Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > > >

Sınavlar ve Hazırlık - ÖSYM ÖSYS (ÖSS) , KPSS , TUS , LES , ÜDS , YDS , KPDS , DGS , OKS, SBS , AÖF Sınavları hakkında paylaşım forumunuz

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

Konu: son 17 yılda öss de çıkmış trablusgarp ile ilgili sorular Konu Cevaplama Paneli
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Random Question
Başlık:
  
Mesajınız:
Başlık Sembolleri
Konunun başında Sembol kullanmak için aşağıdaki Listeden bir Sembol seçiniz:
 
 

Diğer Seçenekler
Diğer Ayarlar

Konuya ait Cevaplar (Yeniler yukarda)
10-07-2009 08:57
Korax 2009 Yılında Çıkmış ÖSS Tarih Soruları

--------------------------------------------------------------------------------

2009 - ÖSS / SOS-1
SOSYAL BİLİMLER–1 TESTİ (Sos–1)1. Hititlerin ilk zamanlarında,
I. fethedilen toprakların yönetiminin prenslere verilmesi,
II. prenslerin kendilerine verilen topraklara karşılık,
savaş sırasında kralın ordusuna katılacak asker
ve araba temin etmesi,
III. ekonomilerinde hayvancılığın önemli bir yer
tutması
durumlarından hangilerinin feodal timar sisteminin
uygulandığını gösterdiği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

2. Orta Asya’da MÖ 1200-700 yıllarına ait Karasuk kültüründen
dört tekerlekli araba, keçeden çadır, koyun
yapağından eşya; MÖ 700-100 yılları arasındaki Tagar
kültüründen ise çok sayıda ok uçları, toka, taç, bilezik
gibi üzerleri kabartma hayvan başı işlemeli süs
eşyaları ve hançerler bulunmuştur.
Yalnız bu bilgiler doğrultusunda,
I. Her iki kültüre ait tüm kalıntılar bulunmuştur.
II. Tagar kültürü zaman bakımından Karasuk kültüründen
sonradır.
III. MÖ 3. yüzyılın sonlarında kurulduğu bilinen Hun
Devleti, Karasuk kültürüyle aynı dönemde siyasi
varlığını sürdürmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

3. Abbasilerde Halife Mutasım’dan sonra devlet yönetiminde
Türklerin etkisi giderek artmış, Türk komutanlar
istediklerini halife yapmaya, istemediklerini indirmeye
başlamış ve bu komutanlar bazı eyaletleri de
kendi aralarında paylaşmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini gösterdiği
savunulabilir?
A) Siyasal birliğin çözüldüğünü
B) Saltanat sisteminin dikkate alındığını
C) Türklerin Abbasiler Döneminde İslamiyet’i kabul
ettiklerini
D) Mutasım Döneminde sınırların çok genişlediğini
E) Abbasilerin kendilerinden önceki devletlerin etkisinde
kaldığını

4. Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti’nin gelişme yıllarında
sorun olmadığı hâlde, daha sonraki dönemlerde
sorun olmuştur.
Bu durumun Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Avrupalı devletlerden biri sayıldığının
B) Reform hareketlerinin dışında kaldığının
C) Antlaşmaları yaptığı devletler karşısında siyasal
gücünün giderek azaldığının
D) Azınlıkların ticaret yapmasına izin verildiğinin
E) İnanç özgürlüğünün dikkate alındığının

5. Tanzimat’tan sonra birçok alanda yeni kurumlar kurulmuş,
eskilerine dokunulmamış ancak bunlar işlevsiz
hâle getirilmiştir.
Bu tutumun,
I. medrese mezunlarının iş olanaklarının daralması,
II. modern eğitimin yaygınlaşması,
III. modern yargılama usullerinin uygulandığı mahkemelerin
sayıca artması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

6. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Fransa,
Rusya ve İtalya’nın, Osmanlı Devleti’nin topraklarıyla
ilgili yaptıkları gizli antlaşmalardaki paylaşımdan
sonra,
I. İtalya’ya bırakılan İzmir’in, İngiltere’nin desteğiyle
Yunanistan’a verilmesi,
II. Rusya’nın savaştan çekilmesi,
III. Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi
durumlarından hangileri paylaşımda değişiklik
olduğunu gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

7. Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem, Batı Anadolu’
da Yunanlıların ilerlemesinin kısmen engellenmesinde,
TBMM’nin kurulması ve ayaklanmaların bastırılmasında
etkili olmalarına rağmen, daha sonra TBMM’
ye karşı ayaklanmışlardır.
Ayaklanmalarının nedeninin aşağıdakilerden hangisi
olduğu savunulabilir?
A) Milis güçlerin düzenli orduya bağlanmak istenmesi
B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
C) Damat Ferit’in sadrazamlık görevinden çekilmesi
D) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
E) Kuvayımilliye şeflerinden Topal Osman’ın öldürülmesi

8. Kurtuluş Savaşı’nda,
• Sovyet Rusya’nın, Anlaşma Devletlerinin
Anadolu’dan yapabilecekleri saldırıya engel
olmak için TBMM Hükûmetini tanıması ve
desteklemesi,
• Fransa ile Almanya arasında sorun olan Ren
Bölgesi konusunda, Almanya’ya yakınlık gösteren
İngiltere üzerinde etki yaratmak amacıyla,
Fransa’nın TBMM Hükûmetiyle ateşkes
imzalaması
gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisinin göstergesi
olduğu savunulabilir?
A) Anlaşma Devletlerinin birlikte hareket ettiğinin
B) Aynı rejimde olan devletlerin birbiriyle ilişki içinde
olduklarının
C) Devlet çıkarlarının ülke politikalarına yön verdiğinin
D) Güçlü devletlerin, güçsüz devletleri sömürdüğünün
E) TBMM Hükûmetini tüm komşu devletlerin desteklediğinin

9. Lozan barış görüşmelerinin kesilmesi üzerine Ankara’
ya dönen İsmet İnönü ve heyeti, Bakanlar Kurulunda
Misakımillî’ye uymamakla eleştirilmiş ve suçlanmıştır.
Bu durum Meclis çalışmalarını zora sokmuştur. Daha
sonra Anlaşma Devletleri ve Türk tarafının isteği üzerine
görüşmelerin yeniden başlayacağı düşüncesi
güçlenince, milletvekili seçimlerinin yapılmasına karar
verilmiştir.
Milletvekili seçimlerinin yapılmasıyla ilgili bu kararın
aşağıdakilerden hangisine gerek duyulmasının
bir sonucu olduğu savunulabilir?
A) Kabine sistemine geçilmesine
B) Seçim sisteminde değişiklik yapılmasına
C) Mecliste bir muhalefet partisinin kurulmasına
D) Mecliste görüşmelerin uzamasına
E) İç siyaset kargaşasından yararlanılmasının önlenmek
istenmesine


10. Atatürk, 1 Mart 1922’de TBMM’nin üçüncü toplantısında,
“Efendiler, milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki
çabasını, çağdaş ekonomik önlemlerle azami haddine
ulaştırmalıyız. Köylünün çalışmasının sonuçlarını
ve ürünlerini kendi menfaati lehine azami haddine
çıkarmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözlerinin aşağıdakilerin hangisinde
birlikte verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu
savunulabilir?
A) İnkılapçılık – Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık – İnkılapçılık
C) Devletçilik – Laiklik
D) Laiklik – Halkçılık
E) Cumhuriyetçilik – Devletçilik

11. Bir başka ulusun diliyle konuşanlar, giderek o ulus
gibi düşünürler.
Yukarıda verilen yargı ile aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Ulusal dillerin okunduğu gibi yazılması gerektiğine
B) Uluslararası ilişkilerde farklı dillerin güçlük yarattığına
C) Dilin ulusal bilincin gelişmesinde başlıca etken
olduğuna
D) Ulusal dillerde yabancı sözcüklerin kullanılması
gerektiğine
E) Ulusların uygarlık dünyasına katkıda bulunduklarına

12. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nda 1939 yılında İngiltere
ve Fransa ile ittifak, 1941 yılında Almanya ile dostluk
antlaşması imzalamıştır.
Yalnız bu bilgiyle, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki
bu tutumunun,
I. savaşın değişen koşullarına göre hareket ettiği,
II. savaş dışı kalmaya çalıştığı,
III. Milletler Cemiyetine üye olduğu
durumlarından hangilerini gösterdiği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

13. Yüzyıllar öncesinde ilkel araçlarla dar alanlarda olan
çatışmalar, bugün son derece karmaşık silah ve araçlarla
geniş alanlarda ortaya çıkan, kapsamı geniş savaşlara
dönüşmüştür.
Buna göre,
I. çatışmaların sorun olması,
II. sivil savunmanın önem kazanması,
III. savaş alanına ulaşımın kolaylaşması
durumlarının hangilerinde, bilim ve tekniğin gelişmesinin
etkisi olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


2009 - ÖSS / SOS-2
SOSYAL BİLİMLER–2 TESTİ (Sos–2)

1.
• Altaylarda Pazırık kurganlarında bulunan halı
• Kazakistan’da Alma Ata şehri yakınlarındaki Esik
kurganındaki altın elbiseli adam zırhı
Yukarıdaki buluntular aşağıdakilerden hangisine
aittir?
A) Tabgaçlar B) Göktürkler C) Uygurlar
D) Hunlar E) Kırgızlar

2. Aşağıdaki gelişmelerin hangisinde Karlukların etkisi
vardır?
A) Avrupa’da kurulan Avar Devleti’nin yıkılmasında
B) Çin’in Orta Asya’ya egemen olmasında
C) İstanbul’un Sasanilerle birlikte kuşatılmasında
D) Hun Devleti’nin ikiye ayrılmasında
E) Talas Savaşı’nı Müslümanların kazanmasında

3.
I. Utbî
II. Yusuf Has Hacip
III. Farabi
İlk Türk-İslam Devletleri Döneminde yetişen yukarıdaki
bilim adamlarından hangilerinin İslam ve
Avrupa medeniyetinin gelişmesinde eserleriyle
katkıları olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

4. XIII. yüzyılda Moğol İmparatorluğu’nun kurulup
batı yönünde ilerlemesi ve Oğuzların kalabalık
gruplar hâlinde Anadolu’ya gelip yerleşmeleri
aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?
A) Anadolu’nun Türkleşmesinin hızlanmasında
B) Anadolu’da Selçuklu Devleti’nin kurulmasında
C) Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanmasında
D) Haçlıların Anadolu’ya gelmesinde
E) Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasında

5.
I. Tötö Kanalı
II. Don-Volga Kanalı
III. Korint Kanalı
Osmanlı Devleti, Rusya’nın Türk-İslam ülkelerine
yayılmasını önlemek ve Türk dünyasıyla doğrudan
ilişki kurmak için yukarıdakilerden hangileriyle
ilgili proje yapmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

6. XVII. yüzyılda, şehzadelerin sancağa çıkma usulünün
kaldırılmasıyla şehzadeler,
I. askerî,
II. idari,
III. siyasi
alanların hangilerinde deneyim kazanma olanaklarını
kaybetmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

7. Osmanlı Devleti’nde “kalemiye” meslek grubunu
aşağıdaki devlet görevlilerinden hangileri oluşturmaktaydı?
A) Sadrazam ve vezirler
B) Beylerbeyi ve sancak beyleri
C) Nişancı ve defterdarlar
D) Subaşılar ve kale koruyucuları
E) Kadılar ve müderrisler

8.
I. Rusya
II. İtalya
III. Fransa
Yukarıdakilerden hangileri, XVIII. yüzyılda kendi
çıkarları doğrultusunda Osmanlı Devleti’ne baskı
yapan devletler arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

9. Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin dışa bağımlı
hâle gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi
yoktur?
A) Âyanların nüfuzunun artmasının
B) Küçük sanayi atölyelerinin kapanmasının
C) Düyun-ı Umumiye İdaresinin kurulmasının
D) Avrupa devletlerine ayrıcalıklar tanınmasının
E) Avrupa sanayi ürünlerinin her yerde serbestçe
satılmasının

10.
I. Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı millîleştirmesi
II. İsrail Devleti’nin kurulması
III. İngilizlerin Filistin’den çekilmesi
XX. yüzyılda Orta Doğu’da görülen yukarıdaki gelişmelerden
hangilerini Arap milliyetçileri tepkiyle
karşılamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

11. Türkiye, 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletlere
üye olmuş ve Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış”
ilkesi doğrultusunda Birleşmiş Milletlerin aldığı
kararlara uymuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Birleşmiş
Milletlerin kararına uyarak asker gönderdiği ülkelerden
biri değildir?
A) Afganistan B) Somali
C) Kore D) Bosna Hersek
E) Vietnam

12.
I. Üye devletlerin ekonomi politikalarını giderek
birbirlerine yaklaştırmak
II. Üye devletler arasında, siyasi birliği sağlanmış
bir Avrupa devleti meydana getirmek
III. Karadeniz’de kıyısı olan devletler arasında iş
birliği sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri, Avrupa Birliğinin
amaçları arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

13.
I. 1924 Anayasası
II. 1961 Anayasası
III. 1982 Anayasası
Türkiye Cumhuriyeti’nde yukarıdaki anayasalardan
hangileri halkoyuna sunulmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

SOS-1

1. D
2. B
3. A
4. C
5. E
6. D
7. A
8. C
9. E
10. B
11. C
12. D
13. E

SOS-2

1. D
2. E
3. C
4. A
5. B
6. E
7. C
8. D
9. A
10. B
11. E
12. C
13. D
10-07-2009 08:56
Korax 2008 ÖSS Tarih Soruları

--------------------------------------------------------------------------------

ÖSS SOSYAL BİLİMLER–1 TESTİ 2008

1. İlk Çağda Mısır’da mimari eserler daha çok taştan yapıldığı hâlde Mezopotamya’da ker*** ve tuğladan yapılmış,taş, Mısır’a nazaran daha az kullanılmıştır.
Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Mezopotamya taş işçiliği dalında Mısır’ın etkisinde kalmıştır.
B) Mezopotamya’da sanattan çok bilime önem verilmiştir.
C) Mezopotamya mimarisinde dinî duygu ve düşüncelerin etkisi olmuştur.
D) Coğrafi durum ve yaşayış şartlarının farklı olması sanatta etkili olmuştur.
E) Taşın mimaride kullanılması yapıların tarihî açıdan değerlendirilmelerini kolaylaştırmıştır.

2. Aşkabat yakınlarında Anav’daki bir kurganda yapılan kazıda en alt katta evleri ker***ten yapılmış bir köy bulunmuştur. Çıkan eşyalar arasında el değirmenleri ve evlerde kömür hâline gelmiş buğday ve arpa taneleri,yine aynı katta üzerleri boyanmış ve şekillerle süslenmiş kilden yapılma çömlekler, insan ve hayvan heykelleri çıkmıştır.
Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sanatla uğraşıldığı
B) Bir yerleşim alanı olduğu
C) Tahıl ürünlerinin tanındığı
D) Topluluk hâlinde yaşanıldığı
E) Üretim gereçlerinin ortak kullanıldığı

3. Türkler uzun süre direndikten sonra, ancak X. yüzyılda topluca İslamiyet’e girmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu direnmeyi doğuran nedenler arasında sayılamaz?
A) Din değiştirmenin toplumsal değişikliği de beraberinde getirmesi
B) Müslüman olmayanlardan haraç ve cizye vergisinin alınması
C) İslamiyet’in kılıç zoruyla kabul ettirilmek istenmesi
D) Emevilerin güttüğü Arap milliyetçiliği
E) Bağımsızlığı kaybetme korkusu

4. XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde ekonomik durumun bozulması ve merkezî yönetimin zayıflamasına paralel olarak aşağıdakilerin hangisinde azalma olduğu savunulabilir?
A) Vergi miktarı
B) Ayanların nüfuzu
C) Timarlı sipahi sayısı
D) Padişah değişikliği
E) Yeniçerilerin baskısı

5. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Rusya’nın özgürlük ve milliyetçilik düşüncesi karşısında bir politika izlediğinin göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Balkan Slavlarını birleştirmek istemesi
B) Lehistan’ın iç işlerine karışması ve istediği kişiyi Leh Kralı seçtirmek istemesi
C) Mora’da Yunanlıların bağımsız olmak için çıkarttıkları isyanı desteklemesi
D) Islahat hareketleriyle Osmanlı Devleti’nin güçlenmesinden çekinmesi
E) Yunanistan’a katılmak isteyen Giritli Rumları İngiltere ve Fransa’yla birlikte desteklemesi

6. Amasya Genelgesi’nde milletin özgürlüğünü ve devletin bağımsızlığını sağlamak amacıyla Sivas’ta bir kongrenin toplanacağı belirtilmiştir.
Bu kararın aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Seçimlerin yenilenmesine gerek duyulduğunun
B) Yerel cemiyetlerin kurulması gerektiğinin
C) Mebuslar Meclisinde Misakımillî’nin ilan edildiğinin
D) Yurt çapında başka kongrelerin değişik zamanlarda toplandığının
E) İstanbul Hükümetinin sorumluluğunu yerine getirmediğinin

7. Londra Konferansı’nda, Sevr Antlaşması’nın bazı maddelerinde değişiklikler yapılması önerilmiş, bu önerileri Türk delegeler Ankara’ya bildirmeden Yunanlılar saldırıya geçmiştir.
Yunanlıların hemen saldırıya geçmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Tekâlif-i Milliye Emirleri (Ulusal Vergi Emirleri)’nin uygulamaya konması
B) Yunanistan’ın Birinci İnönü Savaşı’nın yenilgisini unutturmak istemesi
C) Türkiye’nin Misakımillî’yi dünya kamuoyuna duyurması
D) Konferansın hiçbir sonuca varılmadan dağılması
E) Anlaşma Devletlerinin Yunanistan’ı kışkırtması

8. 1923 yılında Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikle yirmi beş yaş yerine on sekiz yaşını tamamlayan her erkek vatandaş milletvekili seçme hakkını kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin, Seçim Kanunu’nda yapılan bu değişikliğin sonuçlarından biri olduğu savunulabilir?
A) Seçilen milletvekillerinin aynı siyasi görüşte olması
B) Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına önem verilmesi
C) Milletvekili sayısının artırılması için yeni seçim yöntemlerinin denenmesi
D) Milletvekili seçiminde seçmen sayısının artırılması
E) Seçmende okur-yazar olma özelliğinin aranması

9. Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki konuların hangisiyleilgili kararın, Türkiye’nin egemenliğiyle bağdaştığı savunulamaz?
A) Azınlık hakları
B) Kapitülasyonlar
C) Boğazların yönetimi
D) Yunanistan ile sınır
E) Borçların ödenme biçimi

10. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı, toplumu sadece ırk çizgileriyle değil din ve mezhep çizgileriyle bölmeyide reddeder.
Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisinin öneminin vurgulandığı savunulabilir?
A) Sınırları belli ve bölünmez vatan anlayışının
B) Ulusal ve insani değerleri kaynaştırmanın
C) Devletin ulusal ve bağımsız olmasının öngörüldüğünün
D) Siyasi varlığının dışındaki Türklerin yönetimlerine saygılı olmanın
E) Bir milletin mutluluğunun diğer milletlerin de mutluluğuna bağlı olduğuna inanmanın

11.
I. Saltanatın kaldırılarak Cumhuriyet’in ilan edilmesi
II. Toplumsal ve siyasal hayatta cinsiyet farkının kaldırılması
III. Gelen çağrı üzerine Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
Yukarıdakilerden hangilerinin amacı demokrasinin sağlanmasıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

12. Devletçilik ilkesi, mülkiyet hakkının ulusun yararlarına aykırı biçimde kullanılmasına karşıdır.Bu durumun,
I. halkçılık,
II. laiklik,
III. inkılapçılık
ilkelerinden hangilerinin doğrudan bir gereği olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

13. Atatürk, “Bizi yok etmek gibi bir görüş karşısında varlığımızı silahla korumak ve savunmak pek tabiidir. Bundan daha haklı ve tabii bir hareket olamaz.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözü,
I. bölgesel ittifakları destekleme,
II. ülke bütünlüğünü koruma,
III. bağımsızlığı ilke edinme
durumlarının hangilerinden ödün verilmemesi gerektiğini gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİ

1. Aşağıdakilerden hangisi Avarların tarihteki etkilerinden biridir?
A) Dede Korkut Hikâyeleri’nin ortaya çıkması
B) Anadolu’nun kapılarının Türklere açılması
C) Slav topluluklarının birbirleriyle kaynaşıp bütünleşmesi
D) Türkler arasında İslamiyet’in yayılmaya başlaması
E) Kuruldukları bölgenin adının, onların adıyla günümüze kadar gelmesi

2. Türk tarihinde,
I. düzenli ordunun kurulması,
II. devlet teşkilatının kurulması,
III. hareketli harf sistemine dayanan matbaanın bulunması
gelişmelerinden hangileri Hunlar Dönemine aittir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Devleti’nin özelliklerinden biri değildir?
A) Konuşma dilinin Arapça olması
B) Federatif bir yapıda olması
C) Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olması
D) Adını devletin başındaki sülalenin unvanından alması
E) Türk töresine uygun olarak idari bakımdan iki kısma ayrılması

4. Selçuklularda değişik toplulukların çocukları küçük yaşta alınarak özel olarak yetiştirilir ve yeterli olgunluğa geldiklerinde askere alınırlardı. Bu sisteme “gulam” sistemi denilirdi.Selçuklulardaki bu sistemin Osmanlılardaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Timar B) Kapıkulu C) Millet D) İltizam E) Sâliyane

5. Anadolu Selçukluları Döneminde Ahi teşkilatı şehirlerde,
I. ticaret,
II. zanaat,
III. sosyal
alanların hangilerinde söz sahibi olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

6.
– Bizans’ın Anadolu’da siyasi üstünlüğünün sonaermesi
– Türklerin Anadolu’ya kesin olarak yerleşmesi
gelişmeleri aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasındadır?
A) Ankara B) Otlukbeli C) Miryokefalon D) Yassı-Çimen E) Malazgirt

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde toplanan bir vergi çeşididir?
A) Avarız B) Malikâne C) Paşmaklık D) Yurtluk E) Mukataa

8. Aşağıdakilerden hangisinin, timar sisteminin özelliklerinden biri olduğu savunulamaz?
A) Köylünün şikâyet hakkının olması
B) Köylünün, dirlik sahibinin malı sayılması
C) Köylünün vergi yükümlülüğünün olması
D) Köylünün üretimini artırması için dirlik sahibinin önlemler alması
E) Köylünün toprağı kullanma hakkını miras bırakabilmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet (Fatih) döneminde görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Kanunname düzenlenmesi
B) Topkapı Sarayı’nın yapılması
C) Sahn-ı Seman Medresesi’nin kurulması
D) Şehzadelerin “sancağa çıkma usulünün” kaldırılması
E) Divan üyelerinin aldıkları kararları, arz odasında padişaha sunmaya başlaması

10. XVIII. yüzyılda Rusya’nın,
– Kırım’ı tehdit eder duruma gelmesi,
– Kapitülasyonlardan yararlanabilmesi,
– Osmanlı egemenliğindeki Balkanlarda konsolosluklar açabilmesi
durumlarının ortaya çıkması aşağıdaki antlaşmalardan
hangisinin bir sonucudur?
A) Prut B) Edirne C) İstanbul D) Ziştovi E) Küçük Kaynarca

11. Aşağıdakilerden hangisi Celali isyanlarının nedenlerinden biri değildir?
A) İltizam sisteminin kaldırılması
B) Halkın ödeme gücünün azalması
C) Savaşların uzun sürmesi ve başarısız olması
D) Halkın devlete olan güven ve bağlılığının azalması
E) Yüksek oranda vergi ödemek zorunda kalan köylünün toprağını bırakmak zorunda kalması

12. Osmanlı Devleti’nde yenilik taraftarları aşağıdakilerin hangisinde rol oynamıştır?
A) 31 Mart Olayı’nın çıkmasında
B) Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde
C) III. Selim’in tahttan indirilmesinde
D) Genç Osman’ın tahttan indirilmesinde
E) Tarhuncu Ahmet Paşa’nın öldürülmesinde

13. XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, Almanya ile Osmanlı Devleti arasında yakınlaşma başlamış; Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında yer almıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu yakınlaşmada etkili olduğu savunulabilir?
A) Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın isyan etmesi
B) Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılması
C) Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Fermanı’nı ilan etmesi
D) Osmanlı Devleti’nin parçalanma tehlikesi altında olması
E) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun parçalanması

SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ YANITLARI

1. D
2. E
3. B
4. C
5. B
6. E
7. A
8. D
9. C
10. B
11. C
12. A
13. E

SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİ YANITLARI

1. C
2. D
3. A
4. B
5. E
6. C
7. A
8. B
9. D
10. E
11. A
12. B
13. D
10-07-2009 08:56
Korax 2007 ÖSS Tarih Soruları

--------------------------------------------------------------------------------

SOSYAL BİLİMLER–1 TESTİ (TARİH SORULARI)

1. Tarihte, sürekli görülen hiçbir şey değişikliğin etkisin-den kurtulamaz. Ne kadar birdenbire ve şiddetli olur-sa olsun hiçbir değişiklik de dün ile bugün arasındaki sürekliliği bozmaz. Yalnız bu görüşe dayanarak,
I. Tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır.
II. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanmaz.
III. Tarihî bir olay, kendinden sonraki tarihî olayı etkiler.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

2. Hz. Muhammed’in ölümü üzerine Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde ayaklanmalar çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu ayaklanmaların çıkmasında etkili olduğu savunulamaz?
A) İslamiyetin tam olarak yerleşmemiş olması
B) Kabilecilik anlayışına bağlı olan halkın devlet ör-gütlenmesinin dışında kalmak istemesi
C) Devlet başkanının değişmesi
D) Halkın, devlete ödemek zorunda olduğu zekât vergisine karşı çıkması
E) Kur’an’ın bütün ayet ve surelerinin bir araya geti-rilip toplanmamış olması

3. Ticaret yollarından biri olan İpek Yolu’nun tarih boyunca farklı güzergâhlar izlemesinde aşağıda-kilerden hangisinin etkisi olduğu savunulabilir?
A) Egemen güçlerin değişmesinin
B) Kabileler arasında kültür farklılıkları olmasının
C) İpeğin ticari bir değişim aracı olarak kullanılma-sının
D) Ticari malların Avrupa’ya götürülmesinin
E) Kervan ticareti yapılmasının

4. XIX. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı tarihçileri İslami-yetten önceki Türk tarihiyle ilgilenmemişlerdir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin gecikme-sinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Türk milliyetçiliğinin uyanması
B) İmparatorluğun bünyesindeki çeşitli toplumların milliyetçilik akımından etkilenmesi
C) Çeşitli alanlarda ıslahat yapılması
D) Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edilmesi
E) Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesi

5. Osmanlı Devleti’nin egemen olduğu topraklar üzerin-de dili, dini, gelenekleri birbirinden farklı uluslar yaşa-mış ve bunların ulusal niteliklerini değiştiren bir poli-tika izlenmemiştir.
Böyle bir tutumun,
I. Osmanlı Devleti’ni yıkmak isteyen devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine karışması,
II. Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıkların bağım-sızlık kazanması,
III. Osmanlı Devleti’nin teokratik yapısının korun-ması
durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunu-labilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

6. Türkiye’de 1945 yılına kadar uygulanan iki dereceli seçim sistemine göre, önce milletvekillerini seçecek olan ikinci seçmenler belirleniyor, onlar da milletvekil-lerini seçiyorlardı. 1946 yılından itibaren uygulanan tek dereceli seçim sistemine göre ise halk, milletvekil-lerini kendisi seçmektedir.
Buna göre, iki dereceli seçim sisteminden tek de-receli seçim sistemine geçilmesindeki amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Seçimlerin güven altında yapılmasını sağlamak
B) Hakların doğrudan kullanılmasını sağlamak
C) Meclisi oluşturan milletvekili sayısını artırmak
D) Meclisten yasaların çıkmasını çabuklaştırmak
E) Hükümetlerin güvenoyu almasını kolaylaştırmak

7. Atatürk Erzurum Kongresi sırasında, “Anadolu, sa-vunmasıyla yalnızca kendi hayatıyla ilgili görevi ye-rine getirmiyor, belki bütün Doğu’ya yönelik saldırı-lara set çekiyor.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisi-ni vurguladığı savunulabilir?
A) Anadolu savunmasının işgallerin hemen ardın-dan milis güçleriyle başladığını
B) Sömürgeciliğe karşı koymanın, hedef olabilecek diğer ülkeleri de koruyucu etkilerinin olduğunu
C) Anadolu savunmasının dünyada pek çok örneği-nin bulunduğunu
D) Uluslar arasında siyasi, ekonomik ve askerî iliş-kilerin giderek öneminin azaldığını
E) Sömürgecilik hareketlerinin yeni başlamış oldu-ğunu

8. Dokuzuncu Ordu Müfettişi göreviyle Havza’da bulu-nan Mustafa Kemal, kendisine bağlı komutanlıklar ve valiliklerden; sadrazam ve hatta padişaha, Paris Ba-rış Konferansı’na gidecek delegelerin ulusun tam ba-ğımsızlığı ve yurtta çoğunluğun azınlıklara feda edil-memesi ilkelerini savunacak kişiler olması gerektiğini belirten telgraflar çekilmesini istemiştir.
Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden han-gisinin bir göstergesidir?
A) Mustafa Kemal’in, yetkileri çerçevesinde hareket ettiğinin
B) Mustafa Kemal’in, yetkileriyle ilgili talimatı kendi-sinin yazdırdığının
C) İstanbul Hükümetinin ulusal çıkarları koruyama-yacağından endişe edildiğinin
D) Milletin padişaha bağlılığından çekinildiğinin
E) Tüm vali ve komutanların Mustafa Kemal’i des-teklemek zorunda olduğunun

9. Sovyet Rusya’nın Kurtuluş Savaşı’nda Türk millî mücadelesini desteklemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) TBMM’nin halkçılığı temel alması
B) Sovyet Rusya’nın, Boğazların Anlaşma Devletle-rinin eline geçmesinden endişe duyması
C) Sovyet Rusya’nın kendi rejimini pekiştirmek iste-mesi
D) Anlaşma Devletlerinin TBMM Hükümetini Londra Konferansı’na çağırması
E) İngilizlerin desteğiyle Kafkaslarda, Kafkas Cum-huriyetlerinin kurulması

10. Anlaşma Devletlerinin Lozan’da toplanacak konfe-ransa TBMM Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümeti-ni de çağırması üzerine, TBMM Hükümeti Anlaşma Devletlerine, konferansta İstanbul Hükümeti temsil edilirse konferansa katılmayacağını bildirmiştir.
TBMM Hükümetinin bu yolla aşağıdakilerden han-gisini engellemek istediği savunulabilir?
A) Anlaşma Devletlerinin İstanbul Hükümetini tanı-mayı sürdürmesini
B) Barış görüşmelerine ara verilmesini
C) Anlaşma Devletlerinin TBMM Hükümetini yalnız bırakmasını
D) Anlaşma Devletlerinin birlikte hareket etmesini
E) İstanbul Hükümetinin bazı üyelerini değiştirme-den konferansa katılmasını

11. Medreselerin kapatılmasının aşağıdakilerden han-gisini kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Saltanatın kaldırılmasını
B) Cumhuriyetin ilan edilmesini
C) Yabancı okullarının açılmasını
D) Eğitim ve öğretimin ulusallaştırılmasını
E) Yeni bir anayasa hazırlanmasını


12. Aşağıdakilerden hangisinin Türk milletinin batılı ülkelerle ortak yaşaması ve çalışmasında kolaylık sağladığı savunulamaz?
A) Uluslararası rakamların kabul edilmesi
B) Hafta tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması
C) Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılması
D) Arşın, endaze yerine metre; okka yerine kilog-ram birimlerinin kullanılması
E) Hicri takvim yerine miladi takvimin kullanılması

13. İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden bu yana geçen süre içinde teknolojide meydana gelen gelişmenin, İkinci Dünya Savaşı öncesiyle karşılaştırıldığında çok hızlı olduğu görülmüştür.
Teknolojik gelişme hızındaki bu artışta,
I. ham madde gereksiniminin azalması,
II. bilimin ilerlemesi ve bilgi birikiminin artması,
III. sanayileşmenin hızlanması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunu-labilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

CEVAP ANAHTARI
1. E
2. E
3. A
4. A
5. D
6. B
7. B
8. C
9. D
10. A
11. D
12. C
13. E

SOSYAL BİLİMLER–2 TESTİ (TARİH SORULARI)

1.
I. Coğrafi Keşiflerin başlaması
II. Doğu Roma İmparatorluğu’nun yıkılması
III. Anadolu’da ticaretin gelişmesi
Anadolu Selçuklu mimarisinin XIII. yüzyıl başla-rında gelişme göstermesinde, yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar ve Göktürklerin ortak özelliklerinden biridir?
A) Kendilerine özgü alfabelerinin olması
B) Hakanlarının “idikut” unvanı taşıması
C) Kâğıt üretmeleri
D) Baskıda, hareketli harf sistemini kullanmaları
E) Mani dinini resmî din olarak kabul etmeleri

3. Asya ve Avrupa’nın siyasi ve kültürel yapısının değişmesinde,
I. Türgiş,
II. Avar,
III. Hun
devletlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi Timur Devleti’nin kurul-masını kolaylaştırmıştır?
A) Haçlı Savaşlarının sona ermesi
B) Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması
C) Babürlüler Devleti’nin yıkılması
D) Çağatay Devleti’nin zayıflaması
E) Oğuzların Kayı Boyu’nun Anadolu’ya gelmesi

5. Mısır’da, 13.–16. yüzyıllar arasında Türk yönetim sisteminin, Türk kültürünün ve Türk unsurunun yerleşmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili ol-muştur?
A) Şeybaniler
B) Memluklar
C) Anadolu Selçukluları
D) Harzemşahlar
E) Akkoyunlular

6. İslam medeniyetinin gelişmesinde Türklerin büyük katkıları vardır.
Türklerin tıp alanında İslam medeniyetine en büyük katkısını aşağıdaki bilim adamlarından hangisi sağlamıştır?
A) Harezmi B) Birûni C) Farabi
D) Gazali E) İbni Sina

7. Dirlik, hizmet karşılığı olarak devlet görevlilerine veri-len ve yıllık gelirlerine göre bölümlere ayrılan arazi-lerdir.
Dirliklerin gelirlerine göre, büyükten küçüğe doğ-ru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru ola-rak verilmiştir?
A) Zeamet – has – timar
B) Timar – has – zeamet
C) Has – timar – zeamet
D) Zeamet – timar – has
E) Has – zeamet – timar

8. Osmanlı Devleti’nde yaşanan taht kavgalarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?
A) Yabancı devletlerin Osmanlı iç işlerine karışma-sına
B) Merkezî otoritenin zayıflamasına
C) Parlamenter sisteme geçilmesine
D) Tahta geçme usulünün değiştirilmesine
E) Güçlü olanın tahta geçmesine

9.
I. İspanya’da siyasi ve dinî baskılarla karşılaşan Yahudiler
II. İsveç Kralı XII. Şarl
III. Avusturya ve Rusya’ya karşı direnen Macarlar
Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınmasıyla gelişen olaylar 1711 Osmanlı–Rus Savaşı’na neden olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

10. 1876 yılında düzenlenen İstanbul Konferansı’nın toplandığı ilk gün, Osmanlı Devleti’nin Kanunu-esasi’yi yürürlüğe koyması ve meşrutiyeti ilan etmesinin nedenlerinden birinin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Konferansın alacağı kararlarda etkili olmak iste-mesi
B) Konferansın dağılmasını önlemeye çalışması
C) İngiltere’nin Kıbrıs’a yerleşmesini önlemek iste-mesi
D) Balkanlarda yapılacak ıslahat için Rusya’nın desteğini sağlamayı gerekli görmesi
E) Osmanlı–Rus savaşını önlemek amacıyla Lond-ra’da toplanacak konferansı etkilemek istemesi

11.
I. Kırım
II. Makedonya
III. Batı Trakya
Yukarıdakilerin hangilerinde yaşayan Türkler, Balkan Savaşlarından sonra azınlık statüsüne girmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

12.
I. Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması
II. Toprağın gelirlerine göre parçalara ayrılması
III. Halife–Sultan ayrımı olması
durumlarından hangileri Selçuklularla Osmanlıla-rın ortak özellikleri arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

13. Osmanlı Devleti’nde miras, ticaret ve boşanma davalarının karara bağlanması aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A) Kadı B) Sadrazam
C) Reisülkûttap D) Şeyhülislam
E) Nişancı

CEVAP ANAHTARI
1. C
2. A
3. E
4. D
5. B
6. E
7. E
8. C
9. B
10. A
11. E
12. D
13. A
10-07-2009 08:56
Korax 2006 ÖSS Soruları

--------------------------------------------------------------------------------

I.Aşama Soruları

1. Emevi hükümdarlarından Abdülmelik zamanına kadar, İslam ülkelerinde resmi yazışmalar o ülkenin diliyle yapılırdı. Abdülmelik bütün İslam ülkelerinde resmi dilin Arapça olmasını istemiştir. Abdülmelik’in bu tutumunun,
I. Arapça’nın İslam ülkelerine yayılması,
II. Arapça dışındaki dillerin kullanım alanının daralması,
III. Arapların toplumda ayrıcalıklı hale gelmesinin önlenmesi
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


2. Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum düzenine geçmeleri, beraberinde pek çok değişiklik getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliklerden biri olduğu savunulabilir?

A) Ticaret yapmaları
B) Sanata ilgi duymaları
C) Ekip biçme aletlerine sahip olmaları
D) Topluluklar halinde yaşamaları
E) Kendilerine özgü dilleri kullanmaları

3. Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonra madenden yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) İnsanların bilgi birikiminin giderek arttığını
B) Yaşayan insan sayısında artış olduğunu
C) İnsanların farklı ortamlarda, dağınık halde yaşadıklarını
D) Taş, toprak ve madenin kullanılma sürelerinin aynı olduğunu
E) Bazı malzemelerin doğada çok az bulunduğunu

4. Osmanlı Devleti’nde Avrupa’ya ilgi Lale Devri’nde başlamıştır. Bu dönemde Viyana ve Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmiştir. Bu elçiler Avrupa’daki her türlü gelişmeyi izlemekle görevlendirilmiştir. Bu bilgiye dayanarak, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kültürel değişmelere ortam hazırlanmıştır.
B) Avrupa’yı yakından tanıma gereği duyulmuştur.
C) Bilime, askeri alandan daha fazla önem verilmiştir.
D) Batıdan gelecek yeniliklere olumlu yaklaşılmıştır.
E) Daha önce yapılan ıslahatlar yetersiz bulunmuştur

5. 1876 yılında ilan edilen Kanun-u Esasi’ye göre,

I. Hükümet padişaha karşı sorumludur.
II. Mebusan Meclisi üyelerini halk seçer.
III. Meclisi açıp kapama yetkisi padişaha aittir.
Bu durumlardan hangileri, Osmanlı Devleti’nin
monarşik yapısının değişmediğini gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

6. Damat Ferit Hükümeti düşürüldükten sonra Ali Rıza Paşa Kabinesi kurulunca, Anadolu’daki millicilerle uzlaşma yolları arandı. Mustafa Kemal’in eski bir arkadaşı olan Abdülkerim Paşa aracılığıyla ilişki kuruldu. Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti’yle görüşme önerisini,
teklifin İstanbul Hükümeti’nden gelmesi koşuluyla kabul etti.
Mustafa Kemal’in böyle bir koşul getirmesi, aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?

A) Abdülkerim Paşa’nın kişiliğine
B) Anadolu’daki milli hareketin İstanbul Hükümeti’nce tanınmasına
C) Sorunların kısa zamanda çözülmesine
D) Padişahın Anlaşma Devletleri’nin etkisinden kurtarılmasına
E) İstanbul Hükümeti’yle her türlü ilişkinin kesilmesine ortam oluşturmaya

7. Birinci İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra, Anlaşma Devletleri’nin Londra Konferansı’nı düzenlemesinin aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?

A) TBMM Hükümeti’yle Ermenilerin barış yapmasını engellemek istediklerinin
B) TBMM’nin güçlenmesinden endişe duyduklarının
C) TBMM Hükümeti’yle İstanbul Hükümeti’ni uzlaştırmak istediklerinin
D) TBMM’yi tanıma konusunda aralarında görüş ayrılığı olduğunun
E) Misak-ı Milli’yi tanıdıklarının

8. Mebuslar Meclisi’nin İstanbul dışında toplanması sağlanamayınca, Mustafa Kemal’in girişimiyle, Temsilciler Kurulu merkezinin Sivas’tan Ankara’ya taşınmasına ve burada mebuslarla gruplar halinde görüşülmesine karar verilmiştir. Ancak İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal’in mebuslarla görüşmesini engellemeye çalışmıştır. İstanbul Hükümeti’nin bu tutumunun aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir?

A) Anlaşma Devletleri’nin azınlıkları desteklemelerinden rahatsız olmasının
B) Doğu illerinin örgütsüz kalmasını istememesinin
C) Anlaşma Devletleri’nin İstanbul’u işgal etmelerinden korkmasının
D) Mebusların Ankara’ya gitmekten çekindiklerini düşünmesinin
E) Yasama gücünün etki altında kalacağından kaygı duymasının

9. Cumhuriyet döneminde,
I. tarih,
II. hukuk,
III. dil
alanlarının hangilerinde yapılan inkılaplarda laiklik anlayışını yerleştirme amacı olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

10. Atatürk, Latin harflerinin kabul edileceğinden 1919 yılında Erzurum Kongresi’nin yapıldığı sıralarda, daha sonra da 1922 yılında söz etmiş; ancak Latin harfleri 1928 yılında çıkarılan bir yasayla kabul edilmiştir. Yalnız bu bilgiye dayanarak, Atatürk inkılaplarının,

I. geleneklere karşı çıkma,
II. hukuki güvence altında olma,
III. yeri ve zamanı geldiğinde yapılma
özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

11. Lozan Antlaşması’nda yeni Türk adliyesini düzenlemek için birkaç yabancı uzmanın 5 yıl süreyle Türkiye’de görevlendirilmesi; ancak Türk Hükümeti’nin, bu uzmanların önerilerini dikkate almak zorunda olmaması esası kabul edilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Egemenlik haklarının gözetildiğini
B) Hukuk alanında birlik olmadığını
C) Her konuda uzmana gereksinim olduğunu
D) Uzmanların görev sürelerinin uzatılabildiğini
E) Her alanda düzenleme yapılması gerektiğini

12. 1934 yılında uygulamaya konulan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nda temel tüketim mallarının üretimine önem verilmesi ve hammaddesi Türkiye’de bulunan sanayi işletmelerinin kurulması amaçlanmıştır. Yalnız bu bilgiye dayanarak,

I. İthalatın azaltılması istenmektedir.
II. Ticaret dengesinin korunması istenmektedir.
III. Yabancı sermayeden yararlanmak istenmektedir.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

13. İkinci Dünya Savaşı çıkmadan önce Atatürk: “Bir dünya harbi olacaktır. Bu harp neticesinde dünyanın durumu ve dengesi baştan başa değişecektir. İşte bu sırada doğru hareket etmesini bilmeyip en küçük bir hata yapmamız halinde, başımıza mütareke yıllarından daha çok felaketler gelmesi mümkündür.” demiştir. Atatürk bu sözüyle,

I. geçmişten ders alma,
II. savaş ortamından çıkar sağlama,
III. savaşların getirdiği sonuçları kabullenme
yaklaşımlarından hangilerinin gerektiğini vurgulamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

CEVAPLAR:

1.D 2.C 3.A 4.C 5.D 6.B 7.B 8.E 9.B 10.E 11.A 12.C 13.A
2006 ÖSS Soruları

--------------------------------------------------------------------------------

II.Aşama Soruları

1. Karluklar, Müslüman olmamalarına karşın, İslam ordusuyla birleşip 751 yılında Talas’ta Arapların yanında savaşa girmişler; Çin’in yenilgiye uğratılmasında önemli rol oynamışlardır. Karlukların, Arapları Talas Savaşı’nda desteklemelerinde,
I. İslam Devleti’nde saltanat sisteminin devam etmesi,
II. Çin’in Orta Asya’daki Türk egemenliğine son vermek istemesi,
III. Türgiş Devleti’nin yıkılmış olması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

2. XIII. yüzyıl sonlarında Anadolu’da Moğol baskısının azalması ve Selçuklu Devleti’nin otoritesinin zayıflaması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Haçlı seferlerinin başlamasına
B) Oğuzların Anadolu’ya gelmesine
C) Bizans İmparatorluğu’nda taht kavgaları çıkmasına
D) Altın Ordu Devleti’nin parçalanmasına
E) Uclara yerleştirilen Türkmen beylerinin beylikler kurmasına

3. Eşi Mümtaz Mahal’in anısına Hindistan’daki Tac Mahal’i yaptıran Şah Cihan, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin hükümdarıdır?

A) Babür B) İhşidler C) Memlük D) Karahanlı E) Tulunoğulları

4. I. Harzemşahlar
II. Hazarlar
III. Selçuklular
Yukarıdaki devletlerin hangilerinde ikta sistemi uygulanmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

5. I. Göktürkler
II. Hunlar
III. Uygurlar
Yukarıdaki ilk Türk devletlerinin hangilerinde şehirlerin kurulmasıyla, günümüze kadar gelen evler, tapınaklar, saraylar inşa edilmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Büyük Selçuklular tarafından yıkılmaları
B) Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasından sonra kurulmaları
C) Anadolu’nun bayındır hale getirilmesinde etkili olmaları
D) Egemen oldukları bölgelerde İslamiyet’i yaymaya çalışmaları
E) Kurdukları yerleşim yerlerine Türkçe isimler vermeleri ve Anadolu’yu Türkleştirmeye çalışmaları

7. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi vezirin görevlerinden biridir?

A) Kadıları atama
B) Saray görevlilerini yönetme
C) Kapıkulu Ocaklarına asker toplama
D) Gerektiğinde orduya komuta etme
E) Divandaki görüşmelerin tutanağını yazma

8. I. İspanya’da Hıristiyanlık baskılarından kaçan Yahudilerin Osmanlı Devleti’ne sığınması,
II. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanması,
III. Halifenin Mısır’dan İstanbul’a getirilmesi gelişmelerinden hangileri, Osmanlı Devleti’nde dış sorun yaratmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

9. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı’ndan sonra yapılan Berlin Antlaşması’yla Bosna - Hersek’i denetimi altına alan Avusturya, Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyetin ilanının ilk günlerindeki iktidar boşluğundan yararlanarak bu toprakları kendine bağlamıştır.
Avusturya’nın bu davranışının amacı aşağıdakilerden hangisinin engellenmesidir?

A) Süveyş Kanalı’nın açılmasının
B) Rusya’nın Balkanlar’da yayılmasının
C) Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasının
D)Macar mültecilerinin Osmanlı Devleti'ne sığınmasının
E)Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı İtalya'ya bırakmasının

10. Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Balkan Savaşı sırasında meydana gelen gelişmeler arasındadır?
A) 31 Mart Olayı’nın çıkması
B) Fransa’nın Tunus’u işgal etmesi
C) Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi
D) Kıbrıs’ın İngiliz yönetimine bırakılması
E) Osmanlı Devleti’nin İkinci Meşrutiyeti ilan etmesi

11. 1871 yılında birliğini sağlayan Almanya, Hindistan’a giden ticaret yollarını kesmek ve aynı zamanda Osmanlı padişahı olan halifenin manevi gücünü kullanarak bölgedeki Müslümanları ayaklandırmak istemiştir. Almanya, Osmanlı Devleti üzerinde nüfuz sahibi olmayı amaçlayan bu yaklaşımıyla aşağıdaki devletlerden hangisinin üstünlüğüne son vermek istemiştir?

A)İngiltere
B)İtalya
C)Hollanda
D)İspanya
E)Portekiz

12. Tanzimat Fermanı’nın kendisinden önce yapılan ıslahat hareketlerinden çok daha önemli bir belge sayılmasında,
I. Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edilmesi,
II. tebaa arasındaki ayrıcalıkların giderilmesi,
III. yönetimde yeni esaslar getirilmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

13. 1798 yılında Rusya ve İngiltere aşağıdakilerden hangisine tepki göstererek Osmanlı Devleti’yle ittifak yapmış ve Osmanlılarla birlikte mücadele etmiştir?

A) Sırpların ayaklanması
B) Romanya’nın bağımsız olması
C) Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi
D) Navarin’de Osmanlı donanmasının yakılması
E) Doğu Rumeli’nin Bulgaristan ile birleşmesi

CEVAPLAR:

1.B 2.E 3.A 4.D 5.C 6.A 7.D 8.B 9.B 10.C 11.A 12.E 13.C
10-07-2009 08:56
Korax 2000 Yılında Çıkmış ÖSS Tarih Soruları

--------------------------------------------------------------------------------

46.Herodotos’tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin birtakım listeler, kronoloji cetvelleri ve yıllıklar düzenlenmiş olduğu halde, tarih biliminin öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir.

Herodotos’un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Araştırarak ve yansız olarak yazmaya çalışması
B) Pek çok tarihi olayı yaşamış olması
C) Tarihi olayların kimler arasında ve ne zaman olduğunu belirtmesi
D)Tarihi olayları kronolojik sıraya göre vermesi
E) Olayların geçtiği yerleri gezip görmesi

47. İlk Türk devletlerinde Kurultayın savaş, barış gibi önemli konularda aldığı kararlar kağanı bağlamazdı. Buna göre, Kur ultay aşağıdakilerden en çok hangisine benzemektedir ?
A) Meclis hükümeti
B) Olağanüstü meclis
C) Kurucu meclis
D) Ulusal meclis
E) Danışma meclisi

48.
I. Hz. Ebubekir döneminde görevlendirilen heyet, Kur’an surelerini toplamıştır.
II. Hz. Osman zamanında Kur’an’ın düzenlenmesi yapılmıştır.
III. Düzenlenen Kur’an çoğaltılarak çeşitli yerlere gönderilmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri, Kuran’ın özgün halinin bozulması, değişik biçimlerinin ortaya çıkması tehlikesini kesin olarak önlemiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

49. Fransız İhtilali, Osmanlı Devleti’nde;
I. Tanzimat Fermanı’nın ilanı
II. Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin kurulması
III. Kanuni Esasi’nin kabul edilmesi
IV. Milliyetçilik hareketlerinin başlaması
gibi gelişmelerde etkili olmuştur.
Bu gelişmelerden hangileri, Osmanlı Devleti’nin yönetim biçiminde değişiklikle sonuçlanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve IV E) I, II, III ve IV

50. Osmanlı Devleti’nde Has ve Zeamet topraklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu toprakların “maaş karşılığı” olarak verildiğinin en güçlü kanıtıdır?
A)İşlenmeyen toprakların geri alınması
B)Gelirin fazla olması
C)Mülkiyetinin devlete ait olması
D)Devlete asker yetiştirilmesi sağlaması
E)Rütbe ve derecelere göre verilmesi

51. XVIII. yüzyılda Rusya, Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde istediği yerde konsolosluklar kurma ve Osmanlı Devleti’nin Ortodoks tebaasına ilişkin söz söyleme hakkına sahip olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumdan çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?
A) Osmanlı ülkesinin Rusya’nın etkisine açık olduğu
B) Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışabileceği
C) Osmanlı Ülkesinde yaşayan Hıristiyanlar arasındaki dayanışmanın arttığı
D) Osmanlı Devleti’nin Rusya karşısında zayıf düştüğü
E) Osmanlı Devleti’ndeki Ortodoks tebaanın, isteklerini Rusya’ya iletme imkânına kavuştuğu

52. XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin ayanlar, halk tarafından seçilmiş kendilerine devlet tarafından vergi toplama, fiyatları kontrol etme ve bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlama vb. konularda yetki verilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?
A) Ayanlığın resmiyet kazandığının
B) Ayanların halkı temsil ettiğinin
C) Ayanların, halkın üzerinde etkili olduğunun
D) Halkın âyanların çalışmalarından memnun olduğunun
E) Bazı konularda denetim sağlamak için devletin
âyanlarla işbirliği yaptığının

53. XIX. ve XX. yüzyıllarda gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisinin “milliyetçilik” yansıtmadığı savunulabilir?
A) Birinci Dünya Savaşı’nda Arapların Osmanlı Devleti’ne karşı İngilizlere işbirliği yapması
B) Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığının ilan etmesi
C) Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılması
D) Avusturya Macaristan veliahdının bir Sırp öğrenci tarafından öldürülmesi
E) Bosna Hersek ve Sırbistan’da bağımsızlık hareketlerinin başlaması

54. Tanzimat döneminde, Osmanlı Devleti’nde Avrupa ile ilişkiler artmış, ülkede gazeteler çıkarılmış, bu gazetelerde siyasi ve kültürel konular yazılar yazılma başlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin, bu durumun sonuçlarından biri olduğu savunulamaz?
A) Halkın aydınlanması
B) Halkın yenilik hareketlerine öncülük etmesi
C) Halkın çevrede olup bitenlere ilgi duyması
D) Okuma ve yazmanın önem kazanması
E) Kültürel etkileşimin artması

55. Atatürk, Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye ve Hicaz’da bulunan Türk ordusunun sevk ve idaresinde Almanların söz sahibi olmalarından rahatsızlık duymuş ve bunu Savaş Bakanı Enver Paşa’ya gönderdiği bir raporda dile getirmiştir.
Bu durum, Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisini önemsediğinin bir göstergesidir?
A) Bağımsız devlet anlayışını
B) Ordudaki disiplini
C) Türk – Alman dostluğunu
D) Türk topraklarında başlayan ulusçuluk hareketlerini
E) Türk ordusunun birden fazla cephede savaşmakta olduğunu

56.TBMM’nin 23 Nisan 1920 tarihinde açılması üzerine kurulan Vekiller Heyeti’nin programında, halk dilinden toplanacak kelimelerle bir sözcük oluşturacağı belirtilmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisi için bir hazırlık olduğu savunulamaz?
A) Türkçe’nin zengin bir dil olduğunun kanıtlanması
B) Kültür alanında inkılâplar yapılması
C) Konuşma ve yazı dilin arasındaki farkın ortadan kaldırılması
D) Türkçe’nin ulusal bir dil haline gelmesi
E) Türkçe’nin dünyada yaygın bir dil olduğunun gösterilmesi

57. Anlaşma Devletlerinin 22 Mart 1922 tarihinde Türkiye ile Yunanistan’a verdikleri ateşkes önerisinde şu hükümler yer almıştır;
I. Tarafların ordularını araç ve gereç bakımından güçlendirmesinin engellenmesi.
II. İki taraf birlikleri arasında 10 km’lik, askerden arındırılmış bir alan bırakılması
III. Müttefikler arası bir komisyonun Türk ordusunu ve askeri durumunu denetlemesi
Bu hükümlerden hangileri, öneride Yunanistan’ın gözetilmiş olduğunu gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

58. İsmet İnönü, Lozan Konferansı’nın iç tüzük çalışmalarında,
I. Türkçe’nin de Fransızca, İngilizce gibi konferans dili olmasını
II. “Karadeniz’de kıyısı olan devletler” ifadesi yerine bu devletlerin adlarının yazılmasını
III. Komisyon başkanlıklarından birinin de İngiltere,Fransa ve İtalya’nın yanında Türkiye’ye verilmesini önermiştir.
Bu önerilerden hangileri, İsmet İnönü’nün konferansta uluslararası eşitlik kurallarına uyulmasını sağlamaya çalıştığını gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

59. Ulusal egemenliğin dayanağı ‘halkçlık’tır.” yargısı,
I. Cumhuriyetçilik
II. Devletçilik
III. İnkılâpçılık
ilkelerinden hangilerini doğrudan destekler?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

60. Atatürk, 1 Kasım 1934’te TBMM’nin toplantı yılını açarken, “Ulusal, ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak; onları bir an önce, genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir.” demiştir.
Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Türk musiki tarihinin eskiye dayandığını
B) Türk müziğinde çağdaşlaşmanın gereğini
C) Türk müziğinde batı tarzındaki müziğe de yer verilmesi gerektiğini
D) Türk müziğinin evresel müziğe olan katkısını
E) Müziğin evrensel boyutta algılanmasının önemini

61. Türkiye’de,
I. Ayrıcalık işareti olan unvanların kullanılmasının yasaklanması
II. Eğitim ve Öğretimin birleştirilmesi
III. Miladi Takvimin kabul edilmesi
gelişmelerinden hangilerinin “imtiyazsız, sınıfsız ve kaynaşmış bir ülke” oluşturmayı amaçladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

62. Atatürk, Türk milletine gideceği yolu gösterirken, “Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılacaktır; ancak temel kendi içimizden çıkarılmalıdır.” demiştir.
Atatürk bu sözüyle, milli eğitimde çağdaşlığın aşağıdakilerden hangisi üzerine temellendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır?
A) Birlik ve Bütünlük
B) Ulusallık
C) Eşitlik
D) Laiklik
E) Sevgi ve sorumluluk

63.
I. Kütahya – Eskişehir Savaşları – Kurtuluş Savaşı
II. Derne ve Tobruk Savaşları – Trablusgarp Savaşı
III. Çanakkale Savaşları – I. Dünya Savaşı
Yukarıdakilerden hangileri, “Kesin sonuç alınmadığı sürece, bir savaşın kaybedilmesi savaşın tümden kaybedilmesine neden olmaz.”
yargısını doğrulamaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

64.
I. Genel savaş, bütün güç ve kaynakların sınırsız olarak kullanıldığı topyekün bir mücadeledir.
II. Gayri nizami savaş, düşmanın işgal etmiş olduğu bölgelerde kalan yerli halkın, düşman kuvvetlerine karşı girişmiş olduğu direnme harekatıdır.
III. Soğuk savaş, düşmanın direnme azmini ve iradesini kırmak amacıyla uygulanan siyasi, ekonomik ve psikolojik baskılara, kuvvet gösterilerine dayanan uluslararası bir gerilimdir.
Türk Kurtuluş Savaşı’nın, yukarıda tanımlanan savaş türlerinden hangilerine açık bir örnek oluşturduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

Yanıtlar:

46-A 47-E 48-D 49-B 50-E 51-D 52-C 53-C

54-B 55-A 56-E 57-C 58-E 59-A 60-B 61-D 62-B 63-A 64-D
10-07-2009 08:56
Korax 1999 Yılında Çıkmış ÖSS Tarih Soruları --------------------------------------------------------------------------------

2 Mayıs 1999 ÖSS Tarih Soruları

45.Konya yöresinde bakır ve kurşun madenleri bulunmadığı halde,bu yöredeki Çatalhöyük’te bu madenlerden yapılmış boncuk ve yüzük gibi takılar bulunmuştur.

Bu bilgiler Çatalhöyük’te yaşamış olan kültür ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi için kanıt olabilir?
A)İnsanları bir arada yaşamaya zorlayan bir otorite vardır.
B)Maden bu kültürde öteki kültürlerden daha önce kullanılmıştır.
C)Verimli bir yörede bulunulmasına karşın tarıma önem verilmemiştir.
D)Başka toplumlarla ticaret yapılmıştır.
E)Süslenme,bu kültürde çok önemli bir ihtiyaçtır.

46.
*İslamiyet’ten önce Türk sanatında,hayvanları ve bu hayvanların birbirleriyle mücadelelerini gösteren motifler ön planda olmuştur.Bu motifler kemer tokası,kılıç,hançer kabzası,süs eşyası,koşum takımı gibi taşınabilir malzeme üzerine işlenmiştir.
* Eski Mısır’da aristokrat mezarlarının duvarlarına yiyecek,içecek,tohum ekimi,ekmek fırını,balık ve kuş avını gösteren resimler yapılmıştır.

Bu iki durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)Yer altı zenginlikleri bol olan yörelerde sanatın erken geliştiğinin
B)Sanatın yerleşik yaşama geçtikten sonra başladığının
C)Sanatın toplumların yaşam koşullarını yansıttığının
D)El sanatlarının gelişmesinde ticaretin önemli bir rolü olduğunun
E)Sanata verilen önemin toplumdan topluma değiştiğinin

47.İslamiyeti kabul eden milletler,kutsal kitaplarını okuyabilmek için Arap dilini ve alfabesini öğrenmeye başlamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi,bu durumun sonuçlarından biri değildir?
A) Bazı toplumlarda,İslamlaşmanın Araplaşma şeklinde ortaya çıkması
B) İslamiyetin İslam ülkeleri arasında farklı algılanması
C) İslamiyetin kutsal kitabının,özgün biçimini koruması
D) Arap kültürünün,diğer kültürleri etkilemesi
E) Arapça sözcüklerin diğer dillerde de kullanılır hale gelmesi

48. Osmanlı Devleti’nde;
I. Toprağın nedensiz olarak terk eden köylüyü belli bir süre içinde geri getirme,
II. Toprağını nedensiz olarak üç yıl üst üste işlemeden bırakan köylünün toprağını bir başkasına verme,
III. Köylüden ürettiği ürünün vergilerini alma,
IV. Köylüden toplana vergileri,askerlerin eğitilmesi,donatılması gibi uygun görülen işlere harcama
uygulamalarından hangileri,tarım üretiminin arttırılması amacına yöneliktir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

49.XIX. yüzyılın ilk yarısında Avrupa’da,buhar gücünden yararlanılmaya başlanmış,buharla çalışan makineler çoğalmış,fabrika sayısı hızla artmış ve sanayideki gelişme ivme kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi,bu gelişmelerin sonuçlarından biri değildir?
A)İşçi sınıfının önem kazanması
B)Hammadde gereksiniminin artması
C)Ekonomi ile ilgili yeni görüşlerin ortaya çıkması
D)Uluslararası ekonomik rekabetin artması
E)İlk kolonizasyon hareketlerinin ortaya çıkması

50.Kanun-i Esasi’de yer alan,
I. Padişahın Mebusan Meclisi’ni dağıtabilmesi
II.Padişahın izni olmayan bir kanunun mecliste görüşülmemesi
III:Bakanların yalnız padişaha karşı sorumlu olması
IV.Mebuslar Meclisi üyelerinin dört yıl için seçilmesi
hükümlerinden hangileri “milli egemenliğe” aykırı düşmez?
A) III B) IV C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV

51.1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan önce Avrupa devletleri tarafından Osmanlı Devleti’ne bildirilen Londra Protokolü’nde,Osmanlı topraklarından olan Bosna-Hersek ve Bulgaristan’da ıslahat yapılması,bu yörelerde bulunan Osmanlı ordusunun bir kısmının terhis edilmesi ve yapılacak ıslahatın İstanbul’daki elçiler tarafından kontrol edilmesi istenmiştir.
Avrupa devletlerinin bu istekleri,aşağıdakilerden hangisine bir hazırlık niteliğindedir?
A) Osmanlı Devleti’nin içte ve dışta güç kazanmasına
B) Müslüman olmayanların mecliste,Müslüman olmayanlarla aynı oranda temsil edilmesine
C) BU yörelerin yönetimde özerklik kazanmasına
D) Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da toprak bütünlüğünün korunmasına
E) Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletler hukukundan faydalanmasına

52.II.Meşrutiyet Dönemi’nde 1909 yılında Kanun-i Esasi’de yapılan değişiklikler yürürlüğe girmiştir.Bu değişikliklerle vekillerin(bakanların) padişaha değil,Mebuslar Meclisi’ne karşı sorumlu olması esası getirilmiş,Meclisin padişah tarafından kapatılması zorlaştırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi,bu değişikliklerin sonuçlarından biridir?
A)Meclise dayalı bir yönetime geçilmesi
B)Vekillerin sorumluluklarının azaltılması
C)Padişahın halifelik sanının ön plana çıkarılması
D)Mecliste milletvekili sayısının arttırılması
E)Hükümet üyelerinin meclis içinden seçilmesi

53.1919 yılında toplanan Alaşehir Kongresi’nde,Afyonkarahisar-İnegöl hattının batısındaki bölgeden düşman çekilinceye kadar savaşın devam ettirilmesi sorumluluğunun özel bir idare şeklinde yüklenilmesine yönelik kararlar alınmıştır.
Bu bilgilere dayanarak,aşağıdakilerden hangisinin Alaşehir Kongresi’nde alınan bu kararın nedenlerinden biri olduğu savunulamaz?
A)Özsavunma gereksinimi
B)İşgalin ortaya koyduğu tehdit
C)Hükümete duyulan güvensizlik
D)Mevcut yönetimden kopup ayrı bir devlet kurma isteği
E)Silahlı bir savunma gücü oluşturma isteği

54.Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır” maddesinin yer alması,aşağıdakilerden hangisinin değişeceğinin bir işaretidir?
A) Mebuslar Meclisi’ndeki üyelerin
B) Ülkedeki egemenlik anlayışının
C) İstanbul Hükümeti’nin
D) Merkezden yönetimin
E) Başka uluslarla yapılan antlaşmaların

55 .Erzurum Kongresi’nde,
I. Mebuslar Meclisi’nin derhal toplanmasının gerekli olduğunun belirtilmesi,
II.Sömürme amacı olmaması koşulu ile dış yardım alınabilmesi
III. Doğudaki direnme birliklerinin birleştirilmesi
IV. Doğu Anadolu illerinde büyük çoğunluğu,Müslümanların oluşturduğunun belirtilmesi,
V: Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun açıklanması kararları alınmıştır.
Bu kararlardan hangileri,Erzurum Kongresi’nin yerel olmaktan çok,ulusal bir kongre olduğunu gösterir?
A) I,II ve III B) I,II ve IV C) I,II ve V D) II,III ve V E) II,IV ve V

56. Sivas Kongresi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi,Anadolu’da başlatılan Ulusal Kurtuluş girişiminin bir hükümet gibi hareket edeceğine işaret eden en açık kanıttır?
A) İstanbul Hükümeti’nin karşı çıkmasına rağmen toplanması
B) Başkanlığına,görevinden azledilen Mustafa Kemal’i seçmesi
C) Kongreye katılan üyelerin İttihat ve Terakki Partisi ile ilişkilerinin olmadığının açıklanması
D) Milli direnişi sevk ve idare için Temsilciler Kurulu’nu seçmesi
E) Manda ve himayeye karşı çıkması

57.Aşağıdaki grafik,1921-1930 yıllarında devlet bütçesinden yapılan harcamalarda eğitimin yaklaşık payını göstermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi,bu grafikteki bilgilerin desteklediği bir yargı değildir?
A)Savaş yıllarında da eğitime büyük pay ayrılmıştır.
B)1929 dünya ekonomik bunalımında bile,bütçeden eğitime ayrılan payda büyük düşme olmamıştır.
C)1924 yılında öğretimin birleştirilmesi yasasının kabulüyle, bütçeden eğitime ayrılan pay bir kaç kat artırılmıştır.
D)Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasıyla,eğitimin bütçedeki payında önemli bir artış olmuştur.
E)İnkılaplarla birlikte,bütçeden eğitime ayrılan pay da artma eğilimi göstermiştir.

58. 8 mart 1928 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanan demecinde Mustafa Kemal şunları söylemiştir:
Türk demokrasisi Fransa İhtilali’nin açtığı yolu izlemiş,ancak kendine özgü niteliklere sahip bir hareket olarak gelişmiştir.Çünkü her millet, inkılabını,toplumdaki baskıların ve gereksinimlerin yarattığı hale, duruma ve ihtilal ya da inkılabın gerçekleşeceği zamana göre yapar.
Mustafa Kemal bu sözlerinde, Türk inkılabının aşağıdaki yönlerinden hangisine değinmemiştir?
A)Ortam ve koşulların dikkate alınarak gerçekleştirildiğine
B)Oluşumunda dış gelişmelerden yararlanıldığına
C)Demokrasi hareketinin bir sonucu olduğuna
D)Türk toplumunun gereksinimlerinden doğduğuna
E)Bağımsızlığını kazanan milletlere örnek olduğuna

59.Atatürk ,”Ülkesinin yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün, bu sözleriyle gösterdiği hedef ile aynı yöndedir?
A)Türkçe kökenli sözcüklerin araştırılıp bulunarak dile kazandırılması
B)Şive, ağız gibi yöresel dil özelliklerinin korunması
C)Yabancı kökenli terimlerin Türkçe okunuşları ile alınması
D)Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farkın ortadan kaldırılması
E)Türkçe’nin okunması ve yazılması kolay bir dil haline getirilmesi

60.1934’te soyadı alma işlemleriyle ilgili olarak çıkarılan yasayla rütbe,yabancı ırk ve millet adlarını belirten sözcüklerin soyadı olarak alınması, yine aynı yılda çıkarılan başka bir yasayla da hoca, ağa, molla, beyefendi, paşa gibi unvanların resmen kullanılması yasaklanmıştır.
Bu yasakların amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Aynı aileden kişilerin farklı soyadı almalarını engellemek
B)Toplumsal ilişkilerde ve resmi işlemlerde vatandaşları daha kesin olarak belirtmek
C)Sözcüklerin yerinde kullanılmasını sağlamak
D)Resmi işlemleri kolaylaştırmak
E)Toplumda gereksiz ayrıcalık belirtilerini ortadan kaldırmak

61.Atatürk, Medeni Bilgiler kitabında,”Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.” Şeklinde bir tanım yapmıştır.
Bu tanıma göre, Atatürk millet olmayı hangi temel özelliğe göre belirlemiştir?
A) Siyasi varlıkta birlik B) Dil birliği C) İnanç özgürlüğü
D) Törede yakınlık E) Kültür birliği

62.Aşağıdakilerden hangisi, bir toplumda laiklik ilkesine uyulmasının etkilerinden biri değildir?
A) Halkın, dinini seçme ve vicdan özgürlüğünün olması
B) Kişinin özel hayatında serbestçe ibadet edebilmesi
C) Bireye verilen değerin artması
D) Din adına birtakım batıl inançların yayılması karşısında devletin tarafsız kalması
E) Eşitlik anlayışının yaygınlaşması

63. Savaş , silah ve araçlarındaki gelişmelerin, ilk ve en belirgin etkisi aşağıdakilerin hangisinde ortaya çıkar?
A) Yerel savunma ittifaklarının önemini yitirmesinde
B) Silah üretimine yapılan harcamaların artmasında
C) Belirli devletlerin,silahsızlanma konferanslarında söz sahibi olmasında
D) Cephe savunma güçlerinin sivil savunma teşkilatları ile tamamlanmasında
E) Uluslar arası barış örgütlerinin işinin kolaylaşmasında

Yanıtlar:

45-D 46-C 47-B 48-A 49-E 50-B 51-C 52-A 53-D 54-B

55-C 56-D 57-C 58-E 59-A 60-E 61-A 62-D 63-B6 Haziran 1999'da Çıkmış ÖSS Tarih Soruları

45. Hattutaş’ta bulunan ve Hititlilerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan metinde, antlaşmaya Hitit Kralı III.Hattuşili’nin mühürü yanında, Hitit Kraliçesi Pudahepa’nın mühürü de basılmıştır.
Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A)Antlaşmanın eşit koşullar altında yapıldığının
B)İki devletin yöneticileri arasında akrabalık kurulduğunun
C)Antlaşmanın uzun süre yürürlükte kalacağının
D)Kraliçenin,devlet işlerinde söz sahibi olduğunun
E)Eski Anadolu’da,yasaların kadınları koruduğunun

46. Türkçe’de buğday,arpa,darı gibi tahıl adları ile altın, gümüş,bakır, kurşun, demir gibi metal adlarının bulunması ve kurganlardan kılıç, süngü, bıçak ve balta gibi silahların çıkması, Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olamaz?
A) Tarım ürünlerini tanıdıklarına
B) Savunma amacıyla kullanılabilecek araçlar edindiklerine
C) Mezarlara kişisel eşyaların da konulduğuna
D) Metal eşyalardan yararlandıklarına
E) Komşu ülkelerle iyi ilişkiler içinde olduklarına

47.Emeviler döneminde,
I. İlk Arap parasının basılması
II. Arap olmayan Müslümanlara mevali (köle) adı verilmesi
III. Aileler arasında iktidar mücadelesi olması
IV.Ülkeye katılan ulusların kültürlerinden yararlanılması
olgularından hangileri, Arap milliyetçiliğinin göstergesi sayılabilir?
A) I B) IV C) I ve II D) II ve III E) III ve IV

48.XVI. yüzyılda Almanya’da her prens kendi kabul ettiği mezhebe tebaasını da sokma hakkına sahipti.Koyu Katolik olan Alman İmparatoru bütün tebaasını zorla Katolik yapmaya çalışınca, Protestan mezhebinden olanlar ayaklanmıştır.Almanya içindeki bu mezhep mücadelesi bütün Avrupa’ya yayılmış; Fransızlar Katolik oldukları halde, Almanya’daki Protestanları desteklemişlerdir.
Fransa’nın Protestanları desteklemesi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A) Avrupa’daki din savaşlarına son vermek istemesine
B) Almanya’nın tek yönetim altında birleşerek güçlenmesine karşı olmasına
C) Protestan mezhebini resmen tanımış olmasına
D) Prenslerin inanç özgürlüğüne sahip olmasını onaylamasına
E) Topraklarında çeşitli mezheplerden insanların bulunmasına

49.Osmanlı Devleti XVII. Yüzyılda, birçok alanda duraklama ve gerileme dönemine girmiştir.
Bu dönemde görülen, duraklama ve gerileme belirtileri aşağıdakilerin hangisinde en azdır?
A)Güzel sanatlar
B)Dış ülkelerdeki saygınlık
C)İmparatorluk sınırları içindeki topraklar
D)Hazine gelirleri ( maliye)
E)Ordunun savaş gücü

50. II.Mahmut döneminde yapılan aşağıdaki reformlardan hangisi, doğrudan devlet otoritesinin güçlendirilmesine yönelik bir uygulama değildir?
A) Devlet yönetimine bakanlık usulünün getirilmesi
B) Memurların can ve mal güvenliğinin sağlanması
C) İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
D) Polis ve taşra teşkilatlarının kurulması
E) Yenilik hareketlerine karşı çıkan Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

51.Kırım Savaşı sonunda imzalanan Paris Antlaşması’nda yer alan hükümlerden bazıları şunlardır:
I. Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılması
II. Karadeniz’in tarafsız hale getirilmesi
III. Eflak ve Boğdan’da, iç yönetimde özerkliğin bir Avrupa komisyonu tarafından düzenlenmesi
IV.Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün büyük devletlerce tanınması
Bu hükümlerden hangileri Osmanlı Devleti’nin çıkarlarına aykırıdır?
A) I B) II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV

52. Baltalimanı Antlaşması’ndan önce, yerli ve yabancı tüccarlar mallarını ülke içinde bir bölgeden diğerine taşırlarken iç gümrük vergisi ödemek zorundaydılar. Yabancı tüccarlar Baltalimanı Antlaşması ile bu yükümlülükten kurtulmuşlar;fakat yerli tüccarlar iç gümrük vergisini ödemeyi sürdürmüşlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi, Baltalimanı Antlaşması’yla ortaya çıkan bu durumun sonuçlarından birideğildir?
A) Osmanlı pazarlarına ,yabancı tüccarların egemen olması
B) Yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet etmesinin zorlaşması
C) Bazı yerli tüccarların ticaret hayatından çekilmek zorunda kalması
D) Ticaret gelirlerinin daha çoğunun yabancılara gitmesi
E) Yerli mallarda kalitenin artması

53. Mondros Ateşkes Anlaşması’na göre Osmanlı Devleti’nin Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetleri en yakın Anlaşma Devletleri kumandanlığına teslim olacaktı.
Bu madde, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hangi özelliğine bir örnektir?
A) Osmanlı Devleti’ni güçsüz duruma düşürme
B) Sınırları belli olmayan yörelerin, eski coğrafya adlarını kullanma
C) Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığını tanıma
D) Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle bağlantısını kesme
E) Yerel direnişleri başlatma

54.Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında, olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin oluşturulması ile ilgili taslakta, adı ne olursa olsun Ankara’da toplanacak meclisin dışında,üyelerini padişahın seçtiği bir Ayan Meclisi’nin de oluşabileceği tezi öne sürülmüş; ancak bu tez üzerinde durulmamıştır.
Ayan Meclisi tezi üzerinde durulmaması
aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A) İstanbul’un işgalini önlemek için zaman kazanmak istenmesine
B) Millet egemenliği ilkesinin benimsenmiş olmasına
C) İki meclisli bir sisteme geçmek istenmesine
D) İstanbul Hükümeti’nin karşı çıkmasından endişe edilmesine
E) İstanbul’daki Ayan Meclisi’nin yeterli bulunmasına

55.Anlaşma Devletleri,
I.1921 yılında Londra’da toplanacak konferansa Osmanlı Devleti2nin göndereceği delegeler arasında Mustafa Kemal’in veya O’nun yetkili kılacağı bir delegenin de bulunmasını istemişler;
II.1922 yılında Lozan’da toplanacak olan barış konferansına, TBMM Hükümeti ile Osmanlı Hükümeti’ni birlikte çağırmışlardır.
Bu iki durum, 1921’den 1922 yılına kadar geçen süre içinde Anlaşma devletleri’nin aşağıdakilerin hangisi ile ilgili görüşünde bir değişme olduğunu göstermektedir?
A) Sevr Anlaşması’nın geçerliği
B) Osmanlı Devleti’nin temsil edilme hakkı
C) Anadolu hareketi-Osmanlı Devleti ikiliğinin sürdürülmesi
D) TBMM’nin gücü
E) Konferansa katılacak taraflar

56.Atatürk, “Bizim halkımız çıkarları birbirinden farklı sınıflardan değil; aksine, varlıkları ve çalışmalarının sonuçları birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir.” demiştir.
Atatürk bu sözüyle, halkçılık ilkesinin hangi özelliğini vurgulamıştır?
A) Halkın dayanışma ve işbirliği içinde olması
B) Halkın kendi geleceğine karar vermesi
C) Halkın, çalışma özgürlüğünün olması
D) Halkın, yasalar karşısında eşit olması
E) Devletin halka hizmet götürmesi

57. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan aşağıdaki değişikliklerden hangisi, toplumsal hayattaki uygulamalarda, aynı konuda var olan farklılıkları ortadan kaldırma amacına yönelik değildir?
A) Medreselerin kapatılması
B) Şer’i mahkemelerin kaldırılması
C)Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
D) Miladi takvimin kabul edilmesi
E) **çülerde metrik sisteme geçilmesi

58. Atatürk 1925 Ağustosunda yaptığı Kastamonu-İnebolu gezisinde halkı başı açık olarak selamladı.Elindeki başlığın adının şapka olduğunu söyledi; sağlık açısından, ekonomik ve estetik açılardan şapkanın yararlarını anlatarak onu halka tanıttı.Fesler atıldı.Şapka kullanımı kısa sürede yurda yayılmaya başladı.Arkasından, 25 Kasım 1925’te “Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun “ çıkarıldı.
Bu durum Türk inkılaplarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) İnkılapların birbirini tamamlar nitelikte olduğunun
B) İnkılapların, bazı engellemelerle karşılaştığının
C) İnkılapların yapılmasında bazı geleneklerin dikkate alındığının
D) Siyasi inkılaplara daha çok önem verildiğinin
E) İnkılaplar yapılırken gerekli ortamın hazırlandığının

59. Aşağıdakilerden hangisinin, bilim ve teknolojideki ilerlemeleri ve kültür alışverişini hızlandırmada diğerlerinden daha güçlü bir etken olduğu savunulabilir?
A) Harf İnkılabı’nın yapılması
B) Modern saat sisteminin kabul edilmesi
C) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
D) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
E) Tekke ve türbelerin kapatılması

60. Demokrasinin baş koşulu özgürlüktür.Demokrasinin işleyebilmesi için, bireylerin özgürce tavır alabilmeleri ve toplumsal olaylarda özgür istemleriyle yer almaları gerekir.
Buna göre, demokrasinin işleyebilmesi için temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireylerin siyasi tercihlerinin farklı olması
B) Toplumsal hayata katılabilmenin ön plana çıkarılması
C) Toplumsal olayların birbirini etkilemesi
D) Toplumda farklı inançlara sahip insanların bulunması
E) Toplumun farklı alt kültürlerden insanları kapsaması

61.Cumhuriyetin kurulmasından sonra gerçekleştirilen, milli eğitimle ilgili uygulamalardan bazıları şunlardır:
I. Durmaksızın daha çağdaşa ve daha doğruya yönelinmesi
II. Okuryazar olmayan birey bırakmamak ülküsüyle eğitim yatırımları yapılması
III. Halkın kendi kendini yönetmesinin bir erdem olduğu düşüncesinin eğitimle yaygınlaştırılması
Bu uygulamaların Atatürk ilkeleriyle ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III
A) İnkılapçılık Cumhuriyetçilik Devletçilik
B) İnkılapçılık Devletçilik Cumhuriyetçilik
C) Cumhuriyetçilik İnkılapçılık Devletçilik
D) Devletçilik Cumhuriyetçilik İnkılapçılık
E) Devletçilik İnkılapçılık Cumhuriyetçilik

62. Cumhuriyet döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
I. Millet mekteplerinin açılması
II. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
III. Öğretimin birleştirilmesi
IV. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
V. Din işleri ve Evkaf Bakanlığı’nın kaldırılması
Bu gelişmelerden hangileri doğrudan laik devlet düzenine geçiş amacını gütmektedir?
A) I, II, ve IV B) I, III ve IV C) II, IV ve V
D) II, III ve V E) I, II, IV ve V

63.XVI. Yüzyılda Çaldıran ve Mohaç savaşları birer gün sürdüğü halde, XVII. Yüzyılda Otuzyıl Savaşları otuz yıl, XX. Yüzyılda Birinci Dünya Savaşı dört yıl, İkinci Dünya Savaşı ise altı yıl sürmüştür.
Yalnızca bu örneklere bakarak, aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
A) savaşlar kısa aralıklarla çıkmaktadır.
B) Günümüze yaklaştıkça savaşların süresi artmaktadır.
C) Savaşların süreleri, nedenlerine göre değişmektedir.
D) İleri teknoloji, savaşların süresini kısaltmıştır.
E) Savaşların sonuca ulaşma süresi farklı olabilmektedir.

Yanıtlar:

45-D 46-E 47-C 48-B 49-A 50-C 51-D 52-E 53-A

54-B 55-D 56-A 57-C 58-E 59-A 60-B 61-B 62-D 63-E
10-07-2009 08:55
Korax 1998 Yılında Çıkmış ÖSS Tarih Soruları

--------------------------------------------------------------------------------

Soru 44

Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, tarafsız tarih anlayışının bir göstergesidir?
A) Yıllıkların Sümer çivi yazısıyla yazılması
B) Yıllıkların, kralların yaptıkları işler konusunda bilgi vermek için yazılması
C) Kralların, zaferleri kadar yenilgilerini de yıllıklara yazdırmış olmaları
D) Yıllıkların, özellikle ünlü kralların dönemlerini içermesi
E) Yıllıkların edebi dille yazılmış olması

Soru 45

Göktürkler’le ilgili bilgilerden bazıları şunlardır:
I - İlk kez “Türk” adını taşıyan kavim olarak ortaya çıkmışlardır.
II - Doğu batı olmak üzere iki koldan yönetilmişlerdir.
III - Kendilerine özgü yazıya geçmişlerdir.
IV - Orta Asya ‘da devlet kurmuşlardır.
V - Hükümdarları, komşu ülke hanedanlarıyla akrabalık kurmuştur.
Bu bilgilerden hangilerine dayanarak Göktürkler’de ulusçu bir devlet anlayışı olduğu söylenebilir?
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV E) IV ve V

Soru 46

Emeviler devrinde, Araplar kendilerini soylu ve diğer Müslüman uluslardan üstün görmüşlerdir. Bütün valilik ve komutanlıklara, önemli memurluklara Araplar getirilmiştir. İslam kültür ve uygarlığının oluşmasında büyük katkıları olan, Araplar dışındaki Müslüman kişilere, Arapların kız vermeleri yasaklanmıştır.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Emeviler devrinde ırkçılık politikası izlenmiştir.
B) İslam uygarlığında çeşitli kültürlerin katkıları vardır.
C) Emeviler devrinde toplumda ayrıcalıklı bir kesim vardır.
D) Emevi yönetimi, halka eşit olanaklar tanımıştır.
E) Emeviler devrinde askeri ve sivil örgütler kurulmuştur.

Soru 47

Haçlı seferleri sonunda derebeylerin çoğu ülkelerine geri dönememiştir. Dönenler ise maddi güçleri kalmadığından, topraklarını, nüfuzlarını ve ordularını kaybetmişlerdir.
Bu durum Avrupa’da aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) Toplumda eşitliğin yaygınlaşmasına
B) Siyasi yapının değişmesine
C) Ekonomik kalkınmanın hızlanmasına
D) Tarımın önem kazanmasına
E) Sınıf farklarının ortaya çıkmasına

Soru 48

XVI. yüzyılda, Osmanlı Devleti’nde sınırların genişlemesiyle eyalet sayısı artmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?
A) Beylerbeylerinin sayısının artmasına
B) Eyalet yönetiminde yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına
C) Beylerbeylerinin öneminin artmasına
D) Eyalet gelirlerinin azalmasına
E) Merkezi otoritenin denetim gereksiniminin artmasına

Soru 49

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılın ilk yarısında Müslüman nüfus ile Müslüman olmayanların nüfus oranları XVI. yüzyıldaki oranlarla aynıyken XX. yüzyılın başlarında Müslümanların oranında büyük artış olmuştur.
Bu artışta aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Dış göçlerin
B) Sınırların daralmasının
C) Uluslararası antlaşmaların
D) Savaşlarda yenilgiye uğranılmasının
E) Kentleşmeye yönelinmesinin

Soru 50

XIX. yüzyılda, Avrupa malları Osmanlı iç pazarlarına girmiş; diğer yandan hammadde ihracatı yoğunluk kazanmıştır.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Gümrük vergileri artmıştır.
B) Yerli mal üretiminin ekonomideki payı azalmıştır.
C) Hammadde fiyatları düşmüştür.
D) Osmanlı parası değer kazanmıştır.
E) Tüketim maddesi çeşitlerinde azalma olmuştur.

Soru 51

Osmanlı Devleti’ndeki uygulamalardan bazıları şunlardır:
I.Ülkenin, devleti yöneten aile bireylerinin malı sayılması
II.XVI. yüzyılın sonuna kadar, şehzadelerin devlet yönetiminde deney kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmesi
III.**en hükümdarın yerine tahta geçme hakkının, hükümdarın erkek çocukklarına ait olması
IV.XVII. yüzyıldan itibaren, tahta geçme hakkının devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi
Bu uygulamaların hangilerinde, taht kavgalarını önleme amacı vardır?
A) Yanlız I B) Yanlız II C) Yanlız IV D) I ve II E) II ve IV

Soru 52

I - Yurdun bütünlüğünü sağlamak
II - Hilafet ve saltanatın devamını sağlamak
III -Ulusun iradesini egemen kılmak
IV -Hıristiyanlara siyasal egemenliği ve sosyal dengeyi bozucu ayrıcalıkların verilmesine karşı çıkmak
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda öne sürülmüş olan yukarıdaki görüşlerden hangileri birbiriyle çelişmektedir?
A) I ve II B) I ve IIIC) I ve IV D) II ve III E) III ve IV

Soru 53

Sivas Kongresi gündeminde yer alan maddelerden bazıları şunlardır:
I -Yabancı işgallere karşı direnme
II -Tutuklanması için emir verilen Mustafa Kemal’i kongre başkanlığına seçme
III -Amerikan mandasını reddetme
IV -Ali Fuat Paşa’yı Umum Kuvayı Milliye Kumandanlığı'na atama
Bu maddelerden hangileri, kayıtsız şartsız bağımsızlığın amaçlandığını gösterir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D)II ve V E) III ve IV

Soru 54

Mustafa Kemal, Temsilciler Kurulu adına vilayetlere, sancaklara ve kolordu komutanlıklarına gönderdiği bir genelge ile, Ankara’da bir millet meclisi açılacağını; İstanbul’un işgaliyle dağıtılmış olan Mebuslar Meclisi’nden Anadolu’ya kaçabilen milletvekillerinin haklarının saklı tutulduğunu ve açılacak olan millet meclisine onların da katılabileceğini bildirmiştir.
Bu genelge aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz ?
A) Ulusal iradenin kurumlaştırılmakta olduğunun
B) Ulusal güçlerin etkin kılınmak istendiğinin
C) Yeni meclisin geçici nitelikte olduğunun
D) Ülkede birlik ve beraberliğin sağlanmak istendiğinin
E) Temsilciler Kurulu’nun sivil ve askeri yöneticilerle birlikte hareket etmek gereksiniminde olduğunun

Soru 55

Sevr Antlaşması’nın bir maddesine göre, Osmanlı uyruğundaki herhangi bir kişi, Anlaşma Devletlerinin vatandaşlığına geçebilecek, vatandaşlık değiştirdiği tarihten itibaren kapitülasyonlardan yararlanabilecekti.
Aşağıdakilerden hangisi, bu yolla ulaşılmak istenen amaçlardan biridir?
A) Osmanlı ekonomik hayatında daha fazla etkinlik kazanmak
B) Yabancıların, ülkelerine dönmelerini çabuklaştırmak
C) Merkezi otoriteyi korumak
D) Osmanlı Devleti’ni azınlıklar arasında eşitlik sağlamaya zorlamak
E) Kapitülasyonların kapsadığı alanları artırmak

Soru 56

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk Türkçe kitabın matbaada basımı 1729 yılında gerçekleşmiştir. 1729 ‘dan Türk alfabesinin kabul edildiği 1928’e kadar geçen iki yüz yılda otuz bin kitap basılmıştır. Oysa, alfabe değişikliğini izleyen on altı yıl içinde aynı sayıda kitap basılmıştır.
1928 yılından sonra basılan kitap sayısının fazla olmasında başlıca etmen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Matbaanın kitap basımında kullanılması
B) Okuryazar oranının artması
C) Kağıt üretiminin yurtiçinde yapılması
D) Basım işlerinin yurtiçinde yapılması
E) Basılı kitapların el yazması kitaplardan daha ucuz olması

Soru 57

“Demokrasinin tam ve en belirgin hükümet şekli cumhuriyettir.”
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu görüşüne uygun cumhuriyet yönetiminin bir özelliği değildir?
A) Egemenliğin ulusa ait olması
B) Yönetenlerin yasalara bağlı kalması
C) Yönetilenlerin tümünün meclise temsil edilmesi
D) Yönetenlerin belli bir süre için seçilmesi
E) Yönetilenlerin, tüm eylem ve işlerinde serbest olması

Soru 58

"Bu inkılap, sözcüğün ilk anda akla getirdiği ihtilal anlamından ileride, ondan daha geniş bir değişmeyi dile getirmektedir."
Atatürk’ün, bu sözleriyle Türk inkılabına yüklediği anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendiliğinden değişme ve gelişme
B) Bir isyan sonucu değişme
C) Köklü bir değişiklik getirme
D) Bazı kurumları değiştirmeden koruma
E) Ulusal özellikleri sürdürme

Soru 59

Seçim kanununda 1923 yılında yapılan değişiklikle, 50000 erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi yerine 20000 erkek nüfus için bir millet vekili seçilmesi kabul edilmiştir.
Bu değişikllikle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halkın devlet yönetimine katılımını artırmak
B) Herkesin seçmen olmasını sağlamak
C) Aday belirleme işini kolaylaştırma
D) Meclisteki gruplaşmaları önlemek
E) Birden fazla partinin mecliste temsil edilmesini sağlamak

Soru 60

Lozan Antlaşması ile, Türkiye’de yaşayan azınlıklara bazı haklar tanınmıştır. Ancak bu antlaşmada, Fener Patrikhanesi’nden ve onun, azınlık oluşturan Rumların temsilcisi veya koruyucu olduğundan söz edilmemiştir.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Rum azınlıkların siyasi hakları kısıtlanmıştır.
B) Fener Patrikhanesi, Rumların en büyük patrikhanesi olma özelliğini kaybetmiştir.
C) Türkiye’de yaşayan yabancılar da azınlık statüsündedir.
D) Rum azınlıklara, diğer azınlıklardan daha çok ayrıcalık tanınmıştır.
E) Fener Patrikhanesi’nin siyasal ayrıcalığı yoktur.

Soru 61

Halkçılık ilkesi ile ilgili doğru veya yanlış bazı yargılar şunlardır:
I -Cumhuriyetçilikle yakından ilgilidir.
II -Belli bir grubun devleti anlamındadır.
III -Milliyetçilikle bütünleşir.
IV - Kanun önünde eşitliğin kabulü anlamındadır.
V -Devletin resmi bir dininin olmasını gerektirir.
Bu yargılardan hangileri doğrudur?
A) III ve V B) IV ve V C) I,II ve IV D) I,III ve IV E) II,III ve IV

Soru 62

Bir kaynağa göre, dört yıl süren Birinci Dünya Savaşı’nda ölenlerin yaklaşık %5’i, beş yıl sekiz ay süren İkinci Dünya Savaşı’nda ölenlerin yaklaşık %48’i sivildir. Üç yıl süren Kore Savaşı’nda ölen sivillerin oranı ise %50’nin çok üzerindedir.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılabilir?
A) Savaşlarda cephe kavramının değiştiği
B) Uzun süren savaşlarda ölen sivil oranının daha fazla olduğu
C) Cephe gerisinde sivillerin de savaşa hazırlandığı
D) Savaşan devletler sayısının azaldığı
E) Bir ülkede başlayan savaşın başka ülkelere de sıçradığı
10-07-2009 08:55
Korax 1997 Yılında Çıkmış ÖSS Tarih Soruları --------------------------------------------------------------------------------

Soru 45

MÖ tarihleri Milat Takviminin başlangıcından geriye doğru gittikçe, MS tarihleri ise Milat Takviminin başlangıçından günümüze doğru geldikçe sayısal değer olarak artar.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) MÖ iki tarihten sayısal değeri büyük olan küçük olandan daha eski bir tarihi gösterir.
B) MÖ iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir.
C) MÖ bir tarih ile MS bir tarih arasındaki süre, bunlardan sayısal değeri küçük olanın, sayısal değeri büyük olandan çıkarılmasıyla bulunur.
D) MS iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir.
E) MS iki tarihten sayısal değeri küçük olan büyük olandan daha yakın bir tarihi gösterir.

Soru 46

Uygur şehirlerinden İdikut’ta kervansaraylar ile Maniheist, Hıristiyan, Budist mabetlerinin ve manastırların harabeleri yan yana bulunmuştur.
Bu bilgiye dayanarak Uygurlar hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Tek Tanrı inancında olanlar sayıca fazladır.
B) İnsanlar ibadetlerinde özgürdür.
C) Ticaretle uğraşanların sayısı azdır.
D) Mimarinin dışındaki sanatlar gelişmemiştir.
E) İnsanların çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır.

Soru 47

İslamiyette dini yaymak için yapılan savaşlar kutsal sayılmış, diğer yandan İslam devletlerinde Müslüman olmayan tebaaya , özel vergiler gibi belli koşullarda, din serbestliği tanınmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?
A) Devlet yönetiminde hoşgörü olduğunun
B) Devlet gelirlerinin artırıldığının
C) Çeşitli vergilerin alındığının
D) İslamiyetin yayılması için çaba harcandığının
E) Müslüman olmayanların yönetimine katıldıklarının

Soru 48

Ortaçağın sonlarına doğru Batı Avrupa’da toplumsal, ekonomik, düşünsel, yönetsel alanlarda değişme ve gelişmeler görülmüştür.
Bu değişme ve gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
A) Toplumlara tek tanrılı dinlerin egemen olmaya başlamasının
B) Şehir devletlerinin ortaya çıkmasının
C) Toplumların sınıflara ayrılmasının
D) Dünya görüşünün değişmesinin
E) İlk imparatorlukların kurulmaya başlamasının

Soru 49

Toplumsal ve siyasal alanlardaki gelişmelerin evrenselleşmesi, bu gelişmelerin başka toplumların da gereksinimlerine cevap vermesine bağlıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceyi destekleyen bir örnek değildir?
A) Osmanlı Devleti’nde veraset sisteminde değişiklik yapılmasıyla, Osmanoğluları içinde yaşca en büyük olanın padişah olması
B) Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik ilkesinin imparatorlukların dağılmasına neden olması
C) Amerikan Bağımsızlık Savaşının dünyaya yeni bir yönetim şekli olan demokrasiyi getirmesi
D) 1848 İhtilaleriyle anayasal rejimlerin yaygınlaşması
E) Endüstri Devrimiyle dünyada yaşam düzeyinin değişmesi

Soru 50

Osmanlı İmparatorluğu’nda,
•İstanbul’un fethi ile Kuruluş
•II. Viyana Kuşatması ile Duraklama,
•Patrona Halil ayaklanması ile Lale devirleri sona ermiştir.
Bu bilgilere dayanarak , devirlerin sona ermesinde aşağıdakilerden hangisinin temel alındığı savunulabilir?
A) Diğer devletlerle ilişkilerin
B) Ünlü kişilerin
C) Önemli olayların
D) Yapılan yeniliklerin
E) Kentlerin el değiştirmesinin

Soru 51

Tanzimat Fermanı ile,
•Vergilerin herkesin gelirlerine göre düzenli bir şekilde toplanması
•Hiç kimsenin haksız yere ve yargısız idam edilmemesi
•Herkesin kendi mal ve mülküne sahip olması ilkeleri kabul edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerde gözetilenlerden biri değildir?
A) Eşitlik
B) Adalet
C) Özel mülkiyet
D) Kişi hakları
E) Bağımsızlık

Soru 52

İki devletin yaptığı antlaşmada “Her devlet kendi geleceğine kendisi karar verecek” ilkesinin kabul edilmesi bu devletlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Birbiriyle savaştıklarını
B) Laik devlet anlayışını benimsediklerini
C) Geçmişlerinin çok eskiye dayandığını
D) Birbirlerinin yönetimlerine saygılı olduklarını
E) Bu ilkeyi diğer devletlere de kabul ettirdiklerini

Soru 53

Erzurum kongresi’nde “Milli Meclisin derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin Meclisin denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır.” kararı alınmıştır.
Bu karar aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Ulus egemenliğine önem verildiğini
B) Anayasada değişiklik yapılması gerektiğini
C) Hükümet üyelerinin meclis içinden seçildiğini
D) İstanbul Hükümeti’nin Anlaşma Devletlerine tepki gösterdiğini
E) Milletvekili seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini

Soru 54

Osmanlı Anayasası
Hükmü : Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni açma ve kapatma yetkisi padişaha aittir.
Durum : Seçimle gelen üyelerden oluşan son Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni İngilizler basmış , bazı milletvekilleri tutuklanmış, tutuklanmayanlardan bir kısmı Anadolu‘da yeni açılan TBMM’ye katılmıştır.
Yukarıda verilen durumun Osmanlı Anayasasının hükmüyle bağdaşmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin Anadolu’da toplanmış olması
B) Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin seçimle gelen üyelerden oluşması
C) Osmanlı Mebuslar Meclisi üyeleri arasında fikir ayrılığı olması
D) Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerinin vatanın kurtarılmasını amaç edinmesi
E) İngilizlerin, Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni çalışamaz hale getirmesi

Soru 55

Kurtuluş Savaşının başlangıcına değin, Türk ulusu, hanedancı ve ümmetçi bir tarih anlayışının etkisinde kalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu anlayıştan farklı olarak ulusal tarih anlayışı yolunda atılan bir adımdır?
A) İstanbul Hükümeti’nin Sevr Barış Antlaşması’nı imzalaması
B) Direniş derneklerinin kuruldukarı bölgelerin Türklüğünü kanıtlamaya çalışmaları
C) Antlaşma Devletlerinin Türkiye’yi aralarında paylaşmaları
D) İstanbul Hükümeti’nin Anadolu direnişine karşı çıkması
E) Sivas kongresi’nde bazı delegelerin ABD’nin mandaterliği istemesi

Soru 56

Kurtuluş Savaşı döneminde, İstiklal Mahkemeleri Büyük Millet Meclisi’nin salt çoğunluğunun oyu ile milletvekilleri arasından üç üye seçilerek kurulurdu.
Bu kuruluş biçimi TBMM’nin o dönemdeki yetkilerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Yasama yapma
B) Hükümet kurma
C) Yargılama
D) Savaş ve barışa karar verme
E) Ekonomik gereksinimleri karşılama

Soru 57

Aşağıdakilerden hangisi “Türkiye Devleti yanlız TBMM tarfından temsil olunur.” ilkesi doğrultusundaki gelişmelerden biri değildir?
A) Ankara antlaşması’nın TBMM tarafından onaylanması
B) Osmanlı Hükümeti varken TBMM’nin yeni bir hükümet kurması
C) Osmanlı Hükümeti’nin Lozan’a çağrılması üzerine TBMM’nin saltanatı kaldırması
D) TBMM ‘nin Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyeti Moskova’ya göndermesi
E) Londra Konferansı’na Osmanlı Hükümeti ile TBMM Hükümeti’nin birlikte katılması

Soru 58

•Lozan Barış Antlaşması’nın 48. Maddesi, Türkiye’de azınlıkların şahsi hükümlere ve aile hukukuna ait işlerinin kendi gelenek ve göreneklerine göre çözülmesine uygundu. Ancak azınlıklar, Lozan Antlaşması’ndaki haklarından vazgeçtiklerini, kendilerinin de Türk Medeni Kanunu hükümlerine uymak istediklerini bildirmişlerdir.
•Öğretimin birleştirilmesi yasası ile, okullar yanında varlıklarını sürdüren medreseler kapatılmış, azınlık okulları ve yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.
Bu iki duruma dayanarak, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili,
I - Uygulamalarda birlik sağlanmıştır.
II - Gelenekler önem kazanmıştır.
III - Azınlıkların kendi aralarındaki sorunlar giderilememiştir.
IV - Yasalar güvence sağlamıştır.
V - Azınlık okulları sayıca artmıştır.
Yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV E) IV ve V

Soru 59

Mudanya görüşmelerinde Fransız temsilcisi Trakya’nın TBMM Hükümeti’ne teslim edilmesini kabul ederken, İngiliz temsilcisi buna şiddetle karşı çıkmış, İtalyan temsilci ise, bu konuda hükümetinden bilgi alması gerektiğini bildirmiştir.
Anlaşma devletlerinin bu tutumlarına dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Fransa TBMM Hükümeti’nin yanında yer almıştır.
B) İngiltere İtalya’nın politikasını desteklemiştir.
C) İtalya temsilcisi, görüşmelere hükümetinden izin almadan katılmıştır.
D) Fransa, İngiltere ve İtalya İstanbul Hükümeti’desteklemiştir.
E) İngiltere TBMM’nin varlığını tanımamıştır.

Soru 60

Laik devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisini desteklemez?
A) Din ve mezhep seçme özgürlüğünü
B) Yasaların ve kuralların toplum hayatının gereksinimlerine göre düzenlenmesini
C) Kişinin özel hayatında dindar yaşama zorunluluğunun olmasını
D) Farklı din ve mezhepten olan insanların birlikte yaşamasını
E) Yeni düşünce akımlarının oluşmasını

Soru 61

Yargı : Dil ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir.
Durum : Türkiye Cumhuriyeti ulusal bir devlettir.
Yukarıda verilen yargı ile durum arasında ilişki kurulduğunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Türk dilinin dünyada en yaygın dillerden biri olduğuna
B) Türk dilinin siyasi rejimin gelişmesinde temel öğelerden biri olduğuna
C) Uzun yıllar Türkiye’de dil öğretiminde birlik sağlanamadığına
D) Kültürel ilişkilerin dili de etkilediğine
E) Türk dili ile Türkiye’de okur yazar oranının giderek arttığına

Soru 62

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülükle bağdaşmaz?
A) Kalkınma aklın ve bilimin rehberliğini temel alma
B) Yönetimi ulus egemenliğine bağlı tutma
C) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma
D) Ülkenin bağımsızlığını koruma
E) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma

Soru 63

Aşağıdakilerden hanigisi, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulabildiği durumlardan biri değildir?
A) Olağanüstü haller
B) Seferberlik
C) Sıkıyönetim
D) Genel seçimler
E) Savaşlar
10-07-2009 08:55
Korax 1997 Yılında Çıkmış ÖSS Tarih Soruları

--------------------------------------------------------------------------------

Soru 45

MÖ tarihleri Milat Takviminin başlangıcından geriye doğru gittikçe, MS tarihleri ise Milat Takviminin başlangıçından günümüze doğru geldikçe sayısal değer olarak artar.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) MÖ iki tarihten sayısal değeri büyük olan küçük olandan daha eski bir tarihi gösterir.
B) MÖ iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir.
C) MÖ bir tarih ile MS bir tarih arasındaki süre, bunlardan sayısal değeri küçük olanın, sayısal değeri büyük olandan çıkarılmasıyla bulunur.
D) MS iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir.
E) MS iki tarihten sayısal değeri küçük olan büyük olandan daha yakın bir tarihi gösterir.

Soru 46

Uygur şehirlerinden İdikut’ta kervansaraylar ile Maniheist, Hıristiyan, Budist mabetlerinin ve manastırların harabeleri yan yana bulunmuştur.
Bu bilgiye dayanarak Uygurlar hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Tek Tanrı inancında olanlar sayıca fazladır.
B) İnsanlar ibadetlerinde özgürdür.
C) Ticaretle uğraşanların sayısı azdır.
D) Mimarinin dışındaki sanatlar gelişmemiştir.
E) İnsanların çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır.

Soru 47

İslamiyette dini yaymak için yapılan savaşlar kutsal sayılmış, diğer yandan İslam devletlerinde Müslüman olmayan tebaaya , özel vergiler gibi belli koşullarda, din serbestliği tanınmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?
A) Devlet yönetiminde hoşgörü olduğunun
B) Devlet gelirlerinin artırıldığının
C) Çeşitli vergilerin alındığının
D) İslamiyetin yayılması için çaba harcandığının
E) Müslüman olmayanların yönetimine katıldıklarının

Soru 48

Ortaçağın sonlarına doğru Batı Avrupa’da toplumsal, ekonomik, düşünsel, yönetsel alanlarda değişme ve gelişmeler görülmüştür.
Bu değişme ve gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
A) Toplumlara tek tanrılı dinlerin egemen olmaya başlamasının
B) Şehir devletlerinin ortaya çıkmasının
C) Toplumların sınıflara ayrılmasının
D) Dünya görüşünün değişmesinin
E) İlk imparatorlukların kurulmaya başlamasının

Soru 49

Toplumsal ve siyasal alanlardaki gelişmelerin evrenselleşmesi, bu gelişmelerin başka toplumların da gereksinimlerine cevap vermesine bağlıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceyi destekleyen bir örnek değildir?
A) Osmanlı Devleti’nde veraset sisteminde değişiklik yapılmasıyla, Osmanoğluları içinde yaşca en büyük olanın padişah olması
B) Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik ilkesinin imparatorlukların dağılmasına neden olması
C) Amerikan Bağımsızlık Savaşının dünyaya yeni bir yönetim şekli olan demokrasiyi getirmesi
D) 1848 İhtilaleriyle anayasal rejimlerin yaygınlaşması
E) Endüstri Devrimiyle dünyada yaşam düzeyinin değişmesi

Soru 50

Osmanlı İmparatorluğu’nda,
•İstanbul’un fethi ile Kuruluş
•II. Viyana Kuşatması ile Duraklama,
•Patrona Halil ayaklanması ile Lale devirleri sona ermiştir.
Bu bilgilere dayanarak , devirlerin sona ermesinde aşağıdakilerden hangisinin temel alındığı savunulabilir?
A) Diğer devletlerle ilişkilerin
B) Ünlü kişilerin
C) Önemli olayların
D) Yapılan yeniliklerin
E) Kentlerin el değiştirmesinin

Soru 51

Tanzimat Fermanı ile,
•Vergilerin herkesin gelirlerine göre düzenli bir şekilde toplanması
•Hiç kimsenin haksız yere ve yargısız idam edilmemesi
•Herkesin kendi mal ve mülküne sahip olması ilkeleri kabul edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerde gözetilenlerden biri değildir?
A) Eşitlik
B) Adalet
C) Özel mülkiyet
D) Kişi hakları
E) Bağımsızlık

Soru 52

İki devletin yaptığı antlaşmada “Her devlet kendi geleceğine kendisi karar verecek” ilkesinin kabul edilmesi bu devletlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Birbiriyle savaştıklarını
B) Laik devlet anlayışını benimsediklerini
C) Geçmişlerinin çok eskiye dayandığını
D) Birbirlerinin yönetimlerine saygılı olduklarını
E) Bu ilkeyi diğer devletlere de kabul ettirdiklerini

Soru 53

Erzurum kongresi’nde “Milli Meclisin derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin Meclisin denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır.” kararı alınmıştır.
Bu karar aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Ulus egemenliğine önem verildiğini
B) Anayasada değişiklik yapılması gerektiğini
C) Hükümet üyelerinin meclis içinden seçildiğini
D) İstanbul Hükümeti’nin Anlaşma Devletlerine tepki gösterdiğini
E) Milletvekili seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini

Soru 54

Osmanlı Anayasası
Hükmü : Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni açma ve kapatma yetkisi padişaha aittir.
Durum : Seçimle gelen üyelerden oluşan son Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni İngilizler basmış , bazı milletvekilleri tutuklanmış, tutuklanmayanlardan bir kısmı Anadolu‘da yeni açılan TBMM’ye katılmıştır.
Yukarıda verilen durumun Osmanlı Anayasasının hükmüyle bağdaşmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin Anadolu’da toplanmış olması
B) Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin seçimle gelen üyelerden oluşması
C) Osmanlı Mebuslar Meclisi üyeleri arasında fikir ayrılığı olması
D) Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerinin vatanın kurtarılmasını amaç edinmesi
E) İngilizlerin, Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni çalışamaz hale getirmesi

Soru 55

Kurtuluş Savaşının başlangıcına değin, Türk ulusu, hanedancı ve ümmetçi bir tarih anlayışının etkisinde kalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu anlayıştan farklı olarak ulusal tarih anlayışı yolunda atılan bir adımdır?
A) İstanbul Hükümeti’nin Sevr Barış Antlaşması’nı imzalaması
B) Direniş derneklerinin kuruldukarı bölgelerin Türklüğünü kanıtlamaya çalışmaları
C) Antlaşma Devletlerinin Türkiye’yi aralarında paylaşmaları
D) İstanbul Hükümeti’nin Anadolu direnişine karşı çıkması
E) Sivas kongresi’nde bazı delegelerin ABD’nin mandaterliği istemesi

Soru 56

Kurtuluş Savaşı döneminde, İstiklal Mahkemeleri Büyük Millet Meclisi’nin salt çoğunluğunun oyu ile milletvekilleri arasından üç üye seçilerek kurulurdu.
Bu kuruluş biçimi TBMM’nin o dönemdeki yetkilerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Yasama yapma
B) Hükümet kurma
C) Yargılama
D) Savaş ve barışa karar verme
E) Ekonomik gereksinimleri karşılama

Soru 57

Aşağıdakilerden hangisi “Türkiye Devleti yanlız TBMM tarfından temsil olunur.” ilkesi doğrultusundaki gelişmelerden biri değildir?
A) Ankara antlaşması’nın TBMM tarafından onaylanması
B) Osmanlı Hükümeti varken TBMM’nin yeni bir hükümet kurması
C) Osmanlı Hükümeti’nin Lozan’a çağrılması üzerine TBMM’nin saltanatı kaldırması
D) TBMM ‘nin Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyeti Moskova’ya göndermesi
E) Londra Konferansı’na Osmanlı Hükümeti ile TBMM Hükümeti’nin birlikte katılması

Soru 58

•Lozan Barış Antlaşması’nın 48. Maddesi, Türkiye’de azınlıkların şahsi hükümlere ve aile hukukuna ait işlerinin kendi gelenek ve göreneklerine göre çözülmesine uygundu. Ancak azınlıklar, Lozan Antlaşması’ndaki haklarından vazgeçtiklerini, kendilerinin de Türk Medeni Kanunu hükümlerine uymak istediklerini bildirmişlerdir.
•Öğretimin birleştirilmesi yasası ile, okullar yanında varlıklarını sürdüren medreseler kapatılmış, azınlık okulları ve yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.
Bu iki duruma dayanarak, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili,
I - Uygulamalarda birlik sağlanmıştır.
II - Gelenekler önem kazanmıştır.
III - Azınlıkların kendi aralarındaki sorunlar giderilememiştir.
IV - Yasalar güvence sağlamıştır.
V - Azınlık okulları sayıca artmıştır.
Yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV E) IV ve V

Soru 59

Mudanya görüşmelerinde Fransız temsilcisi Trakya’nın TBMM Hükümeti’ne teslim edilmesini kabul ederken, İngiliz temsilcisi buna şiddetle karşı çıkmış, İtalyan temsilci ise, bu konuda hükümetinden bilgi alması gerektiğini bildirmiştir.
Anlaşma devletlerinin bu tutumlarına dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Fransa TBMM Hükümeti’nin yanında yer almıştır.
B) İngiltere İtalya’nın politikasını desteklemiştir.
C) İtalya temsilcisi, görüşmelere hükümetinden izin almadan katılmıştır.
D) Fransa, İngiltere ve İtalya İstanbul Hükümeti’desteklemiştir.
E) İngiltere TBMM’nin varlığını tanımamıştır.

Soru 60

Laik devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisini desteklemez?
A) Din ve mezhep seçme özgürlüğünü
B) Yasaların ve kuralların toplum hayatının gereksinimlerine göre düzenlenmesini
C) Kişinin özel hayatında dindar yaşama zorunluluğunun olmasını
D) Farklı din ve mezhepten olan insanların birlikte yaşamasını
E) Yeni düşünce akımlarının oluşmasını

Soru 61

Yargı : Dil ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir.
Durum : Türkiye Cumhuriyeti ulusal bir devlettir.
Yukarıda verilen yargı ile durum arasında ilişki kurulduğunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Türk dilinin dünyada en yaygın dillerden biri olduğuna
B) Türk dilinin siyasi rejimin gelişmesinde temel öğelerden biri olduğuna
C) Uzun yıllar Türkiye’de dil öğretiminde birlik sağlanamadığına
D) Kültürel ilişkilerin dili de etkilediğine
E) Türk dili ile Türkiye’de okur yazar oranının giderek arttığına

Soru 62

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülükle bağdaşmaz?
A) Kalkınma aklın ve bilimin rehberliğini temel alma
B) Yönetimi ulus egemenliğine bağlı tutma
C) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma
D) Ülkenin bağımsızlığını koruma
E) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma

Soru 63

Aşağıdakilerden hanigisi, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulabildiği durumlardan biri değildir?
A) Olağanüstü haller
B) Seferberlik
C) Sıkıyönetim
D) Genel seçimler
E) Savaşlar
10-07-2009 08:55
Korax 1996 Yılında Çıkmış ÖSS Tarih Soruları

--------------------------------------------------------------------------------

Soru 46

Tanım : Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkileri içerisinde inceleyen bir bilimdir.
Durum : İslamiyet’in hızlı yayılmasında diğer din ve inançlara karşı gösterilen hoşgörünün payı büyüktür. Avrupa’da ve Asya’da ezilmiş ve horlanmış insanlar Müslümanları kurtarıcı olarak karşıladılar.
Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan öğelerden hangisinde değinilmemiştir?
A) İnsan İlişkileri
B) Neden-sonuç ilişkileri
C) Yer
D) İnsan topluluklarının yaşayışları
E) Zaman

Soru 47

Kalkolitik çağda, Anadolu’da avcılık önemini kaybetmiş, tarım öncellik kazanmıştır.
Bu bilgiye dayanarak kalkolitik çağ ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Verimli topraklara göç edilmiştir.
B) Yerleşik hayata geçilmemiştir.
C) İnsanların yaşantısı değişmiştir.
D) Hayvancılık yapılmamıştır.
E) Tüketim üretimden çok olmuştur.

Soru 48

Göktürk hükümdarı Bilge Kağan şehirlerin surlarla çevrilmesi, Budizm ve Taoizm‘in tanıtılması gibi konuları Meclise getirmiş, fakat bu görüşler Mecliste reddedilmiştir.
Bu bilgiye dayanarak Göktürklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hükümdar bazı inanç sistemlerinin bilinmesini istemektedir.
B) Mecliste sadece belli konular tartışılmaktadır.
C) Hükümdarın Meclise sunduğu her öneri kabul edilmemektedir.
D) Hükümdar demokratik bir tutum içindedir.
E) Hükümdar şehirlerin korunmasını istemiştir.

Soru 49

Hazar Devleti yöneticilerinin Museviliği kabul etmelerine rağmen, halk arasında Müslüman, Hıristiyan ve Şamanist olanlar vardı. Halk arasındaki davalara Musevi, Müslüman, Hıristiyan ve Şamanistlerden oluşan bir hakimler kurulu bakıyordu.
Bu durum Hazar Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Kurucularının Musevi olduğunun
B) Halk arasındaki davaların hızla sonuçlandırıldığının
C) Yöneticilerin seçim yoluyla görevlendirildiğinin
D) Adalet ve hoşgörünün egemen olduğunun
E) Halk arasındaki sorunların dinsel nitelikli olduğunun

Soru 50

Hz. Muhammed döneminde, İslamiyeti yeni kabul etmiş, puta tapmaktan henüz ayrılmış kişilerin anılarını canlandırmamak için resim ve heykel yasaklanmış; bu yasağa rağmen Emeviler dönemindeki Kasr-ül Hayr Sarayı, Abbasiler döneminde ise Balkuvara Sarayı resim, kabartma ve heykellerle süslenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, İslam Devleti’nin kuruluşundan Abbasiler dönemine geçen zaman içinde sanat anlayışındaki bu değişikliğin nedenlerinden biridir?
A) Sınırların genişlenmesi sonucu değişik kültürlerle ilişkiye girmesi
B) İslam Devleti’nin ekonomik yönden güçlü olması
C) Din ve Devlet işlerinin birbirinden ayrılması
D) İslamiyette ayrılıkların başlaması
E) Emeviler döneminde halifeliğin saltanat haline getirilmesi

Soru 51

İslamiyeti kabul eden Mısır ve Kuzey Afrika’nın Arap olmayan yerli halkı sadece din değiştirmekle kalmayarak zamanla yeni bir kimlik de kazandılar. Türkler ve İranlılar ise din değiştirmelerine karşın kimliklerini korudular.
Türklerin ve İranlıların kimlikleri korumaları aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
A) Arapça‘yı dili olarak kabul etmelerinin
B) İslamiyeti gruplar halinde kabul etmelerinin
C) Araplarla siyasal ilişkilerinin geç başlamasının
D) Ülkelerinin Arabistan’a daha uzak konumda olmasının
E) Eski ve köklü bir kültüre sahip olmalarının

Soru 52

XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa‘da skolastik düşünce bırakılmış, klasik kültür yeniden canlanmış, Papalığa karşı çıkılarak dinde yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.
Bu gelişmelere dayanarak XV. ve XVI. yüzyıl Avrupası ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Düşünce özgürlüğü engellenmiştir.
B) Halk, yönetimine ortak olmuştur.
C) Uluslararası kültür birliği sağlanmıştır.
D) Dinin toplum üzerindeki etkisi değişmiştir.
E) Hıristiyanlığın parçalanması önlenmiştir.

Soru 53

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesi sonucu sınırlarının daralmasına karşın, devam eden göçler nedeniyle sınırların içindeki nüfus giderek artmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ülkesinde bu durumun sonuçlarından biri değildir?
A) Şehirlerde günlük yaşam şeklinin değişmesi
B) Azınlık sorununun ortadan kalkması
C) Tüketimin artması
D) Konut gereksiniminin artması
E) Şehir nüfusunun artması

Soru 54

Osmanlı döneminde İngiltere ile yapılan Balta Limanı antlaşmasından başlayarak o zamana kadar yüzde üç olan gümrük vergisi ihracatta yüzde on iki, ithalatta ise yüzde beş olarak belirlenmiştir.
Bu bilgiye dayanarak,
I. Osmanlı Devletin’de sanayi gelişecektir.
II. Osmanlı tacirleri yabancı tacirlerle rekabet edecek duruma gelecektir.
III. Yabancı mallar Osmanlı Devleti’nin pazarlarına egemen olacaktır.
IV. Osmanlı Devleti ticaret yolları üzerindeki egemenliğini sürdürecektir.
V. Osmanlı Devleti ekonomik yönden giderek dışa bağımlı olacaktır.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II B) I ve V C) II ve III D) II ve V E) III ve V

Soru 55

Fransa ve İngiltere 1856 yılında imzalanan Paris antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü kabul ederken, Birinci Dünya Savaşı sırasında aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti’ni parçalamışlardır.
Fransa ve İngiltere’nin tutumundaki bu değişme,
I - Osmanlı devleti siyasi gücünü yitirmiştir.
II - Avrupa’da sosyalist görüşlerin neden olduğu iç olaylar çıkmıştır.
III - Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’ni yenilik yapmaya zorlanmıştır.,
IV - Avrupa devletlerinin hammadde ve pazar gereksinimleri artmıştır.
yargılarından hangileriyle açıklanabilir?
A) I ve II B) I ve III
C) I ve IV D) II ve IV E) II ve IV

Soru 56

Aşağıdaki olaylardan hangisi, Osmanlı ülkesinde ordunun yenilikleri koruduğunun bir göstergesidir?
A) II. Osman’ın devlet düzenininde değişiklik yapmaya çalıştığı için tahttan indirilmesi
B) Meşrutiyet rejimine karşı olanların çıkardığı 31 Mart Olayı’nı Hareket Ordusu’nun bastırması
C) II.Selim'in devlet düzeninde yaptığı değişiklikler nedeniyle tahttan indirilmesi
D) IV.Mehmet döneminde ulufelerin zamanında ödenmemesi üzerine yeniçerilerin ayaklanması
E) Yeniçeri sayısının artırılması, buna karşılık Timarlı Sipahi sayısının azalması

Soru 57

Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmaması aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanmaktadır?
A) Milliyetçilik
B) Devletçilik
C) Halkçılık
D) İnkılapçılık
E) Cumhuriyetçilik

Soru 58

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Türk İnkılabı’nın evrensel nitelik taşıdığının bir göstergesidir?
A) Vatanın bütünlüğü tehlikededir.
B) İstanbul Hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getirememektedir.
C) Ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
D) Delegelerin seçimi ulusal bir sır olarak gizlenmelidir.
E) Sivas’ta ulusal bir kongrenin tez elden toplanması kararlaştırılmıştır.

Soru 59

Ulusal mücadele döneminde:
I - İstanbul resmen işgal edilmiştir.
II - Osmanlı Mebuslar Meclisi dağıtılmıştır.
III - Misak-ı Milli ilan edilmiştir.
IV - İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal’e 9.Ordu müfettişliği görevini vermiştir.
V - İstanbul hükümeti, Temsilciler Kurulu ile görüşme yapmayı kabul etmiştir.
Bu gelişmelerden hangileri Türk Milletinin İstanbul Hükümeti’ne olan güvenini sarsmıştır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) IV ve V

Soru 60

Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM’nin otoritesinin güçlendiğinin bir göstergesi değildir?
A) İstanbul Hükümeti’nin yaptığı ve yapacağı işleri yok sayması
B) Vatana ihanet edenler için yasa çıkarması
C) Yasama, yürütme yetkilerini kendinde toplaması
D) Üyeleri arasında gruplaşmaların olması
E) Vergi oranlarının artırması

Soru 61

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1932‘de Milletler Cemiyeti’ne 1934 Balkan Paktı’na 1937’de Sadabat Paktı’na üye olmuştur.
Bu bilgilere dayanarak,
I - Türkiye’nin dış ülkeler arasında saygınlığı artmıştır.
II - Türkiye’de iç güvenliği tehdit eden sorunlar vardır.
III - Türkiye dünya barışına katkıda bulunmuştur.
IV - Türkiye dış güvenliğini sağlamada çok zorlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

Soru 62

Ülkemizde huzur, güvenlik, dirlik ve düzeni sağlamaya çalışan polise yasa ile bazı yetkiler tanınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu amacını gerçekleştirmesi için polise tanınan yetkilerden biri değildir?
A) Sanıkları yargılama
B) Üst, eşya ve araç arama
C) Kimlik sorma
D) Parmak izi alma
E) Silah kullanma

Soru 63

Savaşların önemli nedenlerinden biri de güçlenen bazı devletlerin zengin coğrafya bölgelerini ve hammadde kaynaklarını ele geçirmeyi amaçlamalarıdır.
Aşağıdaki savaşlardan hangisi böyle bir amaca karşı tepkinin sonucudur?
A) I.Dünya Savaşı
B) Trablusgarp Savaşı
C) Türk Kurtuluş Savaşı
D) II.Dünya Savaşı
E) II.Balkan Savaşı
Bu Konuda 10 fazla Cevap bulunuyor. Bütün Cevapları görmek için buraya tıklayın.

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
Sizin Konu Yanıtlama Yetkiniz var
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı


Şu Anki Saat: 06:11


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.36 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows