Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > Yaşam ve Eğlence > Sağlık-Sağlıklı Yaşam

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

Kanserin genel olarak tedavisi

Sağlık-Sağlıklı Yaşam


Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 08-22-2008, 18:41   #1
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Yaş: 27
Mesajlar: 3.916
Teşekkürleri: 0
0 mesajına 0 kere teşekkür edildi.
Tecrübe Puanı: 646
нüzüη has a reputation beyond reputeнüzüη has a reputation beyond reputeнüzüη has a reputation beyond reputeнüzüη has a reputation beyond reputeнüzüη has a reputation beyond reputeнüzüη has a reputation beyond reputeнüzüη has a reputation beyond reputeнüzüη has a reputation beyond reputeнüzüη has a reputation beyond reputeнüzüη has a reputation beyond reputeнüzüη has a reputation beyond repute
Standart Kanserin genel olarak tedavisi

Kanser tanısı kesinleştirildikten ve gerekli tüm diğer araştırmalar tamamlandıktan sonra doktor hastaya bir sonraki adım konusunda önerilerde bulunur. Genellikle bu görüşmede kanser te*davileri öncelikli yer tutsa da, sağlık bakımına yönelik genel planlamada fiziksel belirtilerin, psikolojik olarak sağlıklı olmanın, aile ve diğer sosyal koşulların da dikkate alınması önem taşır.

Kanserde üç ana tedavi türü var*dır: ameliyat, radyoterapi ve ilaçlar. Genel olarak kanseri iyileştirmek açı*sından tek başına en etkili tedavi ameliyat olsa da, farklı kanser türle*rinde çok farklı tedaviler uygulanabi*lir. Hem radyoterapi hem de kemoterapi (ilaç tedavisi) çevredeki nor*mal dokulara hasar vermeden, kan*ser hücrelerini parçalayabilmektedir. Ancak bazı kanserler radyoterapiye ya da ilaçlara iyi yanıt vermez ve en iyi tedavi ameliyattır. Bazı kanserle rin ise ameliyatla çıkartılması güç ya da imkânsız olabilir ve bu kanserler başka tedavilere daha iyi yanıt vere*bilir.

Kanser ameliyatla tedavi edilebiliyorsa, genellikle başka bir tedavi seçeneğini düşünmeye değmez. Ancak bazı kanser türlerinde (örn. baş ve boyun bölgesinde ya da serviksteki kanserlerde) radyoterapi eşit ölçüde ve hatta daha da etkili olabilir. Böyle durumlarda şekil bo*zukluğuna yol açmadığı, konuşma ya da yutkunma gibi önemli fonksi*yonları etkilemediği veya yalnızca daha basit olduğu için radyoterapi en iyi seçenek olabilir.

Pek çok hastada tedavilerin bir*likte kullanılması (kombinasyon te*davisi) tamamen iyileşme şansı ve*rir. Bazı hastaların özellikle ameliyat ve yoğun ilaç tedavisi için hastane*ye yatırılması gerekebilir. Ancak pek çok hasta ayakta tedavi edilebilmek*tedir. Hastalar uygulanacak tedavi leri ve neden o tedavilerin önerildi*ğini bilmek ve anlamak ister.

TEDAVİNİN AMACI
Mümkün olan her durumda tedavi*nin amacı kanseri tamamen ortadan kaldırmaktır ve bu şimdi giderek da*ha çok sayıda kişi için gerçekçi bir beklentidir. Bunun bir nedeni kanse*re görece erken evrelerde tanı ko*nulması, bir nedeni de tedavilerdeki gelişmelerdir. Kanser çıkış bölgesiy*le sınırlı kaldıysa, sonuç genellikle mükemmeldir.

Ne var ki, bazı kanserlerin ilk saptandıkları sırada zaten geniş öl*çüde yayılmış olduğu açıkça görü*lürken, yalnızca bir bölgeyi etkilemiş gibi duran bazıları, aslında saptana*mayan mikroskobik metastazlar oluşturarak yayılmıştır. Genellikle bu kanserlerde sonuç daha olumsuz ol*sa da, sayısı giderek artan bir azın*lıkta iyileşme olasılığı vardır. Bunlar arasında Hodgkin hastalığı ve testis tümörleri gibi ilaç tedavisine çok iyi yanıt veren kanser tipleri ve başka kanserlerden mikroskobik olarak ya*yılan ve sıklıkla ilaç tedavilerine kar*şı duyarlı olan meme kanseri gibi kanser tipleri bulunur.

Tamamen iyileştirmeyi hedefle*yen tedavilere genellikle “radikal” adı verilir. Belirtilerin giderilmesini ya da yaşamın uzatılmasını hedefle*yen tedaviler ise “palyatif (hafifleti*ci) olarak tanımlanabilir. Kanser te*davileri genellikle mükemmel hafif leme sağlar. Bu şekilde kullanıldıkla*rında genellikle radikal tedavilere göre daha düşük yoğunlukta uygu*lanır ve bu nedenle hastalar tarafın*dan çok daha iyi tolere edilirler.

Tamamen iyileşme hedeflendi*ğinde, ciddi yan etki riski göze alı*nabilir. Ancak tamamen iyileşme olasılığı yoksa ve yan etkilerin hasta*lığa bağlı belirtiler kadar rahatsız edici olması çok mümkünse, güçlü tedavi uygulamanın pek anlamı yoktur. İşte bu nedenle tedavinin amacı daha başlangıçta açıkça orta*ya konulmalıdır. Öte yandan bir te*davinin palyatif olması, kansere kar*şı güçlü etkide bulunmayacağını göstermez. Gerçekten de, palyatif tedaviler kanserin küçülmesini ve kontrol edilmesini sağlayarak, bazı hastaların yıllar boyunca normal bir yaşam sürmesine olanak tanır.

Kanserde tedavi seçenekleri de*ğerlendirilirken ya da tedavi uygula*nırken, belirtilerin de dikkate alın*ması önem taşır. Tedavi bazı belirti*ler üzerinde yeterince etki göstermeyebilir ya da yavaş etkide bulu*nabilir. Neyse ki, kanser tedavisine ek olarak ve kimi zaman da kanser tedavisi yerine kullanılabilecek ve belirtileri iyileştirmeyi sağlayan baş*ka pek çok yöntem vardır. Genellik*le oldukça basit yöntemlerle başarı sağlanabilse de, bazı hastaların daha fazla yardım ve desteğe gereksinimi olur. Hastanın aile doktoru, hastane*de kanser tedavisinden sorumlu doktorlar ve hemşireler gereksinim duyulan desteği verebilecek kişiler*dir, ancak bazı hastalarda belirtilerin daha uzmanlık gerektiren yöntem*lerle giderilmesi gerekir.

Palyatif tıp alanında uzmanlaşan doktor ve hemşirelerin sayısı gide*rek artmakta ve bu sağlık görevlileri evlerde, hastanelerde ya da bakı*mevlerinde hizmet vermektedir . Son yıllarda pal*yatif tıpta ve bakımevi benzeri ku*rumlardaki hizmetlerde yaşanan önemli gelişmeler, özellikle ileri ev*rede ya da tedavi edilmesi mümkün olmayan kanser vakalarında yaşam kalitesinin büyük ölçüde artmasını sağlamıştır. Ancak palyatif bakımın, bazı tedavi edilebilir kanser vakala*rında da yararlı olabileceği unutul*mamalıdır: rahatsızlık verici inatçı belirtileri olan tüm hastalar, bu belir*tilerin nedeni ne olursa olsun, palya*tif bakım olanağından yararlanabilmelidir.

Doğru Tedavinin Seçilmesi
Tedavinizi planlar ve tartışırken dok*torunuz bunun sizin gereksinimleri*nize en uygun tedavi olduğundan emin olmak ister. Kanserlerin mik*roskop altındaki görünümleri, bo*yutları, yaygınlık dereceleri ve dav*ranışları arasında çok büyük farklılık*lar vardır. Ancak kanser tedavisinde yalnızca kanserin değil, hastanın da dikkate alınması gerekir. Kanserli hastaların hiçbiri fiziksel ya da psikolojik açıdan birbirinin aynı değildir. Hastanın özel sosyal koşulları da önemli olabilir. Tedavi konusunda karar vermeden önce pek çok konu*nun dikkate alınması gerekir.

Yine de pek çok hasta, tedavinin oldukça tek tip olduğu belli sınıflara ayrılabilir. Son yıllarda tedavilerin daha çok standartlaştırılması hoş*nutlukla karşılanmaktadır. Böylelikle hastalara, belli kanser tiplerinde uz*man olanların görüş birliğiyle uygun kabul ettikleri tedavilerin verilmesi güvence altına alınmış olur. Uzman*lar sık sık bir araya gelip son araştır*ma bulgularını tartışarak “fikir birliği geliştirme toplantıları” düzenlemek*tedir. Bunun sonucunda, belirli kan*ser tipleri için en iyi tedavi yaklaşım*larını tanımlamaya çalışan kılavuzlar yayınlanmaktadır; bu kılavuzlar, sağlık bakım kalitesinde istenmeyen farklılıkların ortadan kaldırılmasında önemli rol oynamaktadır.

Tüm kanser tedavilerinde yan et*kiler vardır. Küçük ameliyatların, dü*şük dozlu radyoterapilerin ve her*hangi bir ciddi rahatsızlığa yol açma*yan bazı ilaçların yan etkileri azdır. Radyoterapi ya da kemoterapi kürleri sırasında işe devam edebilir ve nor*mal ya da normale yakın bir yaşam sürdürebilirsiniz. Yelpazenin öbür ucunda ise büyük ameliyatlar, son derece yoğun radyoterapi veya ilaç tedavileri vardır ve bunlar kişilerin hastalanmasına yol açabilir, hatta kü*çük de olsa bir ölüm riski taşıyabilir.

Size önerilen tedavi büyük ölçü*de kanserinizin özelliklerine, konu*muna ve yaygınlığına bağlı olsa da, tek tek hastalarda tedavinin yarata*cağı risk ve potansiyel yararların dik*katle değerlendirilmesi önem taşır. Başka açılardan sağlıklıysanız ve kendinizi güçlü hissediyorsanız iyi*leşme şansını artıran, ancak rahatsız edici yan etkileri olan bir tedaviyi kabul edebilirsiniz. Gerçekten de, son derece ciddi tümörleri bulunan hastaların büyük bir kısmı, yalnızca küçük bir iyileşme şansı yakalamak ya da iyileşme şansını biraz artırmak için, hiç hoş olmayan tedavilere kat*lanmaya hazırdır. Ancak gerçekçi açıdan bakıldığında iyileşme şansı olmayan bazı kanserlerde, palyatif tedavinin olası avantaj ve dezavan*tajlarının dikkate alınması gereke*cektir. Yaşınız ve genel sağlık duru*munuz önemli etmenler olabilir; başka açılardan sağlıklı olan bir has*tanın, görece sağlıksız bir hastayla karşılaştırıldığında tedaviyle baş edebilme olasılığı daha yüksektir.

Şaşırtıcı gibi de görünse, bazı hastalarda en iyi seçenek özel olarak onlarda bulunan kanser tipini hedef*leyen bir tedavi uygulamamaktır. Ki*mi zaman bu seçim var olan tedavi*lerin bazı kanserlerde etkili olmama*sı ya da yarardan çok zarar verecek olmasına dayanır. Başka durumlarda ise, yıllarca çok az büyüyen ya da hiç büyümeyen ve yaşam kalitesi ve süresi üzerinde hemen hiç etkide bulunmayan bir kanser bulunduğun*dan tedavi uygulanmaz.

TEDAVİLERİN BİRLİKTE KULLANILMASI (KOMBİNE EDİLMESİ)
Son yıllarda kanserde daha iyi so*nuçlar alınmasının bir nedeni de fark*lı tedavi türlerinin dikkatli bir biçim*de birlikte kullanılmasıdır. Özellikle, ameliyatla tamamen çıkartılmayan mikroskobik kanser kalıntılarının yok edilmesi amacıyla, ameliyata ek ola*rak ilaç tedavisi ve radyoterapi daha sık kullanılmaktadır. Ameliyatın kan*seri tamamen temizlemeyi başara*maması, ameliyat bölgesinde kanser hücreleri kalmasından ya da metas*tazlardan kaynaklanır. Geri kalan kanser yalnızca mikroskobik boyut-lardaysa, radyoterapi ya da ilaçlarla veya her ikisiyle birlikte tamamen or*tadan kaldırılması olasılığı oldukça yüksektir. Bölgesel bir tedavi olan radyoterapinin etkisi de bölgeseldir; buna karşın, ilaçlar tüm vücudumuz*da etki gösterir. Esas tedavi türünün radyoterapi olduğu bazı kanserlerde, sıklıkla aynı anda uygulanan ilaç te*davisi de yarar sağlar.

Radyoterapi ya da kemoterapinin bu biçimde uygulanmasına “adjuvan” (yardımcı) tedavi adı veril*mektedir. Kimi zaman bu tedavi ameliyattan önce uygulanır ve ba*zen amaç ameliyatı mümkün kılmak ya da kolaylaştırmaktır. Örneğin ol*dukça büyük boyutlu meme tümörü olan kadınlarda cerrahın tüm meme*yi almasına gerek kalmaması için, ameliyat öncesinde tümörü yeterin*ce küçülten ilaçlar verilebilir. Benzer şekilde ameliyat öncesinde bir kür radyoterapi, normal koşullarda ame*liyata uygun olmayan büyük bir rek*tum kanserinin çıkartılması olanağı sağlar.

Kanser Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Özellikle ameliyat ya da kemoterapi uygulanacaksa, tedavi, bölgedeki bir hastanenin kanser biriminde ger*çekleştirilebilir. Ancak radyoterapi, daha uzmanlık gerektiren bir ameli*yat ya da yoğun kemoterapi uygula*nacaksa bu girişimleri uygulayabile*cek üniversite hastaneleri ile kanser merkezlerine gitmek gerekir.

Modern radyoterapi için son de*rece pahalı aygıtlar kullanılmakta ve özel eğitimli personel görev yap*maktadır; bu nedenle kanser mer*kezlerinin büyük kasaba ya da kent*lerde toplanması mantıklıdır. Bazı ameliyatlar ve ilaç tedavileri için de aynı ölçüde özel tekniklere ve dene*yime gereksinim vardır. Bu nedenle tedavi için uzak mesafeler katetmek zorunda kalabilirsiniz, ama yine de buna değer. Hastalığınız konusunda uzman birilerinin bakımınızı üstlen*diğini bilmek (özellikle de sizde az rastlanan türde bir kanser varsa) gü*ven vericidir.

Gözetim altında ya da belirli kanserlerin tedavisinde uzmanlaşmış doktorlar tarafından uygulanan te*davilerin daha başarılı olabileceğini düşündüren oldukça sağlam kanıtlar vardır. Günümüzde kanserler için uygulanan ameliyatların çoğu, bu alanda uzmanlaşmış cerrahlar tara*fından yapılmaktadır. Aynı durum kanser hastalarının tedavisinde yer alan ve cerrah olmayan doktorlar ve diğer personel için de geçerlidir.

Hastanedeki uzmanlar
Cerrahların dışında, genellikle aşağı*daki uzman doktorlar da kanserli hastaların tedavisinde görev alır.

•Onkologlar: Kanserde radyotera*pi ya da ilaç tedavisi konusunda uz*manlaşmış olan doktorlardır. Klinik onkologlar hem radyoterapi hem de ilaç tedavileri konusunda uzmanla*şırken, medikal onkologlar yalnızca ilaç tedavisi konusunda uzmandır.
•Hematologlar: Kan hastalıkları ko*nusunda uzman olan ve lösemi, ola*sılıkla da lenfoma ya da miyelom te*davisini üstlenirler.
•Palyatif bakım uzmanı: Özellik*le daha ileri evredeki kanserlerden kaynaklanan belirtilerin kontrol altın*da tutulması konusunda uzmanlaş*mış doktordur.

Genellikle en iyi tedaviye karar vermek için iki ya da daha fazla uz*man birlikte çalışır. Uzmanların her hastayı ayrı ayrı tartışmak için dü*zenli toplantılar yapmaları artık gün*delik bir uygulamadır. Bu “multidisipliner” yaklaşım genellikle farklı uzmanlık dallarından doktorları ve başta uzman hemşireler olmak üze*re diğer sağlık görevlilerini de içerir; böylelikle hastaların genel bakım standardının yüksek olması güvence altına alınır. İdeal koşullarda, kanser nedeniyle ameliyat edilecek çoğu hastada bir onkologdan görüş alın*malıdır. Size önerilmediyse bile, böyle bir talepte bulunabilrsiniz.

Genellikle kanserli hastaların te*davisini yukarıda tanımlanan uz*manlardan bir ya da daha fazlası üstlense de, başka uzmanlar da tedavi*de rol alır.

Patologlar: Dokuları mikroskop altında inceleyerek, kanser tanısını doğrulayan ve sınıflandıran doktor*lardır.
•Radyologlar: Röntgenleri ve ta*rama görüntülemelerini yaptırır ve yorumlar. Kimi zaman, röntgen ya da tarama görüntülemesi sırasında yapılması gereken bazı özel cerrahi biyopsileri ya da tedavileri uygula*yabilir.

Yardımcı görevliler
•Radyoterapi teknisyenleri: Bu
teknisyenler onkologların uygulan*masını istedikleri radyoterapiyi ver*me konusunda özel eğitim almışlar dır. Onkoloji alanında geniş bir eği*tim görürler ve sıklıkla bazı destek*leyici bakım hizmetleri de sunarlar veya düzenlerler.

Bunun dışında tedaviden sonra rehabilitasyon aşamasında fizyotera*pist, meslek terapisti ve diyetisyen gibi başka sağlık çalışanlarıyla da bağlantınız olabilir. Hastanelerdeki tıbbi sosyal yardım görevlileri mad*di olanaksızlık durumunda neler ya*pabileceğiniz ve nereye başvurabi*leceğiniz konusunda size yardımcı olacaktır.

Doktorlarla Iletîşîm
Durumunuzu görüşmek üzere bir doktora gitmek zorunda kaldığınız*da gergin ve kendinize güvensiz olabilirsiniz; ancak dinlemeniz kadar konuşmanız da önemlidir. Ne yazık ki iş yükü nedeniyle uzmanlar hasta*larına istedikleri kadar zaman ayıra*mıyor, bu nedenle elinizdeki zamanı en iyi biçimde kullanmanız gerekir.

Uzmanınız genellikle o anki belir*tiler, genel sağlık durumunuz, geç*mişteki tıbbi öykünüz ve kanser veya tedavisiyle ilgili özel kaygılarınız ko*nusunda bilgi edinmek isteyecektir. Hastalığınızla ilgili psikolojik ve sos*yal kaygılarınızı da dile getirmelisi*niz. Uzmanın sizinle ilgili güncel bil*gilere sahip olabilmesi için, aldığınız ilaçların paketlerini ya da şişelerini yanınızda getirmeniz iyi olur.

Daha önce açıklandığı gibi, tedavize ilişkin kararlar size özgü olacak ve doktorunuz belirli bir öneride bu*lunmadan önce duygularınızı öğren*mek isteyecektir. İlk ya da başlan*gıçtaki görüşmeler büyük önem ta*şır, çünkü bu görüşmelerde testler ve sonuçları, tanı ve tedavi tartışılır. Bu aşamada aklınıza gelen her soru*yu sormalı ve tüm kaygılarınızı açık*lamalısınız. Sormak istediğiniz soru*ları unutmamanız için önceden bir kâğıda da yazabilirsiniz. Doktorunu*zun söylediklerini anlamadığınızda, açıklama istemekten çekinmeyin.
Hastaların ne kadarını bilmek is*tedikleri ve karar verme sürecine ne ölçüde katılmak istedikleri noktasın*da farklılıklar vardır. Bir hasta her*hangi bir ayrıntılı soru sormaksızın açıklamaları ve tedavi konusundaki önerileri güvenle kabul ederken, bir diğeri daha katılımcı olmak ister. Doktorunuz önerilen tedaviyi, başarı olasılığını, olası yan etkileri ile iş ve yaşamınız üzerinde beklenen etkile*ri size açıklamaktan mutluluk duya*caktır.

Bazıları uzun vadede sonucun ne olacağını o sırada öğrenmemeyi ter*cih ederken, bazıları daha baştan ay*rıntılı istatistiksel bilgiler ister. Her hasta farklıdır. Doktorlar bunu bilir ve çoğu, kişisel gereksinimlerinize göre davranmaya çalışır; ama bil*mek istediğiniz şeyleri ve bazen de bilmek istemediklerinizi açıkça orta*ya koymadığınız sürece bunu yapa*mazlar.

Görüşme sırasında bir uzman doktorun söylediği her şeyi aklınız*da tutamayabilirsiniz. Bu nedenle yanınızda bir yakınınızı bulundurma*nız yararlı olabilir; iki hafıza, birden iyidir. Önemli soru ya da kaygıları daha görüşmenin başında dile getir*meniz iyi olur. Bazı hastalar kısa not*lar alma yoluna da gidebilir. Bazı hastalar ise konuşmayı kaydetmek ister; ancak bazı doktorlar bunu do*ğal iletişimi bozan bir etmen olarak algıladıklarından, kayıt için önceden izin almalısınız.

Tedavinin seyrine ilişkin raporların anlaşılmasıTedavinizin gidişini öğrenmek için doktorunuzla görüşüyorsanız, duru*mu tanımlamakta sıkça kullanılan ba*zı sözcükleri bilmenizde yarar vardır.
•Yanıt: “Yanıt” terimi tedavi sıra*sında ya da sonrasında kanserin kü*çülmesini tanımlamak için kullanılır. Bu tanımı kullanabilmek için genel*likle kanserde belirgin küçülme ol*ması gerekir. Vücutta hiç kanser be*lirtisi kalmadıysa buna tam yanıt adı verilir; yanıt kısmi de olabilir.
•Remisyon (gerileme): “Remis-yon” tanımı kanserin büyük oranda azaldığı, aktif görünmediği, ancak tamamen de yok olmadığı durum*larda kullanılır. Remisyon genellikle tedavinin sonucu olsa da, bazı kan*serler kimi zaman kendiliklerinden gerileyebilir.

Yineleme ya da nüks (rekürans, rölaps): Daha önce başarılı biçimde kontrol altına alınmış kanserin yeni*den ortaya çıkmasını tanımlayan te*rimlerdir. Yineleme ilk tümör bölge*sinde olmuşsa “yerel” (lokal), me*tastazlara bağlı ise “uzak” olarak ta*nımlanır. Nükslerden sonra, özellikle iyileşme şansının hâlâ sürdüğü dü*şünülen durumlarda kansere karşı yeniden tedavi uygulanması sıklıkla önerilir, ancak kimi zaman bu yakla*şım hasta için en iyisi değildir. Bu konudaki karar büyük ölçüde hasta*nın özgül koşullarına bağlıdır.

İkinci görüş
Her zaman başka bir uzmandan ikin*ci görüş alma hakkına sahipsiniz. Kanserli hastaların tedavisiyle ilgile*nen uzmanlar, hastanın ikinci bir gö*rüşe niçin gerek duyabileceğini çok iyi anlar ve bu konuda sizi teşvik edebilir. Bazen, özellikle karmaşık ya da güç vakalarda, uzmanın ken*disi ikinci bir görüş alınmasını öne*rebilir.

Özellikle acil tedaviye gerek olan durumlarda, ikinci görüşün kısa sü*rede bildirilmesi önemlidir. İkinci görüşün uygun deneyim ve uzman*lığa sahip olan ve hasta hakkında gerekli tüm bilgilerin iletildiği biri*sinden alınması da önemlidir. Ancak ikinci görüşün birincisinden farklı ol*ması, ikincinin daha iyi olduğu anla*mına gelmez.

Tedavi için onay
Birçok kanser tedavisi türünden ön*ce genellikle hastadan bir onay bel*gesi imzalaması istenir. Bu onay, si*ze tedavinin olası riskleri konusunda gerekli tüm bilgilerin sözlü ya da ya*zılı olarak verilmesini de zorunlu kı*lar. Onay belgelerinin bir amacı has*taların riskleri bilmeden tedaviye başlamasına engel olmak, diğeri de uygun tedaviye rağmen yolunda gitmeyen şeyler olduğunda, hasta*neyi dava edilmekten korumaktır. Hastalar, tüm tıbbi tedavilerin bazı kişilerde yan etkilere yol açabilece*ğini akılda tutmalıdır. Ciddi yan etki oluşma olasılığının genellikle çok düşük olduğunu anlamadan, elinize olası yan etkilerle ilgili bir liste veril*diğinde kaygılanabilirsiniz. Ne var ki, bazı kanser tedavileri diğerlerin*den çok daha güçlüdür ve zarara yol açma olasılıkları daha yüksektir. Bu nedenle bazı hastalarda doktorları*nın yardım ve önerileriyle, tedavinin görece yarar ve risklerinin (risk:yarar oranı) tartışılması iyi olur.

Kanser tedavilerinin büyük bölü*münde bu oran hasta lehinedir; yine de belli koşullarda yarardan çok za*rar verme olasılığı daha yüksek olan bazı tedaviler bulunduğu da kuşku*suzdur. Herhangi bir tedavi için evet demeden önce, olası risk ve yararlar konusunda olabildiğince gerçekçi bilgiler edinmiş olmanız büyük önem taşır.
__________________
๒ค๒ค๓ א๏llคгıภ๔ค t๏z ๏l๓ค๓ ﻮєгєк
28958d1245316677-babam-jpg
нüzüη isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap
Cevapla

Bookmarks

Tags
genel, kanserin, olarak, tedavisi

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın

Mesajınız:
Seçenekler


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
KÜrt Olarak AkŞamladim, Arab Olarak Sabahladim уυѕυƒ Dini Hikayeler 1 10-21-2009 08:14
'Şişmanlara tüp bebek tedavisi verilmesin' Yaso Sağlık - Genel 0 07-25-2008 17:51
Antihistaminik ile Alzheimer tedavisi Yaso Sağlık - Genel 0 07-18-2008 10:32
Herpes tedavisi HIV'e karşı koruyucu değil Yaso Sağlık - Genel 0 06-20-2008 02:09
Aşırı terlemenin nedenleri ve tedavisi LeGoLaS Sağlık-Sağlıklı Yaşam 0 03-25-2008 18:10


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 19:30 .


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628