Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > Eğitim - Üniversiteler - Sınavlar > Ödevler > TaRiH

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

Malazgirt Meydan Savaşı Kaynakçası

TaRiH


Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 06-18-2015, 20:05   #1
 
Üyelik tarihi: Feb 2015
Mesajlar: 1.462
Teşekkürleri: 0
1 mesajına 1 kere teşekkür edildi.
Tecrübe Puanı: 149
Fearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud ofFearleon has much to be proud of
Standart Malazgirt Meydan Savaşı Kaynakçası

Merhaba arkadaşlar.

Malazgirt Meydan Savaşı'nı merak eden ve bu konu üzerinde bilimsel bir araştırma yapmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki kaynaklardan yararlanabilir.
Bu kaynaklar benim lisans tezimin kaynakçasının bir bölümüdür. Olur da bu konu üzerinde çalışmak isteyen arkadaşlar olursa, benimle iletişime geçebilirler.

Bu kaynakçaya eklettirmek istedikleriniz olursa da yorum olarak yazarsanız sevinirim.


KAYNAKÇA

AGAÇANAOV Sergey Grigoreviç, Selçuklular, (Çev.Ekber N. Necef/Ahmet R. Annaberdiyev) Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2006

Ahmed Bin Mahmud, Seçuk-Name I, (Çev.Erdoğan Merçil), İstanbul,1977

ANZERLİOĞLU Yonca, “Bizans İmparatorluğu’nda Türk Varlığı”, Türkler, IV, Ankara, 2002

AYÖNÜ Yusuf, “Bizans Ordusunda Ücretli Türk Askerler(XI-XII.Yüzyıllar)”,Türkiyat Araştırmaları Dergisi,

BAŞTAV Şerif, Bizans İmparatorluğu Tarihi, Son Devir (1261-1461)OsmanlıTürk-Bizans Münasebetleri, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara,1989

BROCKELMANN Carl, İslâm Ulusları ve Devletleri Tarihi, (Çev. Neşet Çağatay), T.T.K, 2.Baskı, Ankara, 2002

CAHEN Claude, Türklerin Anadolu’ya İlk Girişi, XI. Yüzyılın İkinci Yarısı, (Çev. Yaşar Yücel, Bahaeddin Yediyıldız), T.T.K, Ankara, 1988

CAHEN Claude, “İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı”, (Çev. Zeynep Kerman), Türkler VI.,Ankara,2002

CAN Tarık Rıza, Tarihsel ve Kültürel Süreç İçerisinde Tarikat-ı Cem Tarihi İkrar, Kum Saati Yayınları, İstanbul,2008

ÇİMEN Ali, GÖĞEBAKAN Göknur, Tarihi Değiştiren Savaşlar, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009

DEMİRKENT Işın, “Bizans”, DİA, C.VI

DEMİRKENT Işın, Haçlı Seferleri, İstanbul, 1997

ERAVŞAR Hamza, Avrupa’daki Çocuklarımız İçin Türk Tarihi, Başlangıçtan Osmanlı’ya Kadar, Almanya,2008

DEDE İhsan, Tarih Sürecinde Türklerde Yönetim, İstanbul, 2005,

GRENARD Fernand, Asyanın Yükselişi ve Düşüşü, (Çev.Orhan Yüksel),Milli Eğitim Bakanlığı,İstanbul,1992

Gregory Abû’l Farac, Abû’l Farac Tarihi ( Süryanice’den İngilizce’ye çeviri, Ernest A.Wallis Budge Türkçe’ye çeviren, Ömer Rıza Doğrul), Cilt I,III. Baskı,T.T.K,Ankara

İbnü’l-Esir, İslam Tarihi El Kâmil Fi’t-Târih Tercümesi, ( Çev. Abdulkerim Özaydın,),Bahar Yayınları, X.C. İstanbul

İbn Fazlan, İbn Fazlan Seyahatnâmesi,(çev.Ramazan Şeşen),Bedir Yayınevi,İstanbul, 1975

İbnü’l Adîm, Bugyetü’t-taleb fi Tarih-i Haleb, (Çev.Faruk Sümer,Ali Sevim), İslam Kaynyaklarına Göre Malazgirt Savaşı, (Metinler ve Çevirileri),TTK.Ankara,1989

İbnü’d-Devâdârî, Kenzü’d-dürer ve Câmiü’l-gurer, (Çev.Faruk Sümer,Ali Sevim), İslam Kaynyaklarına Göre Malazgirt Savaşı, (Metinler ve Çevirileri),TTK.Ankara,1989

İmad ad-dîn al-Kâtib al-Isfahânî, Zubdat al-Nuşra va Nuhbat al Usra, Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi,(İhtisar eden,Al-Bondârî, 1889’da M.Th. Houtsma tarafından neşredilmiştir. Türkçe’ye çeviren Kıvameddin Burslan) II.Baskı,T.T.K,Ankara,1999

KAYA Ali, Başlangıçtan Günümüze Dersim Tarihi, Can Yayınları, İstanbul,2002

KAFESOĞLU İbrahim, Selçuklu Ailesinin Menşei Hakkında, İstanbul,1955

KAFESOĞLU İbrahim, “Alparslan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt II, İstanbul, 1989

KAFESOĞLU İbrahim, Selçuklu Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1992

Kerimüddin Mahmud-i Aksarayİ, Müsameratü’l-Ahbar,(çev.Mürsel Öztürk),Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2000

KÖYMEN Mehmet Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Kuruluş Devri, I.Cilt, Türk Tarih Kurumu, Ankara,2011

KÖYMEN Mehmet Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, İkinci İmparatorluk Devri, II.Cilt Türk Tarih Kurumu, Ankara,2011

KÖYMEN Mehmet Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Alp Arslan Ve Zamanı, III.Cilt, Türk Tarih Kurumu, Ankara,2011

KÖYMEN Mehmet Altay, “Malazgirt Meydan Muharabesinin Diğer Meydan Muharabeleri Arasında ki Yeri ve Önemi”, Belleten, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1989

KÖYMEN Mehmet Altay, Tuğrul Bey ve Zamanı, Kültür Bakanlığı Milli Eğitim Basımevi, İstanbul,1976

KONUKÇU Enver, “II.Basileios’tan Romanos Diogenes’e Okomi”, Prof.Dr. Işın Demirkent Anısına, ”Globus” Dünya Basımevi,İstanbul,2008

MANGO Cyrıl, Bizans, Yeni Roma İmparatorluğu, (Çev.Gül Çağalı Güven) Yapı Kredi Yayınları, II.Baskı, İstanbul, 2011

MERÇİL
Erdoğan, SEVİM Ali, Selçuklu Devletleri Tarihi, Siyaset,Teşkilat ve Kültür,Türk Tarih Kurumu,Ankara,1995

MERÇİL Erdoğan, Türkiye Selçuklularında Meslekler, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2000

OSTROGORSKY George, Bizans Devlet Tarihi, (Çev. Fikret Işıltan) Türk Tarih Kurumu, Ankara,2006

ÖZDEMİR Mehmet Nadir, “Abbasi Halifeleri İle Büyük Selçuklu Sultanları Arasındaki Münasebetler”, Türkiyat Araştrımaları Dergisi, Konya,1998

ÖZTUNA Yılmaz, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, Selçuklular ve Anadolu Beylikleri, 1964

POLAT M.Said, Selçuklu Göçerlerinin Dünyası,Karacuk’tan Aziz George Kolu’na, İstanbul,2004

SEVİM Ali Sevim, Malazgirt Meydan Savaşı, Türk Tarih Kurumu, Ankara,1971

SEVİM Ali, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, T.T.K, Ankara, 1988

SEVİM Ali, Biyografilerle Selçuklular Tarihi, İbnü’l Adim Bugyetü’t-taleb fi Tarihi Haleb( Seçmeler), Türk Tarih Kurumu, Ankara,1989

SEVİM Ali, Ünlü Selçuklu Komutanları, Afşin, Atsız, Artuk ve Aksungur,Türk Tarih Kurumu,Ankara,1990

SEVİM
Ali, Anadolu’nun Fethi, Selçuklular Dönemi,(Başlangıçtan 1086’ya Kadar),Türk Tarih Kurumu, Ankara,1988

SEVİM Ali, SÜMER Faruk, İslam Kaynyaklarına Göre Malazgirt Savaşı,(Metinler ve Çevirileri), TTK.Ankara,1989

SEVİM Ali, “Malazgirt Meydan Muharebesi” , Makaleler 3 (Yayına Hazırlayanlar, Semih Yalçın, Süleyman Özbek) Berikan Yayınevi,Ankara,2005

Sıbt İbnû’l- Cevzî, Mîr’atü’z-zeman fî Tarihi’l-âyan, (Çev.Faruk Sümer,Ali Sevim), İslam Kaynyaklarına Göre Malazgirt Savaşı,(Metinler ve Çevirileri),TTK.Ankara,1989

SÜMER Faruk, Oğuzlar, Tarihleri, Boy Teşkilatı, Destanları, İstanbul, 1980

ŞAPOLYO Enver Behnan, Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara, 1972

TAŞAĞIL Ahmet, “İslam Öncesi Devirde Türk Ordusu”, Eskiçağ’dan Modern Çağ’a Ordular, – Oluşum, Teşkilât Ve İşlev- , İstanbul, 2008

TODOROV Nikolay, Bulgaristan Tarihi, (çev.Veysel Atayman) Öncü Kitapevi,İstanbul,1979

TURAN Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Ötüken Neşriyat, İstanbul,2012

TURAN Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, XI.Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2011

TURAN Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, Siyasi Tarih Alp Arslan’dan Osman Gazi’ye(1071-1318),Ötüken Neşriyat, İstanbul,2011

TÜLÜCÜ Süleyman, “Malazgirt Savaşı’na Katılan Türk Beylerinden Sunduk Bey”,A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi,Sayı13,Erzurum,1999

Urfalı Mateos, Vekayi-nâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor'un Zeyli (1136-1162) (Çev. Hrant D. Andreasyon), T. T. K, Ankara 1962

YAZICI Nesimi, İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara,2004

YINANÇ Mükrimin Halil, “Alp Arslan”, Milli Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi, C.I, Eskişehir, 1997
Fearleon isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap
Cevapla

Bookmarks

Tags
kaynakcasi, malazgirt, meydan, savasi

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın

Mesajınız:
Seçenekler


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Inkilaplar, ilkeler ve dış politika Fearleon TaRiH 1 06-05-2015 22:11
10.sınıf Tarih Dersi Notları Fearleon TaRiH 0 04-21-2015 20:18
10.Sınıf Ders Notları Fearleon TaRiH 1 04-21-2015 20:08
Kurtuluş Savaşı hangi devletler arasında yapılmıştır Korax Siz Sorun Biz Cevaplayalim(Maximum 5-10dk) 0 04-13-2014 18:55
Malazgirt Savaşı Korax Satırlarla Türkiye 0 01-10-2014 23:22


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 13:15 .


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628