Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > >

Siz Sorun Biz Cevaplayalim(Maximum 5-10dk)

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 10-04-2009, 13:53   #1
Yaso
Operator
 
Yaso - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 32.967
Tecrübe Puanı: 1000
Yaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond repute
Standart soru biyomların oluşması ve diger sorular cevabi iceride

SORULAR-11.sınıf Coğrafya
1)Biyom nedir?
2) Biyocoğrafya nedir?
3) Biyocoğrafya bölgelerini tanımlayınız?
4) Habitat nedir?
5) Biyosfer nedir?
6) Başlıca su biyomlarını yazınız.
7) Başlıca kara biyomlarını yazınız.
8)Canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen coğrafi faktörleri yazınız.?
9) Adaptasyonun kelime anlamı nedir?
10) Çöl nedir? Kaç çeşit çöl vardır? Örnek veriniz?
11) Fauna nedir? Tanımlayınız.
12) Flora nedir?
13) Pangea nedir?
14) Kıtaların kayması, canlıların yeryüzüne dağılışını nasıl etkilemiştir?
15) Tayga ormanları hakkında 3 cümle yazınız.
16) Dünyadaki 4 temel doğal ortamı yazınız.
EKOSİSTEMLER
1-Ekosistemi kısaca tanımlayınız?
2-Dünya ekosistemini oluşturan 4 ortamı yazınız?
3-Ekosfer 3 büyük ekosisteme ayrılmıştır. Bunların isimlerini yazınız.
4-Ekosistemi oluşturan canlı ve cansız öğeleri sınıflandırınız.
5-Aerosol nedir? Tanımlayınız.
6-Su döngüsünü tanımlayıp şekil üzerinde açıklayınız.
7-Okyanus akıntılarının dünyadaki ısı dağılımına etkisini açıklayınız.
8-Su ekosistemlerini sınıflandırınız.
9-Su döngüsünün yararlarını yazınız?
10-Su döngüsü atmosferin hangi katmanında gerçekleşir?
11-Yapay ekosistem nedir? Açıklayıp örnek veriniz?
12-Biyotik ve abiyotik nedir?
13-Doğal ekosistemlerin başlıca enerji kaynağını yazınız?
14-Kuzey Amerika ile Asya arasında yer alan boğazın ismini yazınız?
15-Süveyş kanalının açılması hangi iki deniz arasında canlı türlerinin geçişini sağlamıştır?
16-Maki, garig ve firigana arasındaki ilişkiyi canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen biyolojik faktörler açısından yorumlayınız?


17-Karasal biyomların alanı hangi yarımkürede daha geniştir?
18-Ülkemizde özellikle İç Anadolu Bölgesi için söylenen Antopojen bozkır kavramını
geçmiş bilgilerinizi de göz önüne alarak insanların canlıların yaşam alanına olan
etkisi konusuna uygun olarak açıklayınız?
19-Okyanuslar ekvatordaki ısı enerjisinin dağıtılmasında nasıl bir rol oynuyor.Örneklerle açıklayınız?
20-Akarsulara yapılan barajlar akarsuların denize karıştığı noktalardaki canlı yaşamını nasıl etkiler?
21-Aynı bölgede farklı iklimlerin görülmesi o bölgede tür çeşitliliğin fazla olmasını sağlar
diyen bir araştırmacıya göre ülkemizdeki hangi bölgede tür çeşitliliği daha fazladır?
22-Bakı etkisiyle Toros dağlarının kuzey ve güney yamaçları arasında tür çeşitliliğinde
nasıl bir değişim oluşmaktadır.Yorumlayınız?
23-Doğu Karadeniz Bölümü ile Orta Karadeniz Bölümü bitki türleri çeşitliliği açısından karşılaştırıldığında
ortaya büyük farklar çıkmaktadır.Bu durumu geçmiş yıllardaki coğrafya bilgilerinizle açıklayınız?
24-Canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörlerden birisi de iklimdir. İklimin Türklerin Anadoluya gelmesindeki etkisini açıklayınız? (10 sınıf konularından faydalanabilirsiniz)
25-İklimdeki ısınmayla beraber Akdeniz'in suları yükseldiğinde Mısır ile Türkiye'nin etkilenme durumunu kısaca açıklayınız?ÇALIŞMA SORULARI

1.Canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen fiziki faktörler nelerdir?

-iklim
-yerşekilleri
-toprak

2.İklimde meydana gelen değişmeler canlıların dağılışını nasıl etkiler?

-Her ilkimde her canlı yaşayamaz.Örneğin kutuplarda yaşayan kutup ayıları çöllerde yaşayamaz.

-4.jeolojik zamanda mamutların kaybolması

3.Ekosistem nedir?Örnek veriniz.

-Canlıların birbiriyle ve çevreyle olan ilişkileri
-Karadeniz’de ki bütün canlılar ve cansızlar bir ekosistemdir.

4.Su döngüsü nasıl gerçekleşir?

-Su moleküllerinin güneş enerjisi ve yerçekimlerinin etkisiyle litosfer,hidrosfer ve atmosfer arasında hareket etmesiyle oluşan büyük sisteme denir.

1.yeryüzündeki su buharlaşır
2.buharlaşan su em halinde yoğunlaşarak bulutları oluşturur.
3.bulutlar yoğunlaşarak yağışları meydana getirir.
4.Yağışlar sonucu su yüzeysel akış olarak deniz ve okyanuslara taşınır.
5.yeraltı akışı olarak sızar.


5.Su döngüsünün biyoçeşitlik açısından önemi nedir?

-Su olmadan canlı yaşayamaz.
-Canlılar çoğalamaz,üreyemez

6.Hidroeletrik santral inşa etmek için gerekli koşullar nelerdir?

-Akarsuyun akış hızı
-Akarsuyun enerjisi

7.Biyom nedir?Yeryüzünde farklı biyomların oluşmasının nedenleri nelerdir?

-Aynı ortamda bulunan bitki ve hayvan topluluklarıdır.
-İklim ve yerşekilleri etkilidir.

8.Biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkileyen beşeri faktörler nelerdir?

-Coğrafi koşullar

9.Canlıların yeryüzünde dağılışın etkileyen coğrafi faktörler nelerdir.

-iklim
-yerşekilleri
-toprak

10.Atmosferdeki karbon döngüsünün bozulmaması için alınacak önlemler nelerdir?

-Fosil yatıklarının yakılmaması
-Bitki örtülerinin tahriş edilmemesi
-Sanayileşme

Boşluk Doldurma

1.Bitki ve hayvan topluluklarının yaşadığı ortama ..biyom.. denir.

2.İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişimlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan koşulların bütününe ...ekolojik.. denge denir.

3.Ekosistemler ...canlı... ve ...cansız... öğlerden oluşur.

4.Göl,nehir,bataklık ekosistemleri ...tatlı... su ekosistemleridir.

5.Dünya ekosistemlerinin en karmaşık en zengin beslenme damarı ..mercanlardır

6.Otçullarla beslenen canlılar ...ikincil... besin seviyesini oluşturur.

7.Doğada karbonun dört büyük kaynağı ..hidrosfer....litosfer...atmo sfer...biyosferdir.

8.Ekosistemlerde yaşam enerji akışı ve madde döngüleriyle ...süreklilik... kazanır.

9.Akarsuların yoluna baraj denilen beton toprak ve kaya dolgularından yapılan yüksek bir yapı ile keserek arkasında göl oluşturan tesislere ...biriktimeli hidrolojik santral.... denir

10.Ekosistem ...bitki...hayvan...mikroogani zma canlı gurubundan oluşur.

11.Akarsuyun hidroelektirik potansiyelini belirleyen en önemli faktör ..akarsuyun enerjisi.. ve .. akarsuyun akış hızıdır.

12.Azot besin zinciri ile bitkilerden ...otçullara.. geçer.

13.**en bitki ve hayvanlar ayrıştırıcılar tarafından parçalanır.Topraktaki mikrooganizmalar azotu ..nitrit.. ve ..nitrata... dönüştürür.

14.Bitki ve hayvan türlerinin azalmasında başlıca neden ...ilkim değişiklikleridir..

15.Zebra,zürefa,aslan,çita,tim sah ...savan... biyomunda yaşamaktadır.

16.Su ekosistemleri ...denizel... ve ..kara... olmak üzere ikiye ayrılır.

17.Su döngüsü ...yoğunlaşma...buharlaşma...y ağış.. olmak üzere üç aşamada gerçekleşir.

18.Bitki ile hayvan tür ve çeşitliliği en fazla olan biyom ..tropikal yağmur ormanlarıdır..

19.Su tutabilen bitkiler,çalılıklar ...Çöl... biyomunda görülür.

20.Bitkiler hayvanalar ve mikroorganizmalr ekosistemi oluşturan ..canlı.. öğelerdir.

21.Denizel su ekosistemş ...okyanus.. ve ..deniz.. olmak üzere ikiye ayrılır.

22.Su döngüsünün ilk aşamasını ..buharlaşma.. oluşturur.

23.Karasal su ekosistemlerinin içerisinde ..göl..bataklık...nehir... yer alır.

24...Kutup... biyomunda bitkş örtüsü bulunmaz.Doğru Yanlış

-Türkiye'de yerşekillerinin engebeli olması akarsuların hidroelektirk potansiyelinin olumlu etkilemiştir. (D)

-Ekvatoral iklim bölgesinde besin döngüsü zayıftır. (Y)

-Fotosentez bitkilerde oksijen tüketip karbondioksit üretilmesi şeklinde gerçeklesir. (Y)

-Okyanus ekosistemleri kara ekosistemlerine göre daha az yer kaplar (Y)

-Kuzey Yarımkürede dağların güney yamaçlarındaki ormanlar kuzey yamaçlarındakine göre daah gürdür. (D)

-Su kaynaklarını az olduğu yerlerde canlı tür ve çeşitliliği daah azdır. (D)

-Bir yerde su döngüsünün başlayabilmesi içi gereken ilk unsur buharlaşmadır. (D)

-Kömür,petrol,kireçtaşı ve volkanlar karalardakş karbon kaynaklarıdır. (D)

-Atmosferdeki karbon miktarı yere,zamana ve sıcaklığa göre değişir. (Y)

-Bitkilerin terlemesi topraktaki azot tuzlarının atmosfere geri dönmesini sağlar. (D)

-Biyoçeşitlilik yalnızca türlerin çeşitliliğine dayanr. (D)

-Tundra biyomundaki tür çeşitliliği tropikal yağmur ormanlarında daha azadir. (D)

-Bitkilerin yeryüzne dağılışı hayvanların dağılışını etkilemektedir. (D)

-Çöl lanları iklim koşulları nedeniyle bitki ve hayvan türleri bakımından zengin değildir. (D)

-Endüstiriyel ve tarımsal faaliyetler biyoçeşitliliği azaltmaktadır. (D)

-İklim koşulları bitkilerin çeşitliliği üzerinde belirleyicidir. (D)

-Akarsuların ağız kısmındaki hayvan tür ve çeşitliliği yukaru çığırına gçre daha azdır. (Y)

-Bitkiler azotu doğrudan kullanabilirler (Y)

-Su döngüsünün oluşmasında ana etken güneştir. (Y)

-Besin zincirinin en alt gurubunda otçullar yer alır.(Y)

-Canlıların temel yapısını oluşturan karbon atmosferde karbondioksit halinde bulunur. (D)

-Fosil yatıklarının tüketiminin artması atmosfere salınan karbondioksit oranını artırmaktadır. (D)

-Akarsuyun hidroelektirik enerji potansiyelini belirleyen temel etken ülkelerin gelişmişlik düzeyidir. (Y)

-Baklagiller köklerinde azot parçlayan baklagiller barındırıı. (Y)

-Canlıların aldıkları besini enerjiye dönüştürmek için oksijen gereklidir.(D)

-Ekosistemde var olan maddeler yalnızca bir defa kullanılır (Y)

-Sığ sular suda yaşayan bitki türleri açısından zengin sayılır. (D)
__________________Tüm bölümlerimize yetkili alımları başlamıştır başvurmak için aşağıdaki linke tıklayınız


Yaso isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var
Sizin Konu Yanıtlama Yetkiniz var
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Soru cografya biliminin ilgilendigi konular cevabi iceride Yaso Siz Sorun Biz Cevaplayalim(Maximum 5-10dk) 16 10-26-2009 01:48
Soru FELSEFENİN KONUSU cevabu içeride Yaso Siz Sorun Biz Cevaplayalim(Maximum 5-10dk) 0 10-04-2009 10:02
Soru workbook cevapları cevabı içeride Yaso Siz Sorun Biz Cevaplayalim(Maximum 5-10dk) 0 10-01-2009 09:45
Soru sanat metinlerinin ayırıcı özellikleri cevabi iceride Yaso Siz Sorun Biz Cevaplayalim(Maximum 5-10dk) 0 10-01-2009 09:25


Şu Anki Saat: 18:14


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.36 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows