Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > >

Sınavlar ve Hazırlık - ÖSYM ÖSYS (ÖSS) , KPSS , TUS , LES , ÜDS , YDS , KPDS , DGS , OKS, SBS , AÖF Sınavları hakkında paylaşım forumunuz

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 10-07-2009, 08:56   #11
Korax
Android Destek
 
Korax - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Yaş: 35
Mesajlar: 21.062
Tecrübe Puanı: 1000
Korax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond repute
Korax - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart

2006 ÖSS Soruları

--------------------------------------------------------------------------------

I.Aşama Soruları

1. Emevi hükümdarlarından Abdülmelik zamanına kadar, İslam ülkelerinde resmi yazışmalar o ülkenin diliyle yapılırdı. Abdülmelik bütün İslam ülkelerinde resmi dilin Arapça olmasını istemiştir. Abdülmelik’in bu tutumunun,
I. Arapça’nın İslam ülkelerine yayılması,
II. Arapça dışındaki dillerin kullanım alanının daralması,
III. Arapların toplumda ayrıcalıklı hale gelmesinin önlenmesi
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


2. Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum düzenine geçmeleri, beraberinde pek çok değişiklik getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliklerden biri olduğu savunulabilir?

A) Ticaret yapmaları
B) Sanata ilgi duymaları
C) Ekip biçme aletlerine sahip olmaları
D) Topluluklar halinde yaşamaları
E) Kendilerine özgü dilleri kullanmaları

3. Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonra madenden yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) İnsanların bilgi birikiminin giderek arttığını
B) Yaşayan insan sayısında artış olduğunu
C) İnsanların farklı ortamlarda, dağınık halde yaşadıklarını
D) Taş, toprak ve madenin kullanılma sürelerinin aynı olduğunu
E) Bazı malzemelerin doğada çok az bulunduğunu

4. Osmanlı Devleti’nde Avrupa’ya ilgi Lale Devri’nde başlamıştır. Bu dönemde Viyana ve Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmiştir. Bu elçiler Avrupa’daki her türlü gelişmeyi izlemekle görevlendirilmiştir. Bu bilgiye dayanarak, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kültürel değişmelere ortam hazırlanmıştır.
B) Avrupa’yı yakından tanıma gereği duyulmuştur.
C) Bilime, askeri alandan daha fazla önem verilmiştir.
D) Batıdan gelecek yeniliklere olumlu yaklaşılmıştır.
E) Daha önce yapılan ıslahatlar yetersiz bulunmuştur

5. 1876 yılında ilan edilen Kanun-u Esasi’ye göre,

I. Hükümet padişaha karşı sorumludur.
II. Mebusan Meclisi üyelerini halk seçer.
III. Meclisi açıp kapama yetkisi padişaha aittir.
Bu durumlardan hangileri, Osmanlı Devleti’nin
monarşik yapısının değişmediğini gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

6. Damat Ferit Hükümeti düşürüldükten sonra Ali Rıza Paşa Kabinesi kurulunca, Anadolu’daki millicilerle uzlaşma yolları arandı. Mustafa Kemal’in eski bir arkadaşı olan Abdülkerim Paşa aracılığıyla ilişki kuruldu. Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti’yle görüşme önerisini,
teklifin İstanbul Hükümeti’nden gelmesi koşuluyla kabul etti.
Mustafa Kemal’in böyle bir koşul getirmesi, aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?

A) Abdülkerim Paşa’nın kişiliğine
B) Anadolu’daki milli hareketin İstanbul Hükümeti’nce tanınmasına
C) Sorunların kısa zamanda çözülmesine
D) Padişahın Anlaşma Devletleri’nin etkisinden kurtarılmasına
E) İstanbul Hükümeti’yle her türlü ilişkinin kesilmesine ortam oluşturmaya

7. Birinci İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra, Anlaşma Devletleri’nin Londra Konferansı’nı düzenlemesinin aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?

A) TBMM Hükümeti’yle Ermenilerin barış yapmasını engellemek istediklerinin
B) TBMM’nin güçlenmesinden endişe duyduklarının
C) TBMM Hükümeti’yle İstanbul Hükümeti’ni uzlaştırmak istediklerinin
D) TBMM’yi tanıma konusunda aralarında görüş ayrılığı olduğunun
E) Misak-ı Milli’yi tanıdıklarının

8. Mebuslar Meclisi’nin İstanbul dışında toplanması sağlanamayınca, Mustafa Kemal’in girişimiyle, Temsilciler Kurulu merkezinin Sivas’tan Ankara’ya taşınmasına ve burada mebuslarla gruplar halinde görüşülmesine karar verilmiştir. Ancak İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal’in mebuslarla görüşmesini engellemeye çalışmıştır. İstanbul Hükümeti’nin bu tutumunun aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir?

A) Anlaşma Devletleri’nin azınlıkları desteklemelerinden rahatsız olmasının
B) Doğu illerinin örgütsüz kalmasını istememesinin
C) Anlaşma Devletleri’nin İstanbul’u işgal etmelerinden korkmasının
D) Mebusların Ankara’ya gitmekten çekindiklerini düşünmesinin
E) Yasama gücünün etki altında kalacağından kaygı duymasının

9. Cumhuriyet döneminde,
I. tarih,
II. hukuk,
III. dil
alanlarının hangilerinde yapılan inkılaplarda laiklik anlayışını yerleştirme amacı olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

10. Atatürk, Latin harflerinin kabul edileceğinden 1919 yılında Erzurum Kongresi’nin yapıldığı sıralarda, daha sonra da 1922 yılında söz etmiş; ancak Latin harfleri 1928 yılında çıkarılan bir yasayla kabul edilmiştir. Yalnız bu bilgiye dayanarak, Atatürk inkılaplarının,

I. geleneklere karşı çıkma,
II. hukuki güvence altında olma,
III. yeri ve zamanı geldiğinde yapılma
özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

11. Lozan Antlaşması’nda yeni Türk adliyesini düzenlemek için birkaç yabancı uzmanın 5 yıl süreyle Türkiye’de görevlendirilmesi; ancak Türk Hükümeti’nin, bu uzmanların önerilerini dikkate almak zorunda olmaması esası kabul edilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Egemenlik haklarının gözetildiğini
B) Hukuk alanında birlik olmadığını
C) Her konuda uzmana gereksinim olduğunu
D) Uzmanların görev sürelerinin uzatılabildiğini
E) Her alanda düzenleme yapılması gerektiğini

12. 1934 yılında uygulamaya konulan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nda temel tüketim mallarının üretimine önem verilmesi ve hammaddesi Türkiye’de bulunan sanayi işletmelerinin kurulması amaçlanmıştır. Yalnız bu bilgiye dayanarak,

I. İthalatın azaltılması istenmektedir.
II. Ticaret dengesinin korunması istenmektedir.
III. Yabancı sermayeden yararlanmak istenmektedir.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

13. İkinci Dünya Savaşı çıkmadan önce Atatürk: “Bir dünya harbi olacaktır. Bu harp neticesinde dünyanın durumu ve dengesi baştan başa değişecektir. İşte bu sırada doğru hareket etmesini bilmeyip en küçük bir hata yapmamız halinde, başımıza mütareke yıllarından daha çok felaketler gelmesi mümkündür.” demiştir. Atatürk bu sözüyle,

I. geçmişten ders alma,
II. savaş ortamından çıkar sağlama,
III. savaşların getirdiği sonuçları kabullenme
yaklaşımlarından hangilerinin gerektiğini vurgulamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

CEVAPLAR:

1.D 2.C 3.A 4.C 5.D 6.B 7.B 8.E 9.B 10.E 11.A 12.C 13.A
2006 ÖSS Soruları

--------------------------------------------------------------------------------

II.Aşama Soruları

1. Karluklar, Müslüman olmamalarına karşın, İslam ordusuyla birleşip 751 yılında Talas’ta Arapların yanında savaşa girmişler; Çin’in yenilgiye uğratılmasında önemli rol oynamışlardır. Karlukların, Arapları Talas Savaşı’nda desteklemelerinde,
I. İslam Devleti’nde saltanat sisteminin devam etmesi,
II. Çin’in Orta Asya’daki Türk egemenliğine son vermek istemesi,
III. Türgiş Devleti’nin yıkılmış olması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

2. XIII. yüzyıl sonlarında Anadolu’da Moğol baskısının azalması ve Selçuklu Devleti’nin otoritesinin zayıflaması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Haçlı seferlerinin başlamasına
B) Oğuzların Anadolu’ya gelmesine
C) Bizans İmparatorluğu’nda taht kavgaları çıkmasına
D) Altın Ordu Devleti’nin parçalanmasına
E) Uclara yerleştirilen Türkmen beylerinin beylikler kurmasına

3. Eşi Mümtaz Mahal’in anısına Hindistan’daki Tac Mahal’i yaptıran Şah Cihan, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin hükümdarıdır?

A) Babür B) İhşidler C) Memlük D) Karahanlı E) Tulunoğulları

4. I. Harzemşahlar
II. Hazarlar
III. Selçuklular
Yukarıdaki devletlerin hangilerinde ikta sistemi uygulanmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

5. I. Göktürkler
II. Hunlar
III. Uygurlar
Yukarıdaki ilk Türk devletlerinin hangilerinde şehirlerin kurulmasıyla, günümüze kadar gelen evler, tapınaklar, saraylar inşa edilmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Büyük Selçuklular tarafından yıkılmaları
B) Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasından sonra kurulmaları
C) Anadolu’nun bayındır hale getirilmesinde etkili olmaları
D) Egemen oldukları bölgelerde İslamiyet’i yaymaya çalışmaları
E) Kurdukları yerleşim yerlerine Türkçe isimler vermeleri ve Anadolu’yu Türkleştirmeye çalışmaları

7. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi vezirin görevlerinden biridir?

A) Kadıları atama
B) Saray görevlilerini yönetme
C) Kapıkulu Ocaklarına asker toplama
D) Gerektiğinde orduya komuta etme
E) Divandaki görüşmelerin tutanağını yazma

8. I. İspanya’da Hıristiyanlık baskılarından kaçan Yahudilerin Osmanlı Devleti’ne sığınması,
II. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanması,
III. Halifenin Mısır’dan İstanbul’a getirilmesi gelişmelerinden hangileri, Osmanlı Devleti’nde dış sorun yaratmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

9. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı’ndan sonra yapılan Berlin Antlaşması’yla Bosna - Hersek’i denetimi altına alan Avusturya, Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyetin ilanının ilk günlerindeki iktidar boşluğundan yararlanarak bu toprakları kendine bağlamıştır.
Avusturya’nın bu davranışının amacı aşağıdakilerden hangisinin engellenmesidir?

A) Süveyş Kanalı’nın açılmasının
B) Rusya’nın Balkanlar’da yayılmasının
C) Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasının
D)Macar mültecilerinin Osmanlı Devleti'ne sığınmasının
E)Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı İtalya'ya bırakmasının

10. Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Balkan Savaşı sırasında meydana gelen gelişmeler arasındadır?
A) 31 Mart Olayı’nın çıkması
B) Fransa’nın Tunus’u işgal etmesi
C) Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi
D) Kıbrıs’ın İngiliz yönetimine bırakılması
E) Osmanlı Devleti’nin İkinci Meşrutiyeti ilan etmesi

11. 1871 yılında birliğini sağlayan Almanya, Hindistan’a giden ticaret yollarını kesmek ve aynı zamanda Osmanlı padişahı olan halifenin manevi gücünü kullanarak bölgedeki Müslümanları ayaklandırmak istemiştir. Almanya, Osmanlı Devleti üzerinde nüfuz sahibi olmayı amaçlayan bu yaklaşımıyla aşağıdaki devletlerden hangisinin üstünlüğüne son vermek istemiştir?

A)İngiltere
B)İtalya
C)Hollanda
D)İspanya
E)Portekiz

12. Tanzimat Fermanı’nın kendisinden önce yapılan ıslahat hareketlerinden çok daha önemli bir belge sayılmasında,
I. Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edilmesi,
II. tebaa arasındaki ayrıcalıkların giderilmesi,
III. yönetimde yeni esaslar getirilmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

13. 1798 yılında Rusya ve İngiltere aşağıdakilerden hangisine tepki göstererek Osmanlı Devleti’yle ittifak yapmış ve Osmanlılarla birlikte mücadele etmiştir?

A) Sırpların ayaklanması
B) Romanya’nın bağımsız olması
C) Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi
D) Navarin’de Osmanlı donanmasının yakılması
E) Doğu Rumeli’nin Bulgaristan ile birleşmesi

CEVAPLAR:

1.B 2.E 3.A 4.D 5.C 6.A 7.D 8.B 9.B 10.C 11.A 12.E 13.C
Korax isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-07-2009, 08:56   #12
Korax
Android Destek
 
Korax - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Yaş: 35
Mesajlar: 21.062
Tecrübe Puanı: 1000
Korax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond repute
Korax - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart

2007 ÖSS Tarih Soruları

--------------------------------------------------------------------------------

SOSYAL BİLİMLER–1 TESTİ (TARİH SORULARI)

1. Tarihte, sürekli görülen hiçbir şey değişikliğin etkisin-den kurtulamaz. Ne kadar birdenbire ve şiddetli olur-sa olsun hiçbir değişiklik de dün ile bugün arasındaki sürekliliği bozmaz. Yalnız bu görüşe dayanarak,
I. Tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır.
II. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanmaz.
III. Tarihî bir olay, kendinden sonraki tarihî olayı etkiler.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

2. Hz. Muhammed’in ölümü üzerine Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde ayaklanmalar çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu ayaklanmaların çıkmasında etkili olduğu savunulamaz?
A) İslamiyetin tam olarak yerleşmemiş olması
B) Kabilecilik anlayışına bağlı olan halkın devlet ör-gütlenmesinin dışında kalmak istemesi
C) Devlet başkanının değişmesi
D) Halkın, devlete ödemek zorunda olduğu zekât vergisine karşı çıkması
E) Kur’an’ın bütün ayet ve surelerinin bir araya geti-rilip toplanmamış olması

3. Ticaret yollarından biri olan İpek Yolu’nun tarih boyunca farklı güzergâhlar izlemesinde aşağıda-kilerden hangisinin etkisi olduğu savunulabilir?
A) Egemen güçlerin değişmesinin
B) Kabileler arasında kültür farklılıkları olmasının
C) İpeğin ticari bir değişim aracı olarak kullanılma-sının
D) Ticari malların Avrupa’ya götürülmesinin
E) Kervan ticareti yapılmasının

4. XIX. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı tarihçileri İslami-yetten önceki Türk tarihiyle ilgilenmemişlerdir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin gecikme-sinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Türk milliyetçiliğinin uyanması
B) İmparatorluğun bünyesindeki çeşitli toplumların milliyetçilik akımından etkilenmesi
C) Çeşitli alanlarda ıslahat yapılması
D) Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edilmesi
E) Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesi

5. Osmanlı Devleti’nin egemen olduğu topraklar üzerin-de dili, dini, gelenekleri birbirinden farklı uluslar yaşa-mış ve bunların ulusal niteliklerini değiştiren bir poli-tika izlenmemiştir.
Böyle bir tutumun,
I. Osmanlı Devleti’ni yıkmak isteyen devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine karışması,
II. Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıkların bağım-sızlık kazanması,
III. Osmanlı Devleti’nin teokratik yapısının korun-ması
durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunu-labilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

6. Türkiye’de 1945 yılına kadar uygulanan iki dereceli seçim sistemine göre, önce milletvekillerini seçecek olan ikinci seçmenler belirleniyor, onlar da milletvekil-lerini seçiyorlardı. 1946 yılından itibaren uygulanan tek dereceli seçim sistemine göre ise halk, milletvekil-lerini kendisi seçmektedir.
Buna göre, iki dereceli seçim sisteminden tek de-receli seçim sistemine geçilmesindeki amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Seçimlerin güven altında yapılmasını sağlamak
B) Hakların doğrudan kullanılmasını sağlamak
C) Meclisi oluşturan milletvekili sayısını artırmak
D) Meclisten yasaların çıkmasını çabuklaştırmak
E) Hükümetlerin güvenoyu almasını kolaylaştırmak

7. Atatürk Erzurum Kongresi sırasında, “Anadolu, sa-vunmasıyla yalnızca kendi hayatıyla ilgili görevi ye-rine getirmiyor, belki bütün Doğu’ya yönelik saldırı-lara set çekiyor.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisi-ni vurguladığı savunulabilir?
A) Anadolu savunmasının işgallerin hemen ardın-dan milis güçleriyle başladığını
B) Sömürgeciliğe karşı koymanın, hedef olabilecek diğer ülkeleri de koruyucu etkilerinin olduğunu
C) Anadolu savunmasının dünyada pek çok örneği-nin bulunduğunu
D) Uluslar arasında siyasi, ekonomik ve askerî iliş-kilerin giderek öneminin azaldığını
E) Sömürgecilik hareketlerinin yeni başlamış oldu-ğunu

8. Dokuzuncu Ordu Müfettişi göreviyle Havza’da bulu-nan Mustafa Kemal, kendisine bağlı komutanlıklar ve valiliklerden; sadrazam ve hatta padişaha, Paris Ba-rış Konferansı’na gidecek delegelerin ulusun tam ba-ğımsızlığı ve yurtta çoğunluğun azınlıklara feda edil-memesi ilkelerini savunacak kişiler olması gerektiğini belirten telgraflar çekilmesini istemiştir.
Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden han-gisinin bir göstergesidir?
A) Mustafa Kemal’in, yetkileri çerçevesinde hareket ettiğinin
B) Mustafa Kemal’in, yetkileriyle ilgili talimatı kendi-sinin yazdırdığının
C) İstanbul Hükümetinin ulusal çıkarları koruyama-yacağından endişe edildiğinin
D) Milletin padişaha bağlılığından çekinildiğinin
E) Tüm vali ve komutanların Mustafa Kemal’i des-teklemek zorunda olduğunun

9. Sovyet Rusya’nın Kurtuluş Savaşı’nda Türk millî mücadelesini desteklemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) TBMM’nin halkçılığı temel alması
B) Sovyet Rusya’nın, Boğazların Anlaşma Devletle-rinin eline geçmesinden endişe duyması
C) Sovyet Rusya’nın kendi rejimini pekiştirmek iste-mesi
D) Anlaşma Devletlerinin TBMM Hükümetini Londra Konferansı’na çağırması
E) İngilizlerin desteğiyle Kafkaslarda, Kafkas Cum-huriyetlerinin kurulması

10. Anlaşma Devletlerinin Lozan’da toplanacak konfe-ransa TBMM Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümeti-ni de çağırması üzerine, TBMM Hükümeti Anlaşma Devletlerine, konferansta İstanbul Hükümeti temsil edilirse konferansa katılmayacağını bildirmiştir.
TBMM Hükümetinin bu yolla aşağıdakilerden han-gisini engellemek istediği savunulabilir?
A) Anlaşma Devletlerinin İstanbul Hükümetini tanı-mayı sürdürmesini
B) Barış görüşmelerine ara verilmesini
C) Anlaşma Devletlerinin TBMM Hükümetini yalnız bırakmasını
D) Anlaşma Devletlerinin birlikte hareket etmesini
E) İstanbul Hükümetinin bazı üyelerini değiştirme-den konferansa katılmasını

11. Medreselerin kapatılmasının aşağıdakilerden han-gisini kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Saltanatın kaldırılmasını
B) Cumhuriyetin ilan edilmesini
C) Yabancı okullarının açılmasını
D) Eğitim ve öğretimin ulusallaştırılmasını
E) Yeni bir anayasa hazırlanmasını


12. Aşağıdakilerden hangisinin Türk milletinin batılı ülkelerle ortak yaşaması ve çalışmasında kolaylık sağladığı savunulamaz?
A) Uluslararası rakamların kabul edilmesi
B) Hafta tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması
C) Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılması
D) Arşın, endaze yerine metre; okka yerine kilog-ram birimlerinin kullanılması
E) Hicri takvim yerine miladi takvimin kullanılması

13. İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden bu yana geçen süre içinde teknolojide meydana gelen gelişmenin, İkinci Dünya Savaşı öncesiyle karşılaştırıldığında çok hızlı olduğu görülmüştür.
Teknolojik gelişme hızındaki bu artışta,
I. ham madde gereksiniminin azalması,
II. bilimin ilerlemesi ve bilgi birikiminin artması,
III. sanayileşmenin hızlanması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunu-labilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

CEVAP ANAHTARI
1. E
2. E
3. A
4. A
5. D
6. B
7. B
8. C
9. D
10. A
11. D
12. C
13. E

SOSYAL BİLİMLER–2 TESTİ (TARİH SORULARI)

1.
I. Coğrafi Keşiflerin başlaması
II. Doğu Roma İmparatorluğu’nun yıkılması
III. Anadolu’da ticaretin gelişmesi
Anadolu Selçuklu mimarisinin XIII. yüzyıl başla-rında gelişme göstermesinde, yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar ve Göktürklerin ortak özelliklerinden biridir?
A) Kendilerine özgü alfabelerinin olması
B) Hakanlarının “idikut” unvanı taşıması
C) Kâğıt üretmeleri
D) Baskıda, hareketli harf sistemini kullanmaları
E) Mani dinini resmî din olarak kabul etmeleri

3. Asya ve Avrupa’nın siyasi ve kültürel yapısının değişmesinde,
I. Türgiş,
II. Avar,
III. Hun
devletlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi Timur Devleti’nin kurul-masını kolaylaştırmıştır?
A) Haçlı Savaşlarının sona ermesi
B) Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması
C) Babürlüler Devleti’nin yıkılması
D) Çağatay Devleti’nin zayıflaması
E) Oğuzların Kayı Boyu’nun Anadolu’ya gelmesi

5. Mısır’da, 13.–16. yüzyıllar arasında Türk yönetim sisteminin, Türk kültürünün ve Türk unsurunun yerleşmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili ol-muştur?
A) Şeybaniler
B) Memluklar
C) Anadolu Selçukluları
D) Harzemşahlar
E) Akkoyunlular

6. İslam medeniyetinin gelişmesinde Türklerin büyük katkıları vardır.
Türklerin tıp alanında İslam medeniyetine en büyük katkısını aşağıdaki bilim adamlarından hangisi sağlamıştır?
A) Harezmi B) Birûni C) Farabi
D) Gazali E) İbni Sina

7. Dirlik, hizmet karşılığı olarak devlet görevlilerine veri-len ve yıllık gelirlerine göre bölümlere ayrılan arazi-lerdir.
Dirliklerin gelirlerine göre, büyükten küçüğe doğ-ru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru ola-rak verilmiştir?
A) Zeamet – has – timar
B) Timar – has – zeamet
C) Has – timar – zeamet
D) Zeamet – timar – has
E) Has – zeamet – timar

8. Osmanlı Devleti’nde yaşanan taht kavgalarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?
A) Yabancı devletlerin Osmanlı iç işlerine karışma-sına
B) Merkezî otoritenin zayıflamasına
C) Parlamenter sisteme geçilmesine
D) Tahta geçme usulünün değiştirilmesine
E) Güçlü olanın tahta geçmesine

9.
I. İspanya’da siyasi ve dinî baskılarla karşılaşan Yahudiler
II. İsveç Kralı XII. Şarl
III. Avusturya ve Rusya’ya karşı direnen Macarlar
Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınmasıyla gelişen olaylar 1711 Osmanlı–Rus Savaşı’na neden olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

10. 1876 yılında düzenlenen İstanbul Konferansı’nın toplandığı ilk gün, Osmanlı Devleti’nin Kanunu-esasi’yi yürürlüğe koyması ve meşrutiyeti ilan etmesinin nedenlerinden birinin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Konferansın alacağı kararlarda etkili olmak iste-mesi
B) Konferansın dağılmasını önlemeye çalışması
C) İngiltere’nin Kıbrıs’a yerleşmesini önlemek iste-mesi
D) Balkanlarda yapılacak ıslahat için Rusya’nın desteğini sağlamayı gerekli görmesi
E) Osmanlı–Rus savaşını önlemek amacıyla Lond-ra’da toplanacak konferansı etkilemek istemesi

11.
I. Kırım
II. Makedonya
III. Batı Trakya
Yukarıdakilerin hangilerinde yaşayan Türkler, Balkan Savaşlarından sonra azınlık statüsüne girmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

12.
I. Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması
II. Toprağın gelirlerine göre parçalara ayrılması
III. Halife–Sultan ayrımı olması
durumlarından hangileri Selçuklularla Osmanlıla-rın ortak özellikleri arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

13. Osmanlı Devleti’nde miras, ticaret ve boşanma davalarının karara bağlanması aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A) Kadı B) Sadrazam
C) Reisülkûttap D) Şeyhülislam
E) Nişancı

CEVAP ANAHTARI
1. C
2. A
3. E
4. D
5. B
6. E
7. E
8. C
9. B
10. A
11. E
12. D
13. A
Korax isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-07-2009, 08:56   #13
Korax
Android Destek
 
Korax - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Yaş: 35
Mesajlar: 21.062
Tecrübe Puanı: 1000
Korax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond repute
Korax - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart

2008 ÖSS Tarih Soruları

--------------------------------------------------------------------------------

ÖSS SOSYAL BİLİMLER–1 TESTİ 2008

1. İlk Çağda Mısır’da mimari eserler daha çok taştan yapıldığı hâlde Mezopotamya’da ker*** ve tuğladan yapılmış,taş, Mısır’a nazaran daha az kullanılmıştır.
Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Mezopotamya taş işçiliği dalında Mısır’ın etkisinde kalmıştır.
B) Mezopotamya’da sanattan çok bilime önem verilmiştir.
C) Mezopotamya mimarisinde dinî duygu ve düşüncelerin etkisi olmuştur.
D) Coğrafi durum ve yaşayış şartlarının farklı olması sanatta etkili olmuştur.
E) Taşın mimaride kullanılması yapıların tarihî açıdan değerlendirilmelerini kolaylaştırmıştır.

2. Aşkabat yakınlarında Anav’daki bir kurganda yapılan kazıda en alt katta evleri ker***ten yapılmış bir köy bulunmuştur. Çıkan eşyalar arasında el değirmenleri ve evlerde kömür hâline gelmiş buğday ve arpa taneleri,yine aynı katta üzerleri boyanmış ve şekillerle süslenmiş kilden yapılma çömlekler, insan ve hayvan heykelleri çıkmıştır.
Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sanatla uğraşıldığı
B) Bir yerleşim alanı olduğu
C) Tahıl ürünlerinin tanındığı
D) Topluluk hâlinde yaşanıldığı
E) Üretim gereçlerinin ortak kullanıldığı

3. Türkler uzun süre direndikten sonra, ancak X. yüzyılda topluca İslamiyet’e girmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu direnmeyi doğuran nedenler arasında sayılamaz?
A) Din değiştirmenin toplumsal değişikliği de beraberinde getirmesi
B) Müslüman olmayanlardan haraç ve cizye vergisinin alınması
C) İslamiyet’in kılıç zoruyla kabul ettirilmek istenmesi
D) Emevilerin güttüğü Arap milliyetçiliği
E) Bağımsızlığı kaybetme korkusu

4. XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde ekonomik durumun bozulması ve merkezî yönetimin zayıflamasına paralel olarak aşağıdakilerin hangisinde azalma olduğu savunulabilir?
A) Vergi miktarı
B) Ayanların nüfuzu
C) Timarlı sipahi sayısı
D) Padişah değişikliği
E) Yeniçerilerin baskısı

5. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Rusya’nın özgürlük ve milliyetçilik düşüncesi karşısında bir politika izlediğinin göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Balkan Slavlarını birleştirmek istemesi
B) Lehistan’ın iç işlerine karışması ve istediği kişiyi Leh Kralı seçtirmek istemesi
C) Mora’da Yunanlıların bağımsız olmak için çıkarttıkları isyanı desteklemesi
D) Islahat hareketleriyle Osmanlı Devleti’nin güçlenmesinden çekinmesi
E) Yunanistan’a katılmak isteyen Giritli Rumları İngiltere ve Fransa’yla birlikte desteklemesi

6. Amasya Genelgesi’nde milletin özgürlüğünü ve devletin bağımsızlığını sağlamak amacıyla Sivas’ta bir kongrenin toplanacağı belirtilmiştir.
Bu kararın aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Seçimlerin yenilenmesine gerek duyulduğunun
B) Yerel cemiyetlerin kurulması gerektiğinin
C) Mebuslar Meclisinde Misakımillî’nin ilan edildiğinin
D) Yurt çapında başka kongrelerin değişik zamanlarda toplandığının
E) İstanbul Hükümetinin sorumluluğunu yerine getirmediğinin

7. Londra Konferansı’nda, Sevr Antlaşması’nın bazı maddelerinde değişiklikler yapılması önerilmiş, bu önerileri Türk delegeler Ankara’ya bildirmeden Yunanlılar saldırıya geçmiştir.
Yunanlıların hemen saldırıya geçmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Tekâlif-i Milliye Emirleri (Ulusal Vergi Emirleri)’nin uygulamaya konması
B) Yunanistan’ın Birinci İnönü Savaşı’nın yenilgisini unutturmak istemesi
C) Türkiye’nin Misakımillî’yi dünya kamuoyuna duyurması
D) Konferansın hiçbir sonuca varılmadan dağılması
E) Anlaşma Devletlerinin Yunanistan’ı kışkırtması

8. 1923 yılında Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikle yirmi beş yaş yerine on sekiz yaşını tamamlayan her erkek vatandaş milletvekili seçme hakkını kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin, Seçim Kanunu’nda yapılan bu değişikliğin sonuçlarından biri olduğu savunulabilir?
A) Seçilen milletvekillerinin aynı siyasi görüşte olması
B) Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına önem verilmesi
C) Milletvekili sayısının artırılması için yeni seçim yöntemlerinin denenmesi
D) Milletvekili seçiminde seçmen sayısının artırılması
E) Seçmende okur-yazar olma özelliğinin aranması

9. Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki konuların hangisiyleilgili kararın, Türkiye’nin egemenliğiyle bağdaştığı savunulamaz?
A) Azınlık hakları
B) Kapitülasyonlar
C) Boğazların yönetimi
D) Yunanistan ile sınır
E) Borçların ödenme biçimi

10. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı, toplumu sadece ırk çizgileriyle değil din ve mezhep çizgileriyle bölmeyide reddeder.
Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisinin öneminin vurgulandığı savunulabilir?
A) Sınırları belli ve bölünmez vatan anlayışının
B) Ulusal ve insani değerleri kaynaştırmanın
C) Devletin ulusal ve bağımsız olmasının öngörüldüğünün
D) Siyasi varlığının dışındaki Türklerin yönetimlerine saygılı olmanın
E) Bir milletin mutluluğunun diğer milletlerin de mutluluğuna bağlı olduğuna inanmanın

11.
I. Saltanatın kaldırılarak Cumhuriyet’in ilan edilmesi
II. Toplumsal ve siyasal hayatta cinsiyet farkının kaldırılması
III. Gelen çağrı üzerine Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
Yukarıdakilerden hangilerinin amacı demokrasinin sağlanmasıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

12. Devletçilik ilkesi, mülkiyet hakkının ulusun yararlarına aykırı biçimde kullanılmasına karşıdır.Bu durumun,
I. halkçılık,
II. laiklik,
III. inkılapçılık
ilkelerinden hangilerinin doğrudan bir gereği olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

13. Atatürk, “Bizi yok etmek gibi bir görüş karşısında varlığımızı silahla korumak ve savunmak pek tabiidir. Bundan daha haklı ve tabii bir hareket olamaz.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözü,
I. bölgesel ittifakları destekleme,
II. ülke bütünlüğünü koruma,
III. bağımsızlığı ilke edinme
durumlarının hangilerinden ödün verilmemesi gerektiğini gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİ

1. Aşağıdakilerden hangisi Avarların tarihteki etkilerinden biridir?
A) Dede Korkut Hikâyeleri’nin ortaya çıkması
B) Anadolu’nun kapılarının Türklere açılması
C) Slav topluluklarının birbirleriyle kaynaşıp bütünleşmesi
D) Türkler arasında İslamiyet’in yayılmaya başlaması
E) Kuruldukları bölgenin adının, onların adıyla günümüze kadar gelmesi

2. Türk tarihinde,
I. düzenli ordunun kurulması,
II. devlet teşkilatının kurulması,
III. hareketli harf sistemine dayanan matbaanın bulunması
gelişmelerinden hangileri Hunlar Dönemine aittir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Devleti’nin özelliklerinden biri değildir?
A) Konuşma dilinin Arapça olması
B) Federatif bir yapıda olması
C) Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olması
D) Adını devletin başındaki sülalenin unvanından alması
E) Türk töresine uygun olarak idari bakımdan iki kısma ayrılması

4. Selçuklularda değişik toplulukların çocukları küçük yaşta alınarak özel olarak yetiştirilir ve yeterli olgunluğa geldiklerinde askere alınırlardı. Bu sisteme “gulam” sistemi denilirdi.Selçuklulardaki bu sistemin Osmanlılardaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Timar B) Kapıkulu C) Millet D) İltizam E) Sâliyane

5. Anadolu Selçukluları Döneminde Ahi teşkilatı şehirlerde,
I. ticaret,
II. zanaat,
III. sosyal
alanların hangilerinde söz sahibi olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

6.
– Bizans’ın Anadolu’da siyasi üstünlüğünün sonaermesi
– Türklerin Anadolu’ya kesin olarak yerleşmesi
gelişmeleri aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasındadır?
A) Ankara B) Otlukbeli C) Miryokefalon D) Yassı-Çimen E) Malazgirt

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde toplanan bir vergi çeşididir?
A) Avarız B) Malikâne C) Paşmaklık D) Yurtluk E) Mukataa

8. Aşağıdakilerden hangisinin, timar sisteminin özelliklerinden biri olduğu savunulamaz?
A) Köylünün şikâyet hakkının olması
B) Köylünün, dirlik sahibinin malı sayılması
C) Köylünün vergi yükümlülüğünün olması
D) Köylünün üretimini artırması için dirlik sahibinin önlemler alması
E) Köylünün toprağı kullanma hakkını miras bırakabilmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet (Fatih) döneminde görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Kanunname düzenlenmesi
B) Topkapı Sarayı’nın yapılması
C) Sahn-ı Seman Medresesi’nin kurulması
D) Şehzadelerin “sancağa çıkma usulünün” kaldırılması
E) Divan üyelerinin aldıkları kararları, arz odasında padişaha sunmaya başlaması

10. XVIII. yüzyılda Rusya’nın,
– Kırım’ı tehdit eder duruma gelmesi,
– Kapitülasyonlardan yararlanabilmesi,
– Osmanlı egemenliğindeki Balkanlarda konsolosluklar açabilmesi
durumlarının ortaya çıkması aşağıdaki antlaşmalardan
hangisinin bir sonucudur?
A) Prut B) Edirne C) İstanbul D) Ziştovi E) Küçük Kaynarca

11. Aşağıdakilerden hangisi Celali isyanlarının nedenlerinden biri değildir?
A) İltizam sisteminin kaldırılması
B) Halkın ödeme gücünün azalması
C) Savaşların uzun sürmesi ve başarısız olması
D) Halkın devlete olan güven ve bağlılığının azalması
E) Yüksek oranda vergi ödemek zorunda kalan köylünün toprağını bırakmak zorunda kalması

12. Osmanlı Devleti’nde yenilik taraftarları aşağıdakilerin hangisinde rol oynamıştır?
A) 31 Mart Olayı’nın çıkmasında
B) Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde
C) III. Selim’in tahttan indirilmesinde
D) Genç Osman’ın tahttan indirilmesinde
E) Tarhuncu Ahmet Paşa’nın öldürülmesinde

13. XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, Almanya ile Osmanlı Devleti arasında yakınlaşma başlamış; Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında yer almıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu yakınlaşmada etkili olduğu savunulabilir?
A) Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın isyan etmesi
B) Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılması
C) Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Fermanı’nı ilan etmesi
D) Osmanlı Devleti’nin parçalanma tehlikesi altında olması
E) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun parçalanması

SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ YANITLARI

1. D
2. E
3. B
4. C
5. B
6. E
7. A
8. D
9. C
10. B
11. C
12. A
13. E

SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİ YANITLARI

1. C
2. D
3. A
4. B
5. E
6. C
7. A
8. B
9. D
10. E
11. A
12. B
13. D
Korax isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-07-2009, 08:57   #14
Korax
Android Destek
 
Korax - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Yaş: 35
Mesajlar: 21.062
Tecrübe Puanı: 1000
Korax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond repute
Korax - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart

2009 Yılında Çıkmış ÖSS Tarih Soruları

--------------------------------------------------------------------------------

2009 - ÖSS / SOS-1
SOSYAL BİLİMLER–1 TESTİ (Sos–1)1. Hititlerin ilk zamanlarında,
I. fethedilen toprakların yönetiminin prenslere verilmesi,
II. prenslerin kendilerine verilen topraklara karşılık,
savaş sırasında kralın ordusuna katılacak asker
ve araba temin etmesi,
III. ekonomilerinde hayvancılığın önemli bir yer
tutması
durumlarından hangilerinin feodal timar sisteminin
uygulandığını gösterdiği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

2. Orta Asya’da MÖ 1200-700 yıllarına ait Karasuk kültüründen
dört tekerlekli araba, keçeden çadır, koyun
yapağından eşya; MÖ 700-100 yılları arasındaki Tagar
kültüründen ise çok sayıda ok uçları, toka, taç, bilezik
gibi üzerleri kabartma hayvan başı işlemeli süs
eşyaları ve hançerler bulunmuştur.
Yalnız bu bilgiler doğrultusunda,
I. Her iki kültüre ait tüm kalıntılar bulunmuştur.
II. Tagar kültürü zaman bakımından Karasuk kültüründen
sonradır.
III. MÖ 3. yüzyılın sonlarında kurulduğu bilinen Hun
Devleti, Karasuk kültürüyle aynı dönemde siyasi
varlığını sürdürmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

3. Abbasilerde Halife Mutasım’dan sonra devlet yönetiminde
Türklerin etkisi giderek artmış, Türk komutanlar
istediklerini halife yapmaya, istemediklerini indirmeye
başlamış ve bu komutanlar bazı eyaletleri de
kendi aralarında paylaşmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini gösterdiği
savunulabilir?
A) Siyasal birliğin çözüldüğünü
B) Saltanat sisteminin dikkate alındığını
C) Türklerin Abbasiler Döneminde İslamiyet’i kabul
ettiklerini
D) Mutasım Döneminde sınırların çok genişlediğini
E) Abbasilerin kendilerinden önceki devletlerin etkisinde
kaldığını

4. Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti’nin gelişme yıllarında
sorun olmadığı hâlde, daha sonraki dönemlerde
sorun olmuştur.
Bu durumun Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Avrupalı devletlerden biri sayıldığının
B) Reform hareketlerinin dışında kaldığının
C) Antlaşmaları yaptığı devletler karşısında siyasal
gücünün giderek azaldığının
D) Azınlıkların ticaret yapmasına izin verildiğinin
E) İnanç özgürlüğünün dikkate alındığının

5. Tanzimat’tan sonra birçok alanda yeni kurumlar kurulmuş,
eskilerine dokunulmamış ancak bunlar işlevsiz
hâle getirilmiştir.
Bu tutumun,
I. medrese mezunlarının iş olanaklarının daralması,
II. modern eğitimin yaygınlaşması,
III. modern yargılama usullerinin uygulandığı mahkemelerin
sayıca artması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

6. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Fransa,
Rusya ve İtalya’nın, Osmanlı Devleti’nin topraklarıyla
ilgili yaptıkları gizli antlaşmalardaki paylaşımdan
sonra,
I. İtalya’ya bırakılan İzmir’in, İngiltere’nin desteğiyle
Yunanistan’a verilmesi,
II. Rusya’nın savaştan çekilmesi,
III. Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi
durumlarından hangileri paylaşımda değişiklik
olduğunu gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

7. Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem, Batı Anadolu’
da Yunanlıların ilerlemesinin kısmen engellenmesinde,
TBMM’nin kurulması ve ayaklanmaların bastırılmasında
etkili olmalarına rağmen, daha sonra TBMM’
ye karşı ayaklanmışlardır.
Ayaklanmalarının nedeninin aşağıdakilerden hangisi
olduğu savunulabilir?
A) Milis güçlerin düzenli orduya bağlanmak istenmesi
B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
C) Damat Ferit’in sadrazamlık görevinden çekilmesi
D) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
E) Kuvayımilliye şeflerinden Topal Osman’ın öldürülmesi

8. Kurtuluş Savaşı’nda,
• Sovyet Rusya’nın, Anlaşma Devletlerinin
Anadolu’dan yapabilecekleri saldırıya engel
olmak için TBMM Hükûmetini tanıması ve
desteklemesi,
• Fransa ile Almanya arasında sorun olan Ren
Bölgesi konusunda, Almanya’ya yakınlık gösteren
İngiltere üzerinde etki yaratmak amacıyla,
Fransa’nın TBMM Hükûmetiyle ateşkes
imzalaması
gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisinin göstergesi
olduğu savunulabilir?
A) Anlaşma Devletlerinin birlikte hareket ettiğinin
B) Aynı rejimde olan devletlerin birbiriyle ilişki içinde
olduklarının
C) Devlet çıkarlarının ülke politikalarına yön verdiğinin
D) Güçlü devletlerin, güçsüz devletleri sömürdüğünün
E) TBMM Hükûmetini tüm komşu devletlerin desteklediğinin

9. Lozan barış görüşmelerinin kesilmesi üzerine Ankara’
ya dönen İsmet İnönü ve heyeti, Bakanlar Kurulunda
Misakımillî’ye uymamakla eleştirilmiş ve suçlanmıştır.
Bu durum Meclis çalışmalarını zora sokmuştur. Daha
sonra Anlaşma Devletleri ve Türk tarafının isteği üzerine
görüşmelerin yeniden başlayacağı düşüncesi
güçlenince, milletvekili seçimlerinin yapılmasına karar
verilmiştir.
Milletvekili seçimlerinin yapılmasıyla ilgili bu kararın
aşağıdakilerden hangisine gerek duyulmasının
bir sonucu olduğu savunulabilir?
A) Kabine sistemine geçilmesine
B) Seçim sisteminde değişiklik yapılmasına
C) Mecliste bir muhalefet partisinin kurulmasına
D) Mecliste görüşmelerin uzamasına
E) İç siyaset kargaşasından yararlanılmasının önlenmek
istenmesine


10. Atatürk, 1 Mart 1922’de TBMM’nin üçüncü toplantısında,
“Efendiler, milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki
çabasını, çağdaş ekonomik önlemlerle azami haddine
ulaştırmalıyız. Köylünün çalışmasının sonuçlarını
ve ürünlerini kendi menfaati lehine azami haddine
çıkarmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözlerinin aşağıdakilerin hangisinde
birlikte verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu
savunulabilir?
A) İnkılapçılık – Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık – İnkılapçılık
C) Devletçilik – Laiklik
D) Laiklik – Halkçılık
E) Cumhuriyetçilik – Devletçilik

11. Bir başka ulusun diliyle konuşanlar, giderek o ulus
gibi düşünürler.
Yukarıda verilen yargı ile aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Ulusal dillerin okunduğu gibi yazılması gerektiğine
B) Uluslararası ilişkilerde farklı dillerin güçlük yarattığına
C) Dilin ulusal bilincin gelişmesinde başlıca etken
olduğuna
D) Ulusal dillerde yabancı sözcüklerin kullanılması
gerektiğine
E) Ulusların uygarlık dünyasına katkıda bulunduklarına

12. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nda 1939 yılında İngiltere
ve Fransa ile ittifak, 1941 yılında Almanya ile dostluk
antlaşması imzalamıştır.
Yalnız bu bilgiyle, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki
bu tutumunun,
I. savaşın değişen koşullarına göre hareket ettiği,
II. savaş dışı kalmaya çalıştığı,
III. Milletler Cemiyetine üye olduğu
durumlarından hangilerini gösterdiği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

13. Yüzyıllar öncesinde ilkel araçlarla dar alanlarda olan
çatışmalar, bugün son derece karmaşık silah ve araçlarla
geniş alanlarda ortaya çıkan, kapsamı geniş savaşlara
dönüşmüştür.
Buna göre,
I. çatışmaların sorun olması,
II. sivil savunmanın önem kazanması,
III. savaş alanına ulaşımın kolaylaşması
durumlarının hangilerinde, bilim ve tekniğin gelişmesinin
etkisi olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


2009 - ÖSS / SOS-2
SOSYAL BİLİMLER–2 TESTİ (Sos–2)

1.
• Altaylarda Pazırık kurganlarında bulunan halı
• Kazakistan’da Alma Ata şehri yakınlarındaki Esik
kurganındaki altın elbiseli adam zırhı
Yukarıdaki buluntular aşağıdakilerden hangisine
aittir?
A) Tabgaçlar B) Göktürkler C) Uygurlar
D) Hunlar E) Kırgızlar

2. Aşağıdaki gelişmelerin hangisinde Karlukların etkisi
vardır?
A) Avrupa’da kurulan Avar Devleti’nin yıkılmasında
B) Çin’in Orta Asya’ya egemen olmasında
C) İstanbul’un Sasanilerle birlikte kuşatılmasında
D) Hun Devleti’nin ikiye ayrılmasında
E) Talas Savaşı’nı Müslümanların kazanmasında

3.
I. Utbî
II. Yusuf Has Hacip
III. Farabi
İlk Türk-İslam Devletleri Döneminde yetişen yukarıdaki
bilim adamlarından hangilerinin İslam ve
Avrupa medeniyetinin gelişmesinde eserleriyle
katkıları olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

4. XIII. yüzyılda Moğol İmparatorluğu’nun kurulup
batı yönünde ilerlemesi ve Oğuzların kalabalık
gruplar hâlinde Anadolu’ya gelip yerleşmeleri
aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?
A) Anadolu’nun Türkleşmesinin hızlanmasında
B) Anadolu’da Selçuklu Devleti’nin kurulmasında
C) Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanmasında
D) Haçlıların Anadolu’ya gelmesinde
E) Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasında

5.
I. Tötö Kanalı
II. Don-Volga Kanalı
III. Korint Kanalı
Osmanlı Devleti, Rusya’nın Türk-İslam ülkelerine
yayılmasını önlemek ve Türk dünyasıyla doğrudan
ilişki kurmak için yukarıdakilerden hangileriyle
ilgili proje yapmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

6. XVII. yüzyılda, şehzadelerin sancağa çıkma usulünün
kaldırılmasıyla şehzadeler,
I. askerî,
II. idari,
III. siyasi
alanların hangilerinde deneyim kazanma olanaklarını
kaybetmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

7. Osmanlı Devleti’nde “kalemiye” meslek grubunu
aşağıdaki devlet görevlilerinden hangileri oluşturmaktaydı?
A) Sadrazam ve vezirler
B) Beylerbeyi ve sancak beyleri
C) Nişancı ve defterdarlar
D) Subaşılar ve kale koruyucuları
E) Kadılar ve müderrisler

8.
I. Rusya
II. İtalya
III. Fransa
Yukarıdakilerden hangileri, XVIII. yüzyılda kendi
çıkarları doğrultusunda Osmanlı Devleti’ne baskı
yapan devletler arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

9. Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin dışa bağımlı
hâle gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi
yoktur?
A) Âyanların nüfuzunun artmasının
B) Küçük sanayi atölyelerinin kapanmasının
C) Düyun-ı Umumiye İdaresinin kurulmasının
D) Avrupa devletlerine ayrıcalıklar tanınmasının
E) Avrupa sanayi ürünlerinin her yerde serbestçe
satılmasının

10.
I. Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı millîleştirmesi
II. İsrail Devleti’nin kurulması
III. İngilizlerin Filistin’den çekilmesi
XX. yüzyılda Orta Doğu’da görülen yukarıdaki gelişmelerden
hangilerini Arap milliyetçileri tepkiyle
karşılamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

11. Türkiye, 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletlere
üye olmuş ve Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış”
ilkesi doğrultusunda Birleşmiş Milletlerin aldığı
kararlara uymuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Birleşmiş
Milletlerin kararına uyarak asker gönderdiği ülkelerden
biri değildir?
A) Afganistan B) Somali
C) Kore D) Bosna Hersek
E) Vietnam

12.
I. Üye devletlerin ekonomi politikalarını giderek
birbirlerine yaklaştırmak
II. Üye devletler arasında, siyasi birliği sağlanmış
bir Avrupa devleti meydana getirmek
III. Karadeniz’de kıyısı olan devletler arasında iş
birliği sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri, Avrupa Birliğinin
amaçları arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

13.
I. 1924 Anayasası
II. 1961 Anayasası
III. 1982 Anayasası
Türkiye Cumhuriyeti’nde yukarıdaki anayasalardan
hangileri halkoyuna sunulmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

SOS-1

1. D
2. B
3. A
4. C
5. E
6. D
7. A
8. C
9. E
10. B
11. C
12. D
13. E

SOS-2

1. D
2. E
3. C
4. A
5. B
6. E
7. C
8. D
9. A
10. B
11. E
12. C
13. D
Korax isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
Sizin Konu Yanıtlama Yetkiniz var
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
ÖSS de Çıkmış Sorular Yaso Sınavlar ve Hazırlık - ÖSYM 0 06-27-2009 12:58
ÖSS de Çıkmış Sorular Yaso Sınavlar ve Hazırlık - ÖSYM 0 09-11-2008 10:29
Kesir Problemleri ÖSSde Çıkmış sorular Yaso MaTematik 0 02-13-2008 11:02
Açıortay-kenarortay Çıkmış Sorular AzRaiL GeoMetri 0 01-31-2008 19:05
üçgende alan çıkmış sorular AzRaiL GeoMetri 0 01-31-2008 19:01


Şu Anki Saat: 14:03


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.36 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows