Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > > >

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 06-18-2015, 19:05   #1
Fearleon
 
Üyelik tarihi: Feb 2015
Mesajlar: 1.462
Tecrübe Puanı: 190
Fearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud of
Standart Malazgirt Meydan Savaşı Kaynakçası

Merhaba arkadaşlar.

Malazgirt Meydan Savaşı'nı merak eden ve bu konu üzerinde bilimsel bir araştırma yapmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki kaynaklardan yararlanabilir.
Bu kaynaklar benim lisans tezimin kaynakçasının bir bölümüdür. Olur da bu konu üzerinde çalışmak isteyen arkadaşlar olursa, benimle iletişime geçebilirler.

Bu kaynakçaya eklettirmek istedikleriniz olursa da yorum olarak yazarsanız sevinirim.


KAYNAKÇA

AGAÇANAOV Sergey Grigoreviç, Selçuklular, (Çev.Ekber N. Necef/Ahmet R. Annaberdiyev) Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2006

Ahmed Bin Mahmud, Seçuk-Name I, (Çev.Erdoğan Merçil), İstanbul,1977

ANZERLİOĞLU Yonca, “Bizans İmparatorluğu’nda Türk Varlığı”, Türkler, IV, Ankara, 2002

AYÖNÜ Yusuf, “Bizans Ordusunda Ücretli Türk Askerler(XI-XII.Yüzyıllar)”,Türkiyat Araştırmaları Dergisi,

BAŞTAV Şerif, Bizans İmparatorluğu Tarihi, Son Devir (1261-1461)OsmanlıTürk-Bizans Münasebetleri, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara,1989

BROCKELMANN Carl, İslâm Ulusları ve Devletleri Tarihi, (Çev. Neşet Çağatay), T.T.K, 2.Baskı, Ankara, 2002

CAHEN Claude, Türklerin Anadolu’ya İlk Girişi, XI. Yüzyılın İkinci Yarısı, (Çev. Yaşar Yücel, Bahaeddin Yediyıldız), T.T.K, Ankara, 1988

CAHEN Claude, “İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı”, (Çev. Zeynep Kerman), Türkler VI.,Ankara,2002

CAN Tarık Rıza, Tarihsel ve Kültürel Süreç İçerisinde Tarikat-ı Cem Tarihi İkrar, Kum Saati Yayınları, İstanbul,2008

ÇİMEN Ali, GÖĞEBAKAN Göknur, Tarihi Değiştiren Savaşlar, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009

DEMİRKENT Işın, “Bizans”, DİA, C.VI

DEMİRKENT Işın, Haçlı Seferleri, İstanbul, 1997

ERAVŞAR Hamza, Avrupa’daki Çocuklarımız İçin Türk Tarihi, Başlangıçtan Osmanlı’ya Kadar, Almanya,2008

DEDE İhsan, Tarih Sürecinde Türklerde Yönetim, İstanbul, 2005,

GRENARD Fernand, Asyanın Yükselişi ve Düşüşü, (Çev.Orhan Yüksel),Milli Eğitim Bakanlığı,İstanbul,1992

Gregory Abû’l Farac, Abû’l Farac Tarihi ( Süryanice’den İngilizce’ye çeviri, Ernest A.Wallis Budge Türkçe’ye çeviren, Ömer Rıza Doğrul), Cilt I,III. Baskı,T.T.K,Ankara

İbnü’l-Esir, İslam Tarihi El Kâmil Fi’t-Târih Tercümesi, ( Çev. Abdulkerim Özaydın,),Bahar Yayınları, X.C. İstanbul

İbn Fazlan, İbn Fazlan Seyahatnâmesi,(çev.Ramazan Şeşen),Bedir Yayınevi,İstanbul, 1975

İbnü’l Adîm, Bugyetü’t-taleb fi Tarih-i Haleb, (Çev.Faruk Sümer,Ali Sevim), İslam Kaynyaklarına Göre Malazgirt Savaşı, (Metinler ve Çevirileri),TTK.Ankara,1989

İbnü’d-Devâdârî, Kenzü’d-dürer ve Câmiü’l-gurer, (Çev.Faruk Sümer,Ali Sevim), İslam Kaynyaklarına Göre Malazgirt Savaşı, (Metinler ve Çevirileri),TTK.Ankara,1989

İmad ad-dîn al-Kâtib al-Isfahânî, Zubdat al-Nuşra va Nuhbat al Usra, Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi,(İhtisar eden,Al-Bondârî, 1889’da M.Th. Houtsma tarafından neşredilmiştir. Türkçe’ye çeviren Kıvameddin Burslan) II.Baskı,T.T.K,Ankara,1999

KAYA Ali, Başlangıçtan Günümüze Dersim Tarihi, Can Yayınları, İstanbul,2002

KAFESOĞLU İbrahim, Selçuklu Ailesinin Menşei Hakkında, İstanbul,1955

KAFESOĞLU İbrahim, “Alparslan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt II, İstanbul, 1989

KAFESOĞLU İbrahim, Selçuklu Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1992

Kerimüddin Mahmud-i Aksarayİ, Müsameratü’l-Ahbar,(çev.Mürsel Öztürk),Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2000

KÖYMEN Mehmet Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Kuruluş Devri, I.Cilt, Türk Tarih Kurumu, Ankara,2011

KÖYMEN Mehmet Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, İkinci İmparatorluk Devri, II.Cilt Türk Tarih Kurumu, Ankara,2011

KÖYMEN Mehmet Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Alp Arslan Ve Zamanı, III.Cilt, Türk Tarih Kurumu, Ankara,2011

KÖYMEN Mehmet Altay, “Malazgirt Meydan Muharabesinin Diğer Meydan Muharabeleri Arasında ki Yeri ve Önemi”, Belleten, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1989

KÖYMEN Mehmet Altay, Tuğrul Bey ve Zamanı, Kültür Bakanlığı Milli Eğitim Basımevi, İstanbul,1976

KONUKÇU Enver, “II.Basileios’tan Romanos Diogenes’e Okomi”, Prof.Dr. Işın Demirkent Anısına, ”Globus” Dünya Basımevi,İstanbul,2008

MANGO Cyrıl, Bizans, Yeni Roma İmparatorluğu, (Çev.Gül Çağalı Güven) Yapı Kredi Yayınları, II.Baskı, İstanbul, 2011

MERÇİL
Erdoğan, SEVİM Ali, Selçuklu Devletleri Tarihi, Siyaset,Teşkilat ve Kültür,Türk Tarih Kurumu,Ankara,1995

MERÇİL Erdoğan, Türkiye Selçuklularında Meslekler, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2000

OSTROGORSKY George, Bizans Devlet Tarihi, (Çev. Fikret Işıltan) Türk Tarih Kurumu, Ankara,2006

ÖZDEMİR Mehmet Nadir, “Abbasi Halifeleri İle Büyük Selçuklu Sultanları Arasındaki Münasebetler”, Türkiyat Araştrımaları Dergisi, Konya,1998

ÖZTUNA Yılmaz, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, Selçuklular ve Anadolu Beylikleri, 1964

POLAT M.Said, Selçuklu Göçerlerinin Dünyası,Karacuk’tan Aziz George Kolu’na, İstanbul,2004

SEVİM Ali Sevim, Malazgirt Meydan Savaşı, Türk Tarih Kurumu, Ankara,1971

SEVİM Ali, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, T.T.K, Ankara, 1988

SEVİM Ali, Biyografilerle Selçuklular Tarihi, İbnü’l Adim Bugyetü’t-taleb fi Tarihi Haleb( Seçmeler), Türk Tarih Kurumu, Ankara,1989

SEVİM Ali, Ünlü Selçuklu Komutanları, Afşin, Atsız, Artuk ve Aksungur,Türk Tarih Kurumu,Ankara,1990

SEVİM
Ali, Anadolu’nun Fethi, Selçuklular Dönemi,(Başlangıçtan 1086’ya Kadar),Türk Tarih Kurumu, Ankara,1988

SEVİM Ali, SÜMER Faruk, İslam Kaynyaklarına Göre Malazgirt Savaşı,(Metinler ve Çevirileri), TTK.Ankara,1989

SEVİM Ali, “Malazgirt Meydan Muharebesi” , Makaleler 3 (Yayına Hazırlayanlar, Semih Yalçın, Süleyman Özbek) Berikan Yayınevi,Ankara,2005

Sıbt İbnû’l- Cevzî, Mîr’atü’z-zeman fî Tarihi’l-âyan, (Çev.Faruk Sümer,Ali Sevim), İslam Kaynyaklarına Göre Malazgirt Savaşı,(Metinler ve Çevirileri),TTK.Ankara,1989

SÜMER Faruk, Oğuzlar, Tarihleri, Boy Teşkilatı, Destanları, İstanbul, 1980

ŞAPOLYO Enver Behnan, Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara, 1972

TAŞAĞIL Ahmet, “İslam Öncesi Devirde Türk Ordusu”, Eskiçağ’dan Modern Çağ’a Ordular, – Oluşum, Teşkilât Ve İşlev- , İstanbul, 2008

TODOROV Nikolay, Bulgaristan Tarihi, (çev.Veysel Atayman) Öncü Kitapevi,İstanbul,1979

TURAN Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Ötüken Neşriyat, İstanbul,2012

TURAN Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, XI.Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2011

TURAN Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, Siyasi Tarih Alp Arslan’dan Osman Gazi’ye(1071-1318),Ötüken Neşriyat, İstanbul,2011

TÜLÜCÜ Süleyman, “Malazgirt Savaşı’na Katılan Türk Beylerinden Sunduk Bey”,A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi,Sayı13,Erzurum,1999

Urfalı Mateos, Vekayi-nâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor'un Zeyli (1136-1162) (Çev. Hrant D. Andreasyon), T. T. K, Ankara 1962

YAZICI Nesimi, İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara,2004

YINANÇ Mükrimin Halil, “Alp Arslan”, Milli Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi, C.I, Eskişehir, 1997
Fearleon isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
Sizin Konu Yanıtlama Yetkiniz var
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Inkilaplar, ilkeler ve dış politika Fearleon TaRiH 1 06-05-2015 21:11
10.sınıf Tarih Dersi Notları Fearleon TaRiH 0 04-21-2015 19:18
10.Sınıf Ders Notları Fearleon TaRiH 1 04-21-2015 19:08
Kurtuluş Savaşı hangi devletler arasında yapılmıştır Korax Siz Sorun Biz Cevaplayalim(Maximum 5-10dk) 0 04-13-2014 17:55
Malazgirt Savaşı Korax Satırlarla Türkiye 0 01-10-2014 22:22


Şu Anki Saat: 09:23


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.36 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows