ise yaratılmış değildir. Çünkü yazı, harfler, kelimeler ve ayetlerin hepsi kulların ihtiyacına binaen Kur'an okumaya birer alettir. Allah'ın kelamı ise kendi zatı ile kaimdir. Ancak Allah'ın kelamının manası ise bu ayetler vasıtasıyla anlaşılır. “Allah'ın kelamı yaratılmıştır” diyen kimse kafir-i billah'tır. Allah Teala, mabuddur. Yani kendisine ibadet edilendir, Allah'ın kelamı ise okunur, yazılır, Allah'ın zatından ayrılmadan ezberlenir."

Fahr'ul İslam demiştir ki; İmam Ebu Yusuf'un şöyle dediği sahih rivayetle sabittir:
Kur'an'ın yaratılması meselesinde İmam Azam Ebu Hanife ile munazara ettim, sonunda ikimizin görüşü şu noktada birleşti: “Kur'an'ın yaratılmış olduğuna hükmeden kafirdir.
Bu söz, İmam Muhammed'den de sahih bir rivayet olarak sabit olmuştur.
İlim adamları kelamullah konusunda ancak şöyle söylenebileceğini zikretmişlerdir:
Kur'an, Allah'ın kelamıdır, yaratılmış değildir.”

Bizimle Mutezile arasındaki ihtilaf, Allah'ın kelam-i nefsisinin nefyi veya isbatı konusuna dönüyor. Yoksa biz, Kelamullah'ın sözlerinin ve harflerinin kadim olmasına hükmetmiyoruz. Onlar da Nefsi kelamın yaratılmış olduğuna hükmetmiyorlar. Bizim delilimiz daha önce geçtiği üzere; “Peygamberlerden tevatur yolu ile ve icma ile Allah'ın kelam sahibi olduğu sabit olmuştur. Bunun manası; Allah Teala'nın kelam sıfatı ile vasıflanmasından başka bir şey değildir. Yaratılmış olan Kelimullah'a ait sözlerin Allah'ın zatı ile kaim olması mümkün değildir. Öyle ise Allah'ın, kadim olan nefsi kelamı sabit olmuştur.
Mutezile'nin, Kur'an, Yaratılmışların sıfatı ile vasıflanmıştır; diyerek telifi, tanzimi, inmesi, indirilmesi, arapça olması, işitilmesi, fasih ve muciz olması gibi yaratılmış varlıkların sıfatları ile vasıflanmış olmasını ileri sürmeleri yukarıda belirtilen Hanbeliler aleyhine delil olur; bizi hiç ilgilendirmez. Çünkü biz Kur'an'ın nazmının hadis (yaratılmış) olduğu ile hükmediyoruz. Esas söz, kadim'in manasındadır. Mutezile için Allah'ın konuşucu olduğunu inkar etmek mümkün olmayınca, ses ve harfleri mahallinde kitabet şekillerini Levh-i Mahfuz'da yaratıcı manasında konuşur olduğuna meyletmişlerdir. Halbuki sen, hareketi yaratanın değil de hareket kendisi ile kaim olan kişinin muteharrik (hareket eden) olduğunu bilirsin.
Ancak bir ayette iki çeşit kıraat bulunsa, her bir okunuşun diğerinden farklı manası varsa, Allah Teala, iki m her ikisi ile de konuşandır. O iki kıraat, iki ayet yerine geçer. Eğer iki karaatın manaları,bir ise, o takdirde Cenabı Allah bu iki manadan biri ile konuşmuştur, fakat iki türlü okunmasını caiz görmüştür. Bu görüşü fakih Eb'ul-Leys es-Semerkandi de zikretmiştir.
Bil ki, şüphesiz Sahabe ve Tabiun ve diğer muctehidler (Allah onlardan razı olsun), Allah'ın sıfatlarından her birinin, zatının ne aynı ne de gayrı olduğunda ittifak etmişlerdir. Şarih de bunu bu şekilde zikretmiştir. Bunun manası şudur: Allah'ın sıfatları, zihindeki mefhum itibariyle Allah'ın aynı değildir; harici varlık itibariyle de Allah'ın zatının gayrı değildir. Zira sıfatın manası zatın manasının başkası değildir. Ancak, sıfatlar, kainattaki tezahürleri itibariyle Allah'ın zatına mugayir değildir.
Hulasa, Allah'ın kelamı, O'nun sıfatlarındandır. Allah da zatı ve sıfatları ile kadimdir. Kadim oluş, baki kalmayı gerektirir. Zira kadim olduğu sabit olanın yok olması muhal olur. Nitekim bu mana Allah Teala'nın şu kavlinden de istifade edilmiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor:
O, evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.” (Hadid 3)

Ay için seyir menzilleri tayin ettik. Öyle ki, kurumuş eski hurma dalında olduğu gibi yay şeklini almıştır.” (Yasin 39)

Bu ayette “Urcun el-Kadim” yani eski hurma dalı şeklinden maksat, ikinci yay biçimindeki şeklini alınca evvelki eski oluyor, demektir. Yenisi bulununca eskisine kadim deniliyor. Yine Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:
Bir de kafirler, iman edenler hakkında şöyle dediler: Eğer o peygamber hayırlı olsaydı, bizden evvel (fakir ve biçareler) ona koşmazlardı demekle maksatlarına erişemeyince de şöyle diyecekler: Bu Kur'an eski bir yalandır.” (Ahkaf 11)

Yani zaman bakımından evveldir. Sonra şüphe yoktur ki, kadim, önce gelen manasında kullanıldığı zaman, yaratılmışlardan önce olan her şeyin başkalarından önce olması gerekir. Lakin Allah Teala'nın isimleri, Allah'ı medheden hususi bir manaya delale't eden Esma-i husnasıdır.
Tekaddum sözü lugat manasında mutlaktır, bütün yaratılmışlardan önce gelmek manasına tahsis, edilmiş değildir. O zaman Allah'ın Esma-i Husnasından olamaz. İşte bu sebeple Şeriat, Evvel, ismini zikretmiştir ki bu isim, kadim isminden daha güzeldir. Çünkü evvel ismi, sonradan gelenlerin ona döndüğünü, tabi olduğunu bildirir. Kadim sözü bunun aksidir. Ancak şu var ki. Cenabı Allah, evvel manasını şamil olan kadim manasında ekmel ve tek olunca, kelam alimleri kadim ismini Allah'a ad olarak vermişlerdir. Bu noktada düşün.
Sonra Kayyum sıfatı ezeli ve ebedi manasına delalet eder. Kadim sözü ise bu manaya delalet etmez. Kayyum sıfatı, yine Allah Teala'nın kendi kendine var olduğuna da delalet eder. İşte bu, Allah Teala'nın Vacib'ul-vucud olduğunun manasıdır. Bu ince manaları taşıdığı için “Hayyul-Kayyum” isminin ism-i Azam olduğu söyleniyor. Hz. Peygamber'den sahih olarak rivayet edilen şu hadis-i şerif de bu manayı takviye eder. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyuruyor:
“Cenab-ı Hakk'ın (Allahu La ilahe illa huvel-hayyul-kayyum) sözü Kur'an'daki ayetlerin en büyüğüdür”
Bu iki ismin Esma-i hüsna'nın medarı oldukları da ism-i azam olduklarını yine takviye eder. Bütün esma-i hüsna'nın manaları bu iki kelimeye dayanır. Zira hayat sıfatı, bütün kemal sıfatlarının varlığını gerektiriridir. Esma-i hüsna'dan hiçbiri Kemal sıfatının dışında kalmaz. Kalacak olsa bu ancak hayat sıfatının zayıflığı sebebiyle olması gerekir. Allah Teala'nın hayatı, hayatların en mükemmel ve tamamı olunca, onu ispat ederken bütün kemal sıfatlarını ispat etmek gerektir.
Kayyum ismi, Allah Teala'nın tam zengin olmasını, tam kudret sahibi bulunmasını ve gerek zatında, gerek sıfatında yaratma ve yardım etme bakımından bir isimdir. Şüphesiz Cenabı Allah, kendi zatı ile kaimdir, hiçbir suretle başkalarına benzemez. Başkalarını da ayakta tutan odur. Allah'ın kudreti olmadan hiçbir şey ayakta duramaz. İşte bu sebeple bu iki sıfat, en mükemmel bir tarzda kemal sıfatı olarak sayılmıştır. Bunların ikisinin İsm-i Azam olmaları uzak ihtimal değildir. Allah Teala en iyi bilendir.Kur'an Kıssaları Allah Kelamıdır:

Cenabı Allah'ın (c.c.) Kur'an'da, Musa aleyhisselam'dan, diğer peygamberlerden, Firavun'dan ve şeytan'dan bahsettiği hususların hepsi Allah Teala'nın kelamıdır. Onlardan haber vermektedir.
Burada Musa aleyhisselam'ın tahsis edilmesinde, kelimullah olduğuna işaret vardır. Firavun'un iblis üzerine takdim edilmesinde de şeytanlık makamının şeytandan daha kuvvetli olduğuna işaret vardır.
Allah Teala'nın Kur'an'da yukarıda sayılan hususlardan haber vermesi, Levh-i Mahfuz'da, yerler, gökler ve ruhlar yaratılmadan bu manalara delalet eden kelimeler uygun olarak yapılmıştır. Musa, isa ve diğer peygamberlerle, Fravun, İblis, Haman, Karun ve sair düşmanlardan işitildiği zaman meydana gelen ilimden sonra yaratılmış bulunan kelam ile konuşmuş değildir. Böyle olsa o takdirde Allah Teala'nın, Tebbet Suresi, muharebe ayetleri ve benzeri kıssalar gibi hallerden ve esrardan bahsetmesi, haber vermesi ile kendi zatının sıfatlarından, kendi işlerinden, ve mahlukatı yaratmasından bahseden Ayet-el-Kursi, İhlas süresi ve benzeri ayetlerle kainatın yaratılışlarından ve nefislerin yaratılışından bahseden ayetler arasında her birinin kendi kelamı ve mukaddes sıfatı olması arasında bir fark kalmazdı.
Kur'an-ı Kerim'deki Mahluklara Ait Sözler Yaratılmıştır :

Allah Teala'nın kelamı yaratılmış değildir. Musa aleyhisselam ve diğer yaratıkların sözleri ise yaratılmıştır. Kur'an, Allah Teala'nın Kelamıdır, onların sözü değildir.
Mahlukatın sözleri, kendileri gibi yaratılmıştır. Zira sıfat mevsufuna, yani sahibine tabidir. Ancak şöyle denilebilir. İbranice tanzim edilen sözler Tevrat'tır. Arapça sözlerle tanzim edilen nazım da Kur'an'dır. Kur'an Allah Teala'nın kelamıdır. Çünkü Kur'an'ın kelimeleri, ayetleri Allah'ın kelamının delilleri ve maksadının alametleridir. Ve Kur'an'ın ibaresinin başlangıcı Allah Teala'ya dayanır. Görmüyor musun ki sen bir hadis-i şerif okuduğun zaman bu okuduğun hadis benim sözüm değildir, diyorsun. Belki Rasulullah sallellahu aleyhi vesellem'in sözüdür, diyorsun. Çünkü bu sözün başlangıcı Hz. Peygambere dayanıyor. Onu ilk söyleyen Hz. Peygamberdir. Aşağıdaki ayet-i kerimeler de bu manaya delalet etmektedir:
Ey muminler! Yahudilerin size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Halbuki onlardan bir zümre vardır ki, Allah kelamını (Tevratı) dinlerlerdi de gerçeği anladıktan sonra onu bile bile değiştirirlerdir.” (Bakara 75)

Eğer müşriklerden biri aman dilerse ona aman ver, ta ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu emin olduğu yere kadar ulaştır.” (Tevbe 6)

Bil ki İmam Azam ve diğer alimlerin sözlerinde geçen, Kur'an'ın yaratılmış olduğuna hükmedenin kafir olacağı fetvası kufran-i nimet manasına hamledilmiştir. İslam milletinden, dinden ve imandan çıkmak manasında kafir demek değildir.
Mutezile bu meselede ise değişik düşünüyor. Belki doğrusu bu meselede bir çekişme bahiskonusu değildir. Zira kelam-ı lafzi'nin yaratılmış olduğunda Ehl-i Sünnet'in ihtilafı yoktur. Kesin delil ile sabit olsa Kelam-ı Nefsi'nin kadim olduğunda da Mutezile'nin ihtilafı yoktur. Kur'anı yaratılmıştır, diyen kafir olur, sözü sabit değildir. Bu söz ahad yolu ile intikal etmiştir ve maksadını açıklamakta tevile ihtiyacı olan bir sözdür. Kur'an mahluktur diyen kafir olur, ifadesinde mahluk sözünden maksat, iftira, yalan manası kasdedildiğini söylesek de bununla beraber hiç bir kimse için, Kelam-i lafzi mahluktur, demek caiz değildir. Zira bu sözde küfrü gerektiren bir düşünce vardır.
Kur'an-ı Kerime ait bazı tabirler itibarı ile hadd-i zatında bu söz her ne kadar doğru olsa da, küfre sebep olacak vehim ve düşünceyi bulundurduğu için, bir kimsenin, Kur'an'ın lafzı yaratılmıştır, demesi caiz değildir. Zira Kur'an sözü Kıraat için de söylenir. Mesela Sabah Kur'an'ı demek olan “Kur'an'ul-Fecr” sözünde olduğu gibi.
Mushaf içinde söylenir. “Kur'an'la düşman topraklarına sefer etmeyin” sözünde olduğu gibi. Bazen okunan kelama da söylenir, ki bu okunan, kelam O Allah'ın kadim olan kelamıdır.
Cenabı Allah bu konuda şöyle buyuruyor:
Kur'an okuduğun zaman, Allah'ın rahmetinden kovulmuş bulunan şeytan'dan Allah'a sığın.” (Nahl 98)
Allah kelamı, hadis (Yaratılmış) olmaya delalet edecek bir karine ile zikredildiği zaman, Mesela, abdestsiz adamın Kur'an'a yapışmasının haram olması gibi bu söz mushafa dokunmak ve kıraat manasına hamledilir. Mutlak olarak zikredildiği zaman ezeli sıfat olan kelam manasına hamledilir. Mutlak olarak Kur'an yaratılmıştır, demek caiz değildir.


Hz. Musa (a.s.)'ın Allah (c.c.) İle Konuşması:

Musa aleyhisselam, Allah Teala'nın kelamını işitmiştir.
Bu konuda Cenabı Hak şöyle buyuruyor:
Ve Allah Musa ile vasıtasız konuştu.” (Nisa 164)
Kelamı mecazi manaya hamletmek için bu ayette mastar olan Teklim kelimesini tekitli olarak getirdi. Yani Allah Musa ile muhakkak konuştu ve ona kelamım musaddak (doğrulanmış) olarak işittirdi. Bu ayetin manası şöyledir:
Musa aleyhisselam, Rabbu'l-Alemin olan Allah Teala'nın kelamını vasıtasız olarak işitti. Ancak bu işitme olayı bir perde arkasından oldu. Bu sebepten Musa Aleyhisselam:
Musa, kendisiyle konuşacağımızı vaad ettiğimiz vakitte gelince, rabbi ona kelamını söyledi. Musa şöyle dedi: Rabbim! Cemalini bana göster, sana bakayım. (A'raf 143)

Bu konuda şöyle bir açıklama yapılmıştır:
Musa aleyhisselam, Allah kelamını bir bulut içinden işitiyordu. Bu bulut direk gibi idi. Bu. bulut, Musa aleyhisselam'ı kaplıyordu.
Musa aleyhisselam, çok kerre Allah kelamım ateşin içinden işitirdi. Yahut Cebrail aleyhisselam ve meleklerden başka elçiler göndermek suretiyle konuşurdu.
Son iki görüşte bozukluk vardır. Çünkü bu iki tarzda Allah kelamını dinlemekle Musa aleyhisselam için bir hususiyet hasıl olmamakta, diğer peygamberlere nazaran bir meziyete sahip bulunmamaktadır, Allah Teala, Musa aleyhisselam ile vasıtasız konuşmadan evvel, muhtelif vakitlerde, değişik durumlarda Allah Teala ile aralarında konuşma vaki olmuştur. Yoksa ilk vaki olan konuşma ancak Allah Teala'nın haber verdiği gibi, Hz. Musa'nın ateş zannettiği mubarek ağaçtan kendisine nida edilmiş değildir, O ağaç yalnız, nurların kaynağı, sırların menbaı, ağaçlardaki meyvelerin neticesi idi.
Musa aleyhisselam var olmadan evvel de Allah Teala, ezelde konuşma sıfatına sahib idi. Mahlukatı yaratmadan evvel de Cenabı Allah yaratıcı idi.
Manası şudur: Gerçekten Allah Teala, mahlukatı yaratmadan evvel de yaratıcı idi.
Bir nushada da şöyle yazılıdır: Allah Teala, mahlukatı yaratmadan evvel de gerçekten bizim yaratıcımız idi. Bu sıfat, yani yaratma sıfatı Allah Teala'da mecazi olarak değil hakikat olarak var idi demektir.
İbn-i Ebi Şerif Allah Teala'nın ezelde yaratıcılığının bilkuvve var olduğuna kail olanlardandı.
Bu görüş, Allahı Teala'nın yaratmasının imkan dahilinde olduğunu, zamanlar içinde vuku' bulma, yahut bulmama ihtimali içinde bulunduğunu hatıra getirir. Halbuki durum böyle değildir. Zira Cenabı Allah, yaratmaya başlamayı murad ettiği vakitte vukuu gerçekleşir. İlim adamlarına göre Kelam ve yaratılma işinin Musa'dan ve diğer yaratıklardan, sonraya kalışı kelamın sıhhatini ve yaratmanın Allah'tan nefyedilmesini gerektirmez. Zira her şey önce bil-kuvve olur, sonra kuvveden fiile çıkar. Fiil ise sonradan var olduğu için hadistir. Çünkü varlığı mümkün olan, kendi kendine var olmayan her varlık yaratılmıştır.
Yine yazı yazmaya gücü yettiği halde bu gücünü, yazmak istediği zamana kadar tehir eden kişi ile bilkuvve yazabildiği halde şimdiki halde yazmaktan aciz olan ve gelecek zamanlarda ise yazması muhtemel olan kişi arasında açık bir fark, görünen bir mesafe vardır.
Hulasa, İmanı Tahavi'nin de dediği gibi, Cenabı Allah, yaratıkları yarattığı zamandan beri yaratıcı, berayayı (mahlukatı) yarattığından beri Bari adını almış değildir. Merbub (Terbiye edilen yaratıklar) var olmadan Allah Rab, mahluk (Yaratılanlar) var olmadan Halık (Yaratıcı) idi. Allah ölüleri dirilttikten sonra Muhyi (Diriltici) adıyla isimlendiği gibi, ölüleri diriltmeden evvel de bu ad ile adlanmıştı. Bunun gibi yaratıkları yaratmadan evvel Allah Teala, Yaratıcı ismini almıştır. Çünkü Yüce Allah her şeye gücü yetendir, her şey Allah Teala'ya muhtaçtır ve her şey Allah için kolaydır.
Korax isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap
Cevapla

Bookmarks

Tags
allah, değil, kelamıdır, kuran, mahluk

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın

Mesajınız:
Seçenekler


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Kur'an Öğreniyorum Kur'an Öğreniyorum Bu programla öğretmene ihiyaç duymadan, kendi Yaso Dini Programlar 0 10-23-2009 16:26
Allah Allah deve secde ediyor.. уυѕυƒ Dini Resimler 0 01-08-2009 17:29
Allah Sevgisi Ve Allah Korkusu Beraber Nasıl Olur? нüzüη Dini Konular 0 10-18-2008 12:22
"Kur'an kursu Diyanet'in değil" Haberci Yurttan Haberler 0 08-01-2008 10:46
Kur'ân Mucizeleri V Korax Kur'an ve BiLim 0 03-12-2008 20:56


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 05:14 .


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628