Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > > >

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 08-16-2008, 13:26   #1
Yaso
Operator
 
Yaso - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 32.967
Tecrübe Puanı: 1000
Yaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond repute
Standart 2007 Askeri Liseler ve AstSubay Hazırlama Sınav Soruları

2007 Askeri Liseler ve AstSubay Hazırlama Sınav Soruları
1. Bu test Sözel Bölüm ve Sayısal Bölüm olmak
üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sözel Bö-
lüm’de 45, Sayısal Bölüm’de 55 soru vardır.


Bu bölümlerin başladıkları sayfalar şöyledir:

Sözel Bölüm 1

Sayısal Bölüm 10

2. Bu sınavdaki soruların tümü için verilen cevap-
lama süresi 120 dakikadır (2 saat).
3. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâ-
ğıdınızdaki ilgili yere aşağıda gösterilen şekilde
aynen kodlayınız ve Salon Görevlisinin de ilgili
yere kodladığınız bilgiyi onaylamasını sağla-
yınız.
Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız
veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın
değerlendirilmesi mümkün değildir.

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilir-
siniz.
5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğ-
ru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap
yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış
sayılacaktır.
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak bir
silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce si-
liniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız
ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
8. Test puanlanırken her bölümdeki doğru ce-
vaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın
sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı
o testle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu ne-
denle bir soru hakkında hiçbir fikriniz yoksa
o soruyu boş bırakınız. Ancak, soruda verilen
seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız ka-
lanlar arasından doğru cevabı kestirmeniz
yararınıza olabilir.
9. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın ar-
ka kapağında belirtilmiştir.1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi birlikte verilen
sözün anlamını içermemektedir?
A) Öğrenme isteği: Ona bu merak nereden geldi,
anlayamadım.
B) Soyutlanmak: Sınıfta arkadaşlarından ayrı tutul-
masına çok üzülmüştü.
C) Zorlukla: Yaşamlarını bin bir sıkıntı içinde sürdü-
rüyorlardı.
D) Önem vermek: O, ünlü olmayı değil, yalnızca pa-
ra kazanmayı amaçlıyordu.
E) Yetinmek: Babasından ona yalnızca bu çiftliğin
kaldığını söylüyordu.2. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz-
cükler anlamca birbirine en yakındır?
A) Kadın, garip davranışları ve alışılmadık düşün-
celeriyle dikkatleri üzerine çekmişti.
B) Yalnız yaşayan adam, sadece fener ışığının
aydınlattığı karanlık gecelerde, şarkı söyleye-
rek korkusunu yenmeye çalışırdı.
C) Resme biraz daha yaklaşıp şekillerin neye
benzediğini anlamaya çalıştı.
D) Çay içme zamanı gelmişti; bir ara gidip ocağı
yaktı.
E) Eski albümde sakladığı küçük fotoğraf,
bulunduğu yerden yırtılarak çıkarılmıştı.
3. Yaygın bir inanış şiirin çevrilemez olduğu yönünde
olsa da şairlerimiz, çevirdikleri şiirleri âdeta Türkçede
baştan yaratarak bu sorunun üstesinden gelmişlerdir.
Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Türkçeyi değiştirerek bir şiir dili durumuna getir-
me
B) Sözcüklerin çağrışımsal anlamlarını kullanma
C) Şiir çevirisinde yeni kurallar geliştirme
D) Dilin bütün olanaklarını kullanarak şiiri yeniden
yazma
E) Yabancı dillerle Türkçe arasındaki benzerlikler-
den yararlanma4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşul” vardır?
A) Bacak kaslarınızı güçlendirmek için spor yapar-
ken diz eklemine zarar vermemeye dikkat ediniz.
B) Dizlerinize zarar vermek istemiyorsanız dizlerini-
zi sert zeminler üzerine koymayınız.
C) Diz ekleminin yükünü artıracağı için uzun yürü-
yüşlerden, fazla ayakta durmaktan kaçınınız.
D) Diz ekleminizin yükünü artırmamak için kilo al-
mayınız.
E) Topuk yüksekliği 2,5-3 cm olan, topuğa fazla yük
vermeyen ayakkabılar giyiniz.5. (I) Bursa’yı gezmeye Ulu Cami’den başlayın.
(II) 1400’lü yıllarda Sultan I. Bayezid’in yaptırdığı
camide tek kubbe yerine yirmi kubbe var. (III) Ba-
yezid, yirmi cami yaptırmak üzere söz vermiş, bak-
mış ki olmuyor, onun yerine yirmi kubbeli bir cami
yaptırmış. (IV) Caminin yanında İstanbul’daki kadar
turistik olmayan; ama hâlâ yerel özellikleri yansıtan
bir kapalı çarşı bulunuyor. (V) Onun bitişiğinde de
birbirinden güzel ipeklilerin satıldığı Koza Han…
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de neden açıklanmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olasılık” söz
konusudur?
A) Küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ül-
kemizde yağışlar yazın büyük ölçüde azalacak-
tır.
B) Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak, ülkemizin
özellikle İç Anadolu ve Ege bölgelerinde çölleş-
me eğilimleri görülebilecektir.
C) Yüksek basınç kuşağının kuzeye kaymasıyla ül-
kemizde uzun süreli kuraklıklar yaşanacaktır.
D) Küresel iklim değişikliği nedeniyle kuşların göç
yolları ve konaklama yerleri değişecektir.
E) Basınç merkezlerinin değişmesi, yağışların mev-
simsel dağılımını ve şiddetini de etkileyecektir.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma”
söz konusudur?
A) İçerdikleri yararlı maddeler açısından vitaminler,
taze sebze ve meyvelerin yerini tutamaz.
B) Vitamin kaynakları arasında sebze, meyve, yu-
murta, süt, peynir sayılabilir.
C) Vitaminler ancak doktorların önerileriyle, belirli
dozlarda, belirli süreler içinde kullanılmalıdır.
D) Vitaminler, gereğinden fazla kullanıldığında kimi
rahatsızlıklara neden olabilir.
E) Bir antioksidan olan E vitamini, vücudumuzda
serbest dolaşan kimi maddeleri yok ederek, ko-
ruyucu bir etki yaratır.


8. (I) Okuma, yalnızca bilgi edinmeye değil; aynı za-
manda davranışları ve düşünme gücünü geliştirme-
ye yarar. (II) Bu nedenle öğrencilere okuma alışkan-
lığı kazandıracak çalışmaların yapılması, yaşamsal
bir gerekliliktir. (III) Bu gerçekten yola çıkılarak öğ-
retmenlerin ve ailelerin, öğrencileri okumaya özen-
diren bir tutum içinde olması gerekir. (IV) Bu da, ana-
babaların eğitilmesini, kitap okuyarak çocuklarına ör-
nek olmasını gerektirmektedir. (V) Çünkü çocukları-
mıza okuma alışkanlığı kazandırılması, okuyan bir
toplum olmamızın ön koşuludur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak yapılan açıklamaların hangisinde bir yanlışlık
vardır?


A) I. cümlede, bir saptama yapılmıştır.
B) II. cümlede, yapılması gerekenler genellenerek
anlatılmıştır.
C) III. cümlede, önceki cümleye gönderme yapıla-
rak bir zorunluluktan söz edilmektedir.
D) IV. cümlede, eğitimin her yaştaki insan için bü-
yük önem taşıdığı vurgulanmaktadır.
E) V. cümlede, yapılması istenen etkinliklerin nede-
ni açıklanmaktadır.


9. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözler cüm-
leye “kesinlik” anlamı katmaktadır?
A) Bu sorunu el birliğiyle çözeceğimize inanıyorum.
B) Bu işin üstesinden ikimiz gelebiliriz.
C) Bu olayın böyle gelişmesinin nedenini bilemiyo-
rum.
D) Bunun sonuçlarına katlanabileceğini düşünüyo-
rum.
E) Bu kentte onunla hiç mi hiç karşılaşmadım.10. Biz pek farkında olmasak da, özellikle Avrupa’nın ku-
I
zeyinde ve Kuzey Amerika’da yaşayan bazı insanlar
II

Akdeniz mutfağına gıpta ediyor. Ancak, bu ülkeler de
III

vejetaryen olmanın bazı zorlukları da var. Oysa
IV

Ege’de iş çok kolay. Çünkü zeytinyağlı yemekler
V

zaten bu mutfağın ayrılmaz bir parçası.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde
yazım yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


11. Bir trenin düdük çala çala geçtiğini duyunca ne ya-


parsınız Doğrusu ben dinlemeden edemem. Hat-
ta başımı kaldırır sesin geldiği yanda bir pencere
varsa treni görmeye de çalışırım Ne güzeldir
trenlerin süzülerek gidişi Geçtiği yerdeki her şey

onunla akıp gidiyor sanırsınız. Sonra bir de bakarsı-nız ki tren gitmiş; geride evler, ağaçlar, direkler kal-

mıştır yalnızca (.)
V


Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretle-
rinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu,
anlamca olumsuzdur?
A) Kutlamalarda ne bana ne de kardeşime görev
verildi.
B) Bu çocuk hem çok çalışkan hem de çok terbiyeli.
C) Ya buraya gelsin ya da beni arasın.
D) Sen şunları yukarıya taşı, sen de kitaplığı düzen-
le.
E) Bugün son provalar, yarın da gösteri var.
13. Yalçın sıradağların gölgesinde, çiçeklerle kaplı çayır-
I II
larda yürüyüşler yapmak, vadi yamaçlarından akan
III

şelaleleri keşfetmek gibi seçenekleriniz var burada.


Akşam olunca da konforlu bir ortamda konaklamak
IV

ve kaplıca banyosu yapmak istiyorsanız, Ayder


en uygun yer.
V

Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisi niteleme
amacıyla kullanılmamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


14. (I) Pilot olarak bu kentin üstünden uçarken değişik
duygular kaplar içimi. (II) Bu güzelim kentin kibrit
kutusu biçimindeki bitişik düzen evlerini görürüm.
(III) Beton yığınları içinde sıkışıp kalmış insancıkları
düşünürüm hep. (IV) Kenti bu duruma düşüren ne-
denler üzerinde kafa yorarım bir süre. (V) Bilimsel
kuruluşların, aydınların bu soruna niçin bir çözüm
aramadıklarını merak ederim.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de bir deyim, yüklem olarak kullanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo-
zukluğu vardır?
A) Kızılcahamam’a giderken Kargasekmez diye ad-
landırılan bir bölgeden geçtik.
B) Filmin bitişi, başrol oyuncusunun, aradığı kişiyi
bulmasıyla noktalandı.
C) Kırtasiyeciden aldıklarının hepsini masanın çek-
mecesine yerleştirmiş.
D) Yol boyunca dikilmiş çınarları şimdiye kadar hiç
fark etmemiştim.
E) Penceresinde küpe çiçekleri bulunan cumbalı evi
yakında yıkacaklarmış.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo-
zukluğu vardır?
A) Halkın birçokları evlerine ulaştılar.
B) Öğrencilerin yarısı ödevini bitirmiş.
C) Sporcular bütün hazırlıklarını tamamladılar.
D) Bu olaya yalnızca bir kişi tanık olmuş.
E) Yarışmacılar biraz sonra burada olacaklar.


17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo-
zukluğu vardır?
A) Tarihsel romanlar tarihsel gerçeklerle uyuşmak
zorundadır.
B) Kimi romanlar, konularını gerçek yaşamdan alır.
C) Roman ve öykülerde kurgu kadar duygu da
önemlidir.
D) Bu kitaptaki yer alan olaylar tamamen hayal ürü-
nüdür.
E) Bilim-kurgu kitaplarında anlatılanların çoğu hayal
ürünüdür.


18. Kardeşim, doğum gününde gelen bütün hediyelerin
I II III


hepsini alıp odasında oynamaya başladı.
IV V

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için
numaralanmış sözcüklerden hangisi atılmalıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

19. Kendimizi küçük görmeyi, yaşama küsmeyi bir yana
I
bırakalım. Gelenek görenek gibi kültür varlıklarımızın


önemini bilelim. Ahlaksal değerlerimizi başımıza taç
II III

yapalım. Bu tür özelliklerimizle, niteliklerimizle övü-
IV V

nelim.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi
atılırsa parçanın anlatımında bir daralma ya da
bozulma olmaz?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


20. (I) Güzelliği genellikle yalınlıkta bulurum. (II) Yüzyıllar
boyunca sanatçılar güzelliğe ulaşmaya çalışmışlardır.
(III) Sanatın hangi dalında üretilmiş olursa olsun bir
yapıtta karmaşadan, fazlalıktan hoşlanmam. (IV) Ör-
neğin bir yazıda, iki cümleden biri, bir düşünceyi, bir
duyguyu anlatmaya yetiyorsa, ikinciye gerek yoksa o
cümleyi okumak istemem. (V) Yerinde kullanılmış bir
sözcük koca bir sayfanın işlevini üstlenmişse o söz-
cüğü yeterli bulurum.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

21. Öğrendim ki Ankara ile Amasya arası 350 kilometrey-
miş. Ankara’dan Amasya’ya gidebilmek için Amasya
Ovası’yla Suluova arasında yükselen dağlık alanı aş-
mamız gerekiyormuş; aştık. Amasya, Yeşilırmak’ın
açtığı derin bir boğazın en dar yerindeymiş; gördük.
Kentin doğusunda Ferhat Dağı, batısında Kırklar Da-
ğı varmış; şöyle bir uzaktan baktık. Oysa bir yeri bili-
yorum, diyebilmek için uzaktan, üstünkörü görmek
yetmez, o kentte yaşamak gerek.
Amasya’yla ilgili bu parça için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?


A) Turistik bir kent olduğu dile getirilmektedir.
B) Ulaşım zorlukları yaşandığı belirtilmektedir.
C) Konumuyla ilgili bilgi verilmektedir.
D) Dağlar arasında çekici bir görünümü olduğu
açıklanmaktadır.
E) Yeterince tanıyabilmek için kitaplara başvurmak
gerektiği belirtilmektedir.


22. Bu kitabın yazarı, 1996 yılından bu yana bazı okullar-
da karikatür eğitmenliği yapıyor. Bu alanda çok fazla
kaynak olmaması, öğrencilerin, daha çok da eğitmen-
lerin yakınmalarına yol açıyordu. Bunu göz önünde
bulunduran sanatçı, son yıllarda yaptığı bütün karika-
türlerin, karikatürle ilgili birtakım tekniklerin ve temel
bilgilerin yer aldığı bir yapıt oluşturmuş. Yapıtında,
özellikle ortaöğretim öğrencilerinin anlayabileceği bir
dil kullanmış. Ayrıca, yapıtta yer yer boş sayfalar bı-
rakarak öğrencilere uygulama yapma olanağı sağla-
mış.
Bu parçada sözü edilen kitabın yayımlanmasının
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yazarın iyi bir karikatürist olması
B) Söz konusu alandaki yayınların yetersizliği
C) Yazarın yayımlanmaya uygun, yeterli sayıda ka-
rikatürünün bulunması
D) Sözü edilen alanda ders gören öğrencilerin ba-
şarı gösterememesi
E) Karikatür yapmayı öğreten kitapların, ortaöğretim
öğrencilerinin düzeyine uygun olmaması23. İnsanlar, yetişkinlik dönemlerinde Charles Dickens’ın
İki Şehrin Hikâyesi, Kasvetli Ev, David Copperfield
adlı romanlarını okumaya gerek görmüyorlar. Oysa
Dickens, dünyada roman dendiğinde akla gelen ilk
isim olmasa bile ilk beş isimden biridir. David
Copperfield adlı romanın ise, acıklı bir öyküsü var-
dır; ancak bu yapıt, yalnızca acıklı bir öykü olarak
nitelendirilemez. Anlatılanlar, toplumda öyle bir etki
yaratmıştır ki İngiltere’de çıraklıkla ve çalışan çocuk-
larla ilgili yasaların değiştirilmesini sağlamıştır.
Bu parçaya göre David Copperfield adlı romanın
asıl önemi nedir?


A) Büyüklerin de okuyacağı nitelikte olması
B) Yayımlandığında çok ilgi uyandırması
C) Duygulara seslenmesi
D) Yapıtın ününün yazarın önüne geçmesi
E) Toplumsal yaşamda önemli bir değişikliğe yol
açması


24. Sinema, güzel sanatların en zorudur. Çünkü en ge-
lişmiş tekniklerin kullanılmasını ve uyumlu bir takım
çalışmasını gerektirir. Şiirde ise durum farklıdır. İyi
bir şiir, kötü bir kâğıda, kötü bir biçimde basılmış ol-
sa bile şiir olma niteliğini yitirmez ve okuyucusunu
bulur. Çünkü ses uyumuna, zihinsel-duygusal çağrı-
şımlara, imgelere dayalı bir türdür şiir. İnsan onu doğ-
rudan zihniyle algılar. Oysa film, göze ve kulağa ses-
lenir. Görüntüsü bozuk, sesleri anlaşılmayan bir film,
güzel bir film olamaz.
Bu parçada sinema ve şiirle ilgili olarak vurgulan-
mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A) Aralarındaki farkların neler olduğu
B) Hangisinin daha fazla tanındığı
C) Okurun mu seyircinin mi daha ilgili olduğu
D) Hangisinin sorunlarına çözüm bulunduğu
E) Hangisinin tarihinin daha eski olduğu

25. Piller, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür.
Başka bir deyişle, pillerin her biri birer enerji kaynağı-
dır. Yapıları bakımından türlere ayrılır: kuru piller, sı-
vı piller gibi. Ayrıca silisyum gibi yarı iletken madde-
lerden yapılmış, ışık aldığı zaman enerji üreten gü-
neş pilleri de vardır. Bu tür piller hesap makinelerin-
de, uzay istasyonlarında ve uydularda kullanılır.
Bu parçada, pillerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?


A) Ne tür bir enerji elde edildiğine
B) Farklı yapılarının olduğuna
C) Bir türünden nerelerde yararlanıldığına
D) Elde edilen enerjinin miktarına
E) Yapımında kullanılan bir maddenin özelliğine


26. Anne-babanın kitap okuduğu bir evde yetiştim; ilk
okuduklarım yabancı edebiyatların ürünleri oldu.
Bunlar, klasiklerden Yunan tragedyaları ve
Shakespeare’in yapıtlarıydı. İlkokuldayken onları
masal gibi okudum. İşte o klasik yapıtlar bende bir
dönüşüm yarattı. Şimdi aşk, intikam, cinayet roman-
ları yazıyorsam kökeni Yunan klasikleridir. Bu arada
şunu da belirtmeliyim: Evet, evde kitaplar vardı; ama
ben de okumaya çok istekli bir çocuktum. Okuma is-
teği olmayan bir çocuğa zorla kitap okutamazsınız.
Bu parçada konuşan kişiyle ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisine değinilmemiştir?


A) Okuduklarının kendisini nasıl etkilediğine
B) Ailesinin ne gibi bir özelliği olduğuna
C) Yapıtlarında hangi konuları işlediğine
D) Çocukken ne tür kitaplar okuduğuna
E) Okumaya kimin baskısıyla başladığına


27. Bizim kuşak, onun söylediği şarkılarla lise yıllarında
tanıştı. İlk şarkıları en güzel anılarımızın fonunda yer
aldı. Üniversite yıllarında da kopamadık onun şarkı-
larından. Sevindiğimizde, kederlendiğimizde, yaşam-
la barıştığımızda ya da küsüştüğümüzde hep onun
ezgilerine sarıldık. O, kendini yenileyerek ilerliyordu
yolunda. Belki de o yüzden, onun bu başarısı şaşırt-
madı bizi.
Bu parçada, bu sözleri söyleyen kişi ve söz ko-
nusu sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisine değinilmemiştir?


A) Sanatçının haklı bir başarı kazandığına
B) İlk olarak ne zaman o şarkıları dinlemeye başla-
dıklarına
C) Sanatçının gençlere yol gösterdiğine
D) Her durumda onun şarkılarından güç aldıklarına
E) Sonraki yıllarda sanatçıya olan ilgilerinin devam
ettiğine


28. Kedimiz Yumak’ın başka kedilerce evimize, bahçe-
mize verilecek zararlara karşı tepkisi sert olurdu hep.
Yine öyle oldu. Tüyleri diken diken, odada bir süre si-
nirli sinirli dolaştıktan sonra kapıdan sessizce süzül-
dü. Önce bahçemize teklifsizce giren şişman tekirin
karşısına geçti, ön ayaklarının üzerinde yaylanıp sır-
tını kamburlaştırdı. Gözlerini gözlerine dikip bir süre
öyle kaldı. Bu, Yumak’ın, bahçeye izinsiz girenlere
karşı sıkça başvurduğu bir korkutma yöntemiydi. Bu
yöntem çoğu kez etkili olurdu. Sonunda düşman kedi,
korkup kaçar, o da bahçe parmaklıklarına kadar düş-
manı kovaladıktan sonra dönüp yanımıza gelir, başı-
nı bacaklarımıza sürterek “Aferin oğlumuza!” deme-
mizi beklerdi.
Bu parçaya göre Yumak’la ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?


A) Yabancı kedilerden hoşlanmadığı
B) Belli bir korkutma yöntemi olduğu
C) Uyguladığı yöntemlerden olumlu sonuçlar aldığı
D) Bencilliğini davranışlarıyla belli ettiği
E) Sahiplerinden takdir beklediği29. Tuz Gölü’nü sağınıza alıp soldaki tepelere yaslana-
rak bir süre yolculuk ettiniz mi, küçük tepelerle örülü,
ufku belirsiz bir düzlük başlar: tepeler, tarlalar, onları
ayıran patikalar… Derken, ufkun ötesinde birden kar-
şınızda etkileyici bir yükselti belirir. Ne zaman yanın-
dan geçsem bu yükseltinin tepesi ya dumanlı ya bu-
lutludur. Tepesinde sürekli beyaz bir taç… Artık yol
boyunca onunla birliktesiniz. İşte, biraz nöbet tutar
gibi, biraz birini bekler gibi, biraz buralar benim diye
bakar gibi duran bu delikanlının adı, Hasan Dağı’dır.
Güneşin ilk ışıkları Hasan Dağı’nın arkasına vurunca
sanki dev bir alev fışkırıyormuş gibi ışık saçılır zirve-
sinden. Pek çok yerde pek çok güzel dağ gördüm;
ama Hasan Dağı, bozkırın ortasında bir başka güzel-
dir.
Bu parçaya göre Hasan Dağı’yla ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Konumuna ilişkin ipucu olabilecek bilgiler veril-
miştir.
B) Gezip görmek isteyenlerin ne gibi zorluklarla kar-
şılaştığından söz edilmiştir.
C) Yazarda ne gibi olumlu çağrışımlar yarattığı
açıklanmıştır.
D) Güneşin doğuşuyla nasıl bir görünüm kazandığı
belirtilmiştir.
E) Görüntüsüyle ilgili sanatlı açıklamalar yapılmıştır.
30. Günlük ağacı dünyada çok az yerde görülüyormuş.
Temmuz sıcağında bile gölgesinde otururken üşü-
düğüm bu ağaçla burada tanıştım. Latince adının
anlamı “güzel kokulu sıvı” imiş. Çınarı andıran par-
lak, sık yaprakları var. Gövdesine açılan çentikler-
den elde edilen “sığla yağı” hem ilaç hem de koz-
metik sanayisinde kullanılıyormuş.
Bu parçada günlük ağacıyla ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisine değinilmemiştir?


A) Gelişimini ne zaman tamamladığına
B) Bir maddenin nasıl elde edildiğine
C) Hangi alanlarda yararlanıldığına
D) Dünyada ne kadar yaygın olduğuna
E) Hangi ağaçla benzerliği olduğuna31. İslamiyetten önceki Türk devletlerinde ilk devlet
teşkilatını kimler kurmuştur?
A) Göktürkler B) Karluklar C) Uygurlar

D) Türgişler E) Hunlar
__________________Tüm bölümlerimize yetkili alımları başlamıştır başvurmak için aşağıdaki linke tıklayınız


Yaso isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 08-16-2008, 13:26   #2
Yaso
Operator
 
Yaso - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 32.967
Tecrübe Puanı: 1000
Yaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond repute
Standart

32. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan Türk
devletlerinden biri değildir?
A) Gazneliler B) Danişmentliler C) Saltuklular

D) Artuklular E) Mengücekliler
33. Osmanlı padişahları, halife unvanını hangi padi-
şah döneminde almıştır?
A) Kanuni Sultan Süleyman
B) Fatih Sultan Mehmet
C) Yavuz Sultan Selim
D) II. Mahmut
E) III. Selim
34.
I. Cumhuriyet
II. Mutlakiyet
III. Meşrutiyet


Yukarıdaki yönetim biçimlerinden hangileri Os-
manlı Devleti’nde uygulanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I, II ve III35. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı süresin-
ce zafer kazandığı tek cephe aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Çanakkale B) Kafkas

C) Makedonya D) Mısır

E) Suriye ve Filistin


36. Mustafa Kemal, aşağıdakilerin hangisinden sonra
halkı milli mücadele amacında birleştirme hare-
ketine başlamıştır?
A) Misakımillî’nin ilan edilmesi
B) İzmir’in işgal edilmesi
C) Sivas Kongresi’nin toplanması
D) Erzurum Kongresi’nin toplanması
E) Temsilciler Kurulunun Ankara’ya gelmesi
37.
I. Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
II. Mebuslar Meclisinin toplanması
III. Amasya Protokollerinin imzalanması


Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde alınan kararlar,
yukarıdaki gelişmelerin hangilerinde etkili olmuş-
tur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III
38.
I. TBMM’nin açılması
II. Misakımillî’nin ilan edilmesi
III. İstanbul’un resmen işgal edilmesi


Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) I, II, III B) II, I, III C) II, III, I

D) III, I, II E) III, II, I


39. Türkiye’nin,
I. İran,
II. Yunanistan,
III. Irak


sınırlarından hangileri Lozan Antlaşması’yla
çizilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III


40. 1934 yılında Türk kadınlarına aşağıdaki haklardan
hangisi verilmiştir?
A) Boşanma
B) Resmi nikâh yaptırma
C) Milletvekili seçme ve seçilme
D) Belediye seçimlerine katılma
E) Mirasta erkekle eşit pay alma41. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle Türkiye
Devleti’nin rejimi belirlenmiştir?
A) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik C) Devletçilik

D) İnkılapçılık E) Halkçılık
42. Yıllık toplam yağışın mevsimlere dağılışında en
büyük payın yaz mevsimine ait olduğu yöre, aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Teke B) Zonguldak

C) Çatalca - Kocaeli D) Göller

E) Kars - Ardahan


43.


Aşağıdakilerden hangisi haritada gösterilen bö-
lümlerin ortak özelliğidir?


A) Yağışların mevsimlere dağılışı
B) Delta ovalarının varlığı
C) Akarsu rejimleri
D) Donlu gün sayıları
E) Ürün çeşitleri
44. Türkiye’de aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi-
nin ekim alanı daha dardır?
A) Çay B) Tütün C) Kayısı

D) Pamuk E) Elma
__________________Tüm bölümlerimize yetkili alımları başlamıştır başvurmak için aşağıdaki linke tıklayınız


Yaso isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 08-16-2008, 13:26   #3
Yaso
Operator
 
Yaso - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 32.967
Tecrübe Puanı: 1000
Yaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond repute
Standart

45.


Haritada numaralarla gösterilen illerden hangisi,
güneş enerjisinden diğerlerinden daha fazla
yararlanabilir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

SÖZEL BÖLÜM BİTTİ.

SAYISAL BÖLÜME GEÇİNİZ.46.


51516363...++-...
...


işleminin sonucu kaçtır?

A) 13
B) 23
C) 43


D) 53
E) 73


47.


1,680,9680,356-


işleminin sonucu kaçtır?

A) 0,1 B) 0,2 C) 0,5 D) 1 E) 248. 1,6 sayısının % 20 si kaçtır?
A) 0,08 B) 0,2 C) 0,32

D) 0,36 E) 0,64


49. 753681000
ondalık kesrinin yüzde birler basama-
ğındaki rakamın sayı değeri ile yüzler basamağın-
daki rakamın basamak değeri toplamı kaçtır?

A) 307 B) 305 C) 302

D) 300,7 E) 300,07


50. ve sıfırdan farklı birer tam sayı olduğuna
göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman bir tam
sayıdır?
A) B) a24
C) a48


D) a72
E) a96


51.x51432..=..
..


olduğuna göre, x kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) E) -3-2
52. n sayısı 10 dan büyük bir tam sayı olduğuna
göre, aşağıdakilerden hangisi en büyüktür?


A) 1n10-
B) 110n+
C) 12n7-


D) 13n1-
E) 110n


53. x, y ve z birer tam sayı olmak üzere,


2xy0xy0xyz0•
••
<
->
>


olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?

A) B) <<xyzx C) yx

D) yz E) zx

54.
olduğuna göre, kümesinin eleman sayısı
kaçtır?
AB-

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 755. Bir çıkarma işleminde çıkan 218 azalınca, fark 749
oluyor.
Bu çıkarma işleminde çıkan değiştirilmeden önce
fark kaçtı?

A) 524 B) 531 C) 542 D) 864 E) 967
56.
olduğuna göre, m kaçtır?

A) B) 13-
C) 13


D) 23
E) 27
__________________Tüm bölümlerimize yetkili alımları başlamıştır başvurmak için aşağıdaki linke tıklayınız


Yaso isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 08-16-2008, 13:26   #4
Yaso
Operator
 
Yaso - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 32.967
Tecrübe Puanı: 1000
Yaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond repute
Standart

57.


-<x25

olduğuna göre, x in alabileceği tam sayı değer-
lerin toplamı kaçtır?

A) 7 B) 12 C) 14 D) 18 E) 24


58. a pozitif tam sayısı için,


236xax25++

ifadesi bir tam kare olduğuna göre, a kaçtır?

A) 18 B) 30 C) 45 D) 60 E) 90

59. olmak üzere, ab3veab2+==


a3b3a2b2--
+
++


ifadesinin değeri kaçtır?

A) 1112-
B)
-
C)
-


D) 5 E) 1260.
denkleminin köklerinin toplamı kaçtır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 161. Ayşe’nin yaşının 13
ü, Can’ın yaşının 14
üne,
Berk’in yaşının 15
ine eşittir.
Üçünün yaşlarının toplamı 60 olduğuna göre,
Ayşe kaç yaşındadır?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 E) 35


62. Bir satıcı a YTL ye aldığı bir malı % 20 kârla 720 YTL
ye, b YTL ye aldığı bir malı % 20 zararla 720 YTL ye
satıyor.
a ve b arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisi-
dir?


A) 7 B) 720 ba<<

C) a720b<< D) b a720<<

E) ab720<<63. Bir okuldaki kızların sayısının erkeklerin sayısına
oranı 13
tür. Kızların % 40 ı voleybol oynamaktadır.
Voleybol oynamayan kızların sayısı sınıfın tümü-
nün yüzde kaçıdır?

A) 15 B) 25 C) 30 D) 45 E) 50

64. Bir nakliye aracına ağırlığı 20 kg ve 24 kg olan san-
dıklardan 14 tane yüklenmiştir.
Araca yüklenen toplam ağırlık 304 kg olduğuna
göre, sandıklardan kaç tanesinin ağırlığı 20 kg
dır?

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5


65. A ve B fabrikalarında toplam 480 işçi çalışmaktadır.
A fabrikasındaki işçilerin % 20 si B fabrikasına geçer-
se B fabrikasındaki işçi sayısı A dakinin yarısı oluyor.
Buna göre, başlangıçta B fabrikasındaki işçi sayı-
sı kaçtır?

A) 160 B) 140 C) 120 D) 100 E) 80


66. Ağırlıkça % 24 ü sirke olan sirke-su karışımının 18
i
alınıp yerine ağırlıkça aynı miktarda su konularak
yeni bir karışım oluşturuluyor.

Yeni karışımın ağırlıkça sirke yüzdesi kaçtır?

A) 12 B) 16 C) 18 D) 19 E) 21


67. Bugün günlerden Pazar olduğuna göre, 37 gün
önce günlerden hangisiydi?
A) Çarşamba B) Perşembe C) Cuma

D) Cumartesi E) Pazar


68. Alış fiyatı üzerinden % 10 kârla satılan bir malın satış
fiyatına 20 YTL zam yapılırsa kâr oranı % 15 oluyor.
Bu malın alış fiyatı kaç YTL dir?

A) 340 B) 360 C) 380

D) 400 E) 420
69. Bir sınıfın öğrencileri, sıralara ikişer ikişer otururlarsa
6 öğrenci ayakta kalıyor; üçer üçer otururlarsa 4 sıra
boş kalıyor.
Bu sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır?

A) 34 B) 36 C) 38 D) 40 E) 4270. Bir kenar uzunluğu a cm olan bir kare ile boyutları
b ve c cm olan bir dikdörtgen veriliyor.
a, b, c birer pozitif tam sayı ve dikdörtgenin ala-
nının karenin alanına oranı 712
olduğuna göre,
toplamı abc++en az kaçtır?

A) 8 B) 12 C) 16 D) 18 E) 21

71.
Yukarıdaki verilere göre, toplamı kaç
cm dir?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 1672.


ABEDC


[][]
[][]
ABCbirüçgenm(ABD)m(DBE)
BAACDEBCBEEC=
.
.
=
]]
Şekildeki DEC üçgeninin alanı olduğuna
göre, ABC üçgeninin alanı kaç dir? 2cm

A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 2473.


ACBOr60
O merkezli çember

m(CAB)60OCrcm°=
=
]
Şekildeki taralı bölgenin alanı olduğuna
göre, r kaçtır?
212cm.

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
74.


A263CDB


ABCD dik yamuk

m(DAB)m(ABC)90AB2cmBC3cmAD6cm°==
=
=
=
]]
Şekildeki ABCD yamuğunun BC kenarı etrafında

360° döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç

3cmtür?

A) B) C) D) E) .9.16.20.24.3075. doğruları ()1,2 nokta-
sında kesiştiğine göre, m toplamı kaçtır?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12
76.
ipyatayXYZ

Bir iple tavana asılı, ağırlığı önemsenmeyen eşit
bölmeli çubuk, X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi
yatay dengededir.
__________________Tüm bölümlerimize yetkili alımları başlamıştır başvurmak için aşağıdaki linke tıklayınız


Yaso isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 08-16-2008, 13:26   #5
Yaso
Operator
 
Yaso - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 32.967
Tecrübe Puanı: 1000
Yaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond repute
Standart

X, Y, Z cisimlerinin ağırlıkları sırayla
olduğuna göre aşağıdaki bağıntılardan hangisi
doğrudur?

A)
B)
C)
D)
E)77.
V =00F=10 NKK2 mE =12 JKyatayBüyüklüğü 10 N olan yatay doğrultudaki kuvveti,
sürtünmeli yatay bir düzlemde duran K cismini 2 m
hareket ettirdiğinde, K nin kinetik enerjisi 12 J oluyor.
F›

Buna göre, cisimle yer arasındaki sürtünme kuv-
veti kaç N dur?

A) 4 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16
78.
LMK


Şekildeki makara düzeneğinde K, L, M cisimleri den-
gededir.
K, L, M nin ağırlıkları sırasıyla olduğu-
na göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
,,KLMPPP

(Makaraların kütleleri önemsenmeyecektir.)

A) B) PP KLMPPP==

C) D) PP LKPPP<=

E) KMPPP<<79. Isıca yalıtılmış bir kapta sıcaklığı olan 100
gram su vardır.


Bu kaba, sıcaklığı 0C olan 100 gram buz atı-
lırsa, buzun kaç gramı erir?

()

A) 40 B) 50 C) 60 D) 80 E) 100

80.
12343210kütle (g)
hacim (cm )3X sıvısıkarışımY sıvısı


X ve Y sıvıları ile bunlardan yapılan türdeş karışı-
mın kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir.
Buna göre, X, Y sıvılarının karışımdaki
hacimlerinin oranı kaçtır?

A) B) 1 C) 1 D) 2 E) 181.


İçinde su bulunan bir U borusundaki sızdırmaz K, L
pistonlarının taban alanları birbirine eşittir. K nin üze-
rine 100 N luk, L nin üzerine de 300 N luk ağırlıklar
konduğunda denge konumu Şekil I deki gibi oluyor.

Denge konumunun Şekil II deki gibi olması için
K pistonunun üzerine kaç N luk ek ağırlık konma-
lıdır?

(Pistonların ağırlıkları önemsizdir ve üzerlerindeki
ağırlıklar ölçekli çizilmemiştir.)

A) 100 B) 200 C) 300 D) 400 E) 500

82.
TperdeKLMNPXYR

X, Y noktasal ışık kaynakları ile T topu bir perde önü-
ne şekildeki gibi yerleştirilmiştir.

Buna göre, perde üzerindeki KL, LM, MN, NP, PR
aralıklarından hangisi ışık kaynaklarının ikisinden
de ışık alamaz?

A) KL arası B) LM arası C) MN arası

D) NP arası E) PR arası
83.

Şekildeki K, L iletken kürelerinin yarıçapları sıra-
sıyla r, 2r, elektrik yükleri de dur.

Küreler birbirine dokundurulup ayrıldığında,
K ve L nin yükleri ne olur?

84.


Şekildeki elektrik devresinde ana koldan 2 A lik elek-
trik akımı geçiyor.

Buna göre, K, L noktaları arasındaki voltmetre
kaç voltu gösterir?

A) 2 B) 4 C) 8 D) 12 E) 14
85. Aşağıda formülü verilen bileşiklerin hangisinde,
bileşiği oluşturan element türü en fazladır?


A) ( B) ()243AlSO

C) ()342CaPO D) 43NHNO

E) 2MgCl86. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisinin
adı yanlış verilmiştir?
Bileşik Adı
A) Karbonmonoksit CO
B) Kükürtdioksit 2SO
C) Amonyak 3HNO
D) Çinko sülfat 4ZnSO
E) ()2CaOH Kalsiyum hidroksit
87.
Madde

Kütle

()g

Hacim

3(cm)

Kaynama

sıcaklığı ..(C)

X

20

10

60

Y

20

20

70

Z

10

5

80

Q

5

10

70

R

10

10

70Yukarıdaki tabloda X, Y, Z, Q, R maddeleriyle ilgili
bazı bilgiler verilmiştir.

Tablodaki bilgilere göre, X, Y, Z, Q ve R den han-
gileri aynı madde olabilir?

A) XY B) X--Z C) YQ

D) Y-R E) ZQ -

88. Bir X element atomu iyonuna dönüşmüştür.
Bu dönüşüm sonucunda X element atomunda
hangi değişim gerçekleşmiştir?


A) Atom numarası azalmıştır.
B) Elektron sayısı artmıştır.
C) Proton sayısı artmıştır.
D) Nötron sayısı azalmıştır.
E) Kütle numarası artmıştır.


89. gazı ile gazı, 2N2O


()()(2224Ng2OgNOg+›

denklemindeki gibi tepkimeye girmektedir.

Buna göre, 32 gram ile 32 gram nin tep-
kimesi sonucunda bu gazların hangisinden kaç
2N2O

gram geriye kalır?A) 7 gram azot B) 8 gram oksijen

C) 9 gram azot D) 16 gram oksijen

E) 18 gram azot90. Aşağıdakilerin hangisinde verilen iki madde bir-
biriyle karıştırıldığında çözelti oluşması beklen-
mez?


A) Su - Etil alkol
B) Su - Mazot
C) Su - Amonyak gazı
D) Azot gazı - Hidrojen gazı
E) Oksijen gazı - Karbondioksit gazı91. Hidrojen gazına aşağıdaki işlemlerden hangisinin
uygulanması, kimyasal değişmeye neden olur?
A) Yakma
B) Yoğunlaştırma
C) Bir soy gazla karıştırma
D) Bir miktar daha hidrojen gazı ekleme
E) Bulunduğu kaptan daha büyük bir kaba aktarma92. X ve Y maddeleri ayrı ayrı süzgeç kâğıdından süzül-
düklerinde;
• X in tamamının süzgeç kâğıdından geçtiği,
• Y nin bir kısmının süzgeç kâğıdından geçtiği,
bir miktar katının süzgeç kâğıdında kaldığı


gözlenmiştir.
Buna göre X ve Y maddeleriyle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?


A) X, arı bir sıvıdır.
B) X, birbirinde çözünen iki sıvının karışımıdır.
C) X, bir katının sıvıyla yaptığı doymamış çözeltidir.
D) Y, birbirinde çözünmeyen iki sıvının karışımıdır.
E) Y, bir katının sıvıyla yaptığı heterojen karışımdır.


93. Bir canlı türünün yönetici molekülü nükleotitlerine
ayrıştırıldığında, adenin, timin, sitozin ve guanin
nükleotitleri elde edilmiştir.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin doğrulu-
ğu kesin değildir?


A) Bu türün yönetici molekülü DNA dır.
B) Timin nükleotit sayısı sitozin nükleotit sayısına
eşittir.
C) Sitozin nükleotit sayısı guanin nükleotit sayısına
eşittir.
D) Adenin nükleotit sayısı timin nükleotit sayısına
eşittir.
E) Guanin nükleotit sayısıyla adenin nükleotit sayı-
sının toplamı, sitozin nükleotit sayısıyla timin
nükleotit sayısının toplamına eşittir.94. Virüs ve bakteri türlerinin tümünde ortak olan
özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bölünerek çoğalabilme
B) Zorunlu hücre içi paraziti olma
C) Kendi ATP lerini üretebilme
D) Yönetici moleküle sahip olma
E) Çekirdeğe sahip olma


95. Yaprak bitleri bitkinin genç yaprak ve filizlerinden be-
sinini emerek beslenen böceklerdir.
Buna göre, yaprak bitleri besinlerini aşağıdaki
bitki yapılarının hangisinden alır?


A) Üst epidermisten
B) Alt epidermisten
C) Mantar dokudan
D) Odun borularından
E) Soymuk borularından
__________________Tüm bölümlerimize yetkili alımları başlamıştır başvurmak için aşağıdaki linke tıklayınız


Yaso isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 08-16-2008, 13:27   #6
Yaso
Operator
 
Yaso - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 32.967
Tecrübe Puanı: 1000
Yaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond repute
Standart

96. Bir insan aşağıdaki besinlerden hangisini tüketir-
se en kısa sürede enerji sağlar?
A) Üzüm (karbonhidrat)
B) Kaymak (yağ)
C) Köfte (protein)
D) Ekmek (karbonhidrat)
E) Yumurta (protein)

97. Normal bir insanda glukoz,
I. karaciğer,
II. ince bağırsak epitel örtüsü,
III. çizgili kas,
IV. derideki yağ tabakası


hücrelerinin hangilerinde glikojene dönüştürülür?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV


98. İnsanda deride bir kesik oluştuğunda ve bu kesik-
ten mikroorganizmalar vücuda girdiğinde, aşağı-
dakilerden hangisi beklenmez?
A) Mikroba özgü antikor üretilmesi
B) Kan pulcuklarının bölgede toplanması
C) Kesilen bölgedeki kan damarlarının genişlemesi
D) Bir grup akyuvarın mikroorganizmaları içine ala-
rak yok etmesi
E) Kesilen bölgedeki dokulardan bazı maddelerin
salınması


99. Bir özellikle ilgili genotipleri AA, Aa ve aa olan
kardeşlerin, bu özellik bakımından, ana ve baba-
larının genotipleri aşağıdakilerin hangisindeki
gibi olabilir?
Ana Baba


A) AA Aa
B) Aa AA
C) aa Aa
D) aa AA
E) Aa Aa
100. M türünün bulunduğu bir ortama sadece M tü-
rüyle beslenebilen N türü bireylerinin konmasın-
dan sonra bu iki türün değişen birey sayılarını
gösteren grafik aşağıdakilerin hangisindeki gibi
olur?TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.A KİTAPÇIĞI

1. E
2. A
3. D
4. B
5. C
6. B
7. A
8. D
9. E
10. C
11. C
12. A
13. C
14. D
15. B
16. A
17. D
18. C
19. E
20. B
21. C
22. B
23. E
24. A
25. D


26. E
27. C
28. D
29. B
30. A
31. E
32. A
33. C
34. D
35. A
36. B
37. E
38. C
39. B
40. C
41. B
42. E
43. B
44. A
45. C
46. D
47. E
48. C
49. A
50. B


51. E
52. A
53. C
54. A
55. B
56. A
57. D
58. D
59. A
60. B
61. B
62. C
63. A
64. B
65. E
66. E
67. C
68. D
69. E
70. C
71. B
72. C
73. D
74. C
75. A


76. B
77. A
78. D
79. B
80. E
81. D
82. C
83. E
84. C
85. A
86. C
87. D
88. B
89. E
90. B
91. A
92. D
93. B
94. D
95. E
96. A
97. B
98. C
99. E
100. A
__________________Tüm bölümlerimize yetkili alımları başlamıştır başvurmak için aşağıdaki linke tıklayınız


Yaso isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
Sizin Konu Yanıtlama Yetkiniz var
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
liseLer Yaso Liseler 0 08-16-2008 13:27
ALS (Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Yaso Liseler 0 08-16-2008 13:25
ASKERi LiSELER - ORTA DERECELİ OKULLAR ,HARP OKULLARI Yaso Liseler 0 08-16-2008 13:23
2008 ÖSS sınav Soruları ve Cevapları AzRaiL Sınavlar ve Hazırlık - ÖSYM 1 06-16-2008 00:31
Askeri liseler 5 yıla çıktı Haberci Yurttan Haberler 0 05-30-2008 14:18


Şu Anki Saat: 05:07


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.36 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows