Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > > >

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 10-28-2009, 16:39   #1
Sevgi
Moderator
 
Üyelik tarihi: Nov 2008
Mesajlar: 1.373
Tecrübe Puanı: 1000
Sevgi is on a distinguished road
Standart rocephın 1 mg yan etkileri kullanım klavuzu fiyatı

rocephın 1 mg 1 ampul


İlaç Etken Maddesi
Sefriakson Sodyum

ROCEPHIN IV 1 GR 1 AMPUL, İthal, Beşeri bir ilaçdır.Reçete İle Verilir.

FORMÜLÜ :
Bir flakon 500 mg seftriaksona eşdeğer seftriakson disodyum içerir. Bir ampul 20 mg susuz lidokain hidroklorüre eşdeğer 21.3 mg lidokain hidroklorür monohidrat ve steril enjeksiyonluk su içerir.


ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
Rocephin'e duyarlı patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlar: sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i (hastalığın erken ve geç evreleri), abdominal enfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinal sistem enfeksiyonları), kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları, immün sistem bozukluğuna bağlı enfeksiyonlar, böbrek ve idrar yolları enfeksiyonları, solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğaz enfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonore dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyon profilaksisi.

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
Rocephin sefalosporin sınıfı antibiyotiklere karşı aşırı hassasiyeti olan hastalarda kontrendikedir. Penisiline karşı aşırı hassas hastalarda çapraz alerjik reaksiyonların görülebileceği unutulmamalıdır. Seftriakson veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda Rocephin kullanımı kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER :

Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi, dikkatli bir anamnez alınsa bile anafilaktik şok olasılığı önceden belirlenemez. Seftriakson da dahil olmak üzere hemen bütün antibakteriyel ilaçlar için psödomembranöz kolit oluşma olasılığı vardır. Bu nedenle, antibakteriyel ilaç kullanımını izleyen ishal tablolarında bu tanı, seçenekler arasında düşünülmelidir. Diğer antibakteriyel ilaçlarda olduğu gibi, duyarlı olmayan mikroorganizmaların neden olduğu süper enfeksiyonlarla karşılaşılabilinir. Önerilenden daha yüksek doz uygulanan vakalarda, safra kesesi ultrasonografisinde safra taşını düşündüren gölgeler saptanmıştır. Bu gölgeler Rocephin tedavisinin tamamlanması veya ara verilmesi sonucu kaybolan kalsiyum seftriakson çökeltileridir. Bu bulgulara, nadiren semptomlar da eşlik edebilir. Semptomatik vakalarda, cerrahi olmayan, konservatif tedavi önerilmektedir. Semptomatik vakalarda Rocephin tedavisinin sonlandırılmasına hekim karar verir. Rocephin ile tedavi gören hastalarda safra tıkanmasına bağlı olması muhtemel pankreatit vakaları nadiren bildirilmiştir. Hastaların çoğunda, daha önceden uygulanmış majör bir tedavi, şiddetli hastalık ve tam parenteral beslenme gibi safra stazı ve safra tortusu gibi durumlar oluşturabilecek risk faktörleri bulunmakta idi. Safra çökmesiyle ilgili olarak, Rocephin’in başlangıç etkisi yaratıcı veya kofaktör rolü gözardı edilmemelidir.

Şiddetli renal yetmezlikte doz ayarlanmalıdır (Bkz. Özel Doz Talimatları bölümü).Yenidoğan, bebek ve çocuklarda Rocephin'in güven ve etkinliği Kullanım Şekli ve Dozu bölümünde açıklanan dozlarla belirlenmiştir. Çalışmalar, diğer sefalosporinlerin olduğu gibi, seftriaksonun da bilirubini serum albümininden ayırabildiğini göstermiştir. Bu nedenle hiperbilirubinemili yenidoğanların Rocephin ile tedavisi sırasında bu noktaya dikkat edilmelidir. Bilirubin ensefalopatisi gelişme riski bulunan yenidoğanlarda (özellikle prematürelerde) Rocephin kullanılmamalıdır. Uzun süreli tedavilerde kan tablosu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.

Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi
Kişinin motorlu taşıt ve makine kullanma yetisi üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır.

Tanı testleri üzerindeki etkisi: Rocephin tedavisi gören hastalarda Coombs testi nadiren de olsa yalancı pozitiflik verebilir. Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi Rocephin de galaktozemi testinde yalancı pozitif sonuca neden olabilir. Benzer şekilde, idrarda glikoz tayini için kullanılan enzimatik olmayan testlerde de yalancı pozitif sonuç alınabilir. Bu nedenle, Rocephin tedavisi sırasında idrarda glukoz tayini enzimatik testlerle yapılmalıdır.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı

Gebelik kategorisi: B
Seftriakson plasenta engelini aşar. İnsanda gebelikte kullanımının güvenirliliği henüz kesinleşmemiştir. Seftriakson anne sütüne küçük miktarlarda da olsa geçtiği için, emziren annelerde bu durumun göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :

Rocephin kullanımı sırasında kendiliğinden veya ilacın kesilmesiyle ortadan kalktığı gözlenen yan etkiler aşağıda belirtilmiştir.

Sistemik yan etkiler

Gastrointestinal şikayetler: yumuşak dışkı ya da ishal, bulantı, kusma, stomatit ve glossit.

Hematolojik değişiklikler: eozinofili, lökopeni, granülositopeni, hemolitik anemi, trombositopeni. Çoğunluğu 10 günlük tedavi sonucunda ve toplam 20 g veya daha yüksek dozların uygulanmasından sonra bazı tek tük agranülositoz vakaları (< 500/mm3) bildirilmiştir.

Cilt reaksiyonları: ekzantem, alerjik dermatit, kaşıntı, ürtiker, ödem. Bazı nadir, şiddetli kutanöz advers reaksiyonları (erythma multiforme, Stevens Johnson sendromu veya Lyell’s sendromu / toksik epidermal nekroliz) bildirilmiştir.

Nadir görülen diğer yan etkiler

Baş ağrısı ve baş dönmesi, safra kesesinde seftriakson kalsiyum tuzunun semptomatik çökeltisi, karaciğer enzimlerinde artış, oligüri, serum kreatininde artış, genital mikoz, ateş, titreme, anafilaktik veya anafilaktoid reaksiyonlar. Çok nadir yan etkiler olarak psödomembranöz enterokolit ve koagülasyon bozuklukları bildirilmiştir.

Çoğunluğu 3 yaşından büyük, yüksek doz (örn. ³ 80mg/kg/gün) veya toplam 10 g’ı aşan dozlarda tedavi gören ve diğer risk faktörlerini gösteren (örn. sıvı kısıtlamaları, yatağa bağımlılık, vs) çocuklarda çok nadir renal presipitasyon bildirilmiştir. Semptomatik veya asemptomatik olabilen bu olay böbrek yetmezliğine yol açabilir ve Rocephin kullanımının kesilmesiyle geriye döner.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
Şimdiye kadar, yüksek doz Rocephin ile güçlü diüretiklerin (örneğin, furosemid) aynı anda uygulanması sonucu herhangi bir böbrek fonksiyon bozukluğuna rastlanmamıştır. Rocephin'in, aminoglikozidlerin renal toksisitesini artırdığına ilişkin bir bulgu yoktur. Ancak, bu grup ilaçlarla birlikte kullanıldığında renal toksisite riski unutulmamalıdır. Rocephin uygulamasının ardından alkol alındığında disülfiram benzeri etkiler gözlenmemiştir. Seftriaksonun kimyasal yapısında diğer bazı sefalosporinlerde bulunan, etanol intoleransı ve kanama sorunlarına neden olabilen N-metiltiotetrazol bulunmaz. Rocephin'in eliminasyonu probenesid ile etkilenmez. Ancak yüksek dozlardaki probenesid klirensi azaltır. In vitro bir çalışmada, kloramfenikol ve seftriakson kombinasyonunun antagonist etki gösterdiği saptanmıştır.

DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Standart doz

Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar: Normal olarak günde tek doz 1-2 g (24 saatte bir) Rocephin’dir. Ağır vakalarda veya orta derecede duyarlı organizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda günde tek doz, 4 g'a çıkabilir. Yenidoğan, bebek ve 12 yaşından küçük çocuklarda: Aşağıda belirtilen doz şeması günde tek dozda uygulanır. Yenidoğanlar (14 günlüğe kadar): Günde tek doz 20-50 mg/kg vücut ağırlığı; günlük doz 50 mg/kg’ı aşmamalıdır. Prematüre ve matür bebekler için farklı uygulama gerekli değildir.

Bebek ve çocuklar (15 günlükten 12 yaşına kadar): Günde tek doz 20-80 mg/kg. Vücut ağırlığı 50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkin dozu kullanılmalıdır. Akut bakteriyel komplike olmayan otitis media tedavisi için 50 mg/kg dozunda (1g'ı aşmamak koşuluyla) tek uygulama önerilmektedir (single-shot therapy).

Yaşlı hastalar: Geriyatrik hastalarda, yetişkinler için önerilen dozlar kullanılır.

Tedavi süresi: Tedavi süresi hastalığın seyrine göre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, hastanın ateşi düştükten veya bakteriyel eradikasyon sağlandıktan sonra en az 48-72 saat Rocephin tedavisine devam edilmelidir.

Kombine tedavi: Deneysel koşullar, birçok gram-negatif bakterilere karşı Rocephin ile aminoglikozitler arasında sinerji olduğunu göstermektedir. Bu tür kombinasyonlarda aktivite artışı her zaman kesin olmasa da, Pseudomonas aeruginosa gibi patojenlerin neden olduğu ciddi ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda Rocephin ile aminoglikozitler kombine edilebilinir. Ancak bu iki ilaç, aralarındaki fiziksel geçimsizlik nedeniyle önerilen dozlarda ayrı ayrı uygulanmalıdır.

Özel Doz Talimatları

Menenjit: Bebek ve çocuklardaki bakteriyel menenjitte tedaviye günde tek doz 100 mg/kg (4 g aşılmamalıdır) ile başlanır. Etken organizmalar belirlenip duyarlılık testleri yapıldıktan sonra, gerekirse doz azaltılabilir. En iyi tedavi sonuçları aşağıdaki tedavi sürelerinde elde edilmiştir:

Neisseria meningitidis: 4 gün; Haemophilus influenzae: 6 gün; Streptococcus pneumoniae: 7 gün.

Lyme borreliosis: Çocuk ve yetişkinlerde, 14 gün boyunca günde tek doz olarak 50 mg/kg ile en fazla 2 g arasında uygulanır.

Gonore: Gonore (penisilinaz üreten ve üretmeyen suşlar) tedavisinde i.m. olarak 250 mg tek doz Rocephin önerilir.

Preoperatif profilaksi: Enfeksiyon riskine bağlı olarak operasyondan 30-90 dakika önce 1-2 g'lık tek doz Rocephin uygulaması önerilir. Kolorektal cerrahide, Rocephin’in tek başına veya ornidazol gibi 5-nitroimidazol türevinin birlikte (ayrı ayrı verilerek Bakınız: Uygulama Şekli) uygulanmasının etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozuklukları: Sadece böbrek fonksiyon bozukluğu olan, karaciğer fonksiyonları normal hastalarda Rocephin dozunu azaltmaya gerek yoktur. Ancak preterminal safhada böbrek yetmezliği olanlarda (kreatinin klirensi < 10 ml/dakika) Rocephin dozu günde 2 g'ı aşmamalıdır. Sadece karaciğer hasarı olan, böbrek fonksiyonları normal hastalarda Rocephin dozunu azaltmaya gerek yoktur. Ciddi böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluklarının bir arada görüldüğü vakalarda, seftriakson plazma konsantrasyonları düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde doz ayarlaması yapılmalıdır. Diyalize alınan hastalara diyaliz sonrasında supleman olarak ilave dozlara gerek yoktur. Ancak bu hastalarda eliminasyon oranı değişmiş olabileceğinden, doz ayarlamasının gerekli olup olmadığını belirlemek için serum konsantrasyonları kontrol edilmelidir.

Uygulama Şekli

Kural olarak, çözeltiler hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Çözeltilerin renkleri, konsantrasyon ve saklanma sürelerine bağlı olarak açık sarı ile bal rengi arasında değişir. Solüsyonun renginin değişmesi ilacın etki ve toleransını etkilemez.

İntramüsküler enjeksiyon: İntramüsküler enjeksiyon için 500 mg Rocephin, 2 ml %1'lik lidokain çözeltisinde çözülür ve derin intragluteal enjeksiyon şeklinde uygulanır. Her iki tarafa da 1 g'dan fazla enjekte edilmemesi önerilmektedir. Lidokain içermeyen i.m. enjeksiyonlar ağrılıdır. Lidokain çözeltisi asla i.v. uygulanmamalıdır.
Mavi nokta yukarıda bulunacak şekilde tutulur.

Ampulün baş kısmı ok yönünde aşağıya çekilir. Ampulün baş kısmı ok yönünde aşağıya çekilir.

Testere kullanılmasına gerek yoktur.Geçimsizlikleri

Literatürde, seftriaksonun amsakrin, vankomisin, flukonazol ve aminoglikozidlerle geçimsiz olduğu bildirilmiştir.

Doz Aşımı

Doz aşımında, ilaç konsantrasyonu hemodiyaliz veya periton diyaliziyle azaltılamaz. Spesifik bir antidot bulunmamaktadır. Doz aşımı tedavisi semptomatik olmalıdır.

Saklama Koşulu

30oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Yeni hazırlanmış çözeltiler oda sıcaklığında 6 saat (veya buzdolabında 2o-8oC arasında 24 saat) fiziksel ve kimyasal olarak stabildir.

İlaç Fiyatı 20.12 YTL

PİYASADAKİ MEVCUT DİĞER TAKDİM ŞEKİLLERİ

ROCEPHIN IV 0,5 GR 1 AMPUL
Sevgi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
Sizin Konu Yanıtlama Yetkiniz var
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
alfasilin 500 mg fiyatı kullanım şekli yan etkileri endeksiyonları Sevgi Sağlık - Genel 0 10-28-2009 16:38
kontil 250mg kullanım şekli endeksiyonları yan etkileri fiyatı Sevgi Sağlık - Genel 0 10-28-2009 16:38
remeron 30 mg 28 tablet doz endeksiyonu kullanım sekli yan etkileri fiyatı Sevgi Sağlık - Genel 0 10-28-2009 16:37
Losiram 10mg tablet ilaç etkileri endeksiyonları fiyatı kullanım klavuzu Yaso Sağlık - Genel 0 10-28-2009 10:04
Cas2 Türkçe Kullanım Klavuzu Cas2 Türkçe Kullanım Klavuzu indir download Korax Modüller Ve Yazılımları 0 08-04-2009 15:22


Şu Anki Saat: 03:22


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.36 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows