Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > Eğitim - Üniversiteler - Sınavlar > Ödevler > TaRiH

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

I. ve II. İnönü Savaşları

TaRiH


Yeni Konu aç Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil
Okunmamış 01-28-2008, 12:11   #1
 
PHoeNiX - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 939
Teşekkürleri: 0
0 mesajına 0 kere teşekkür edildi.
Tecrübe Puanı: 478
PHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond repute
Standart I. ve II. İnönü Savaşları


1 l. İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921) Savaşın sebepleri:
1. Yunanlıların, yeni kurulan düzenli ordunun güç­lenmesine fırsat vermeden darbe vurmak iste­meleri,
2. Yunanlıların Sevr Antlaşması'nı TBMM'ye ka­bul ettirmek istemeleri,
Eskişehir'i ele geçirerek Anadolu'yu kontrol altına almak düşüncesiyle hareket eden Yunanlılar 6 Ocak'ta Eskişehir'e doğru saldırıya geçtiler. 6 Ocak - 10 Ocak tarihleri arasında yapılan l. inönü Muharebesi’nde Türk ordusunun şiddetli direnişi karşısında başarılı olamayan Yunan kuvvetleri mağlup olarak geri çekilmek zorunda kalmışlardır.
I. İnönü Zaferinin sonuçları
• Düzenli orduların Batı Cephesi'nde kazandıkla­rı ilk zaferdir.
• Bu zafer yeni Türk Devleti'nin iç durumunu kuv­vetlendirdi, dıştaki itibarını artırdı.
• Halkın düzenli orduya ve TBMM'ye olan güveni arttı.
• ismet Paşa, albaylıktan generalliğe terfî etti.
• itilaf Devletleri hiç beklemedikleri bu yenilgi kar­şısında durumu görüşmek üzere Londra'da bir konferans düzenlediler.
• Bu zaferden hemen sonra Çerkez Ethem İsya­nı da bastırıldı.
• Bu zaferden sonra Rusya ile Moskova Antlaş­ması imzalandı.
• 20 Ocak 1921 Anayasası ilân edildi.
• İstiklâl Marşımız kabul edildi.
2.1. İnönü Savaşı'ndan Sonraki Gelişmeler
a. Londra Konferansı (21 Şubat - 12 Mart 1921) : l. İnönü Savaşı'nda Türk ordusunun kazandığı başarı üzerine itilaf Devletleri derhal Londra Kon-feransı'nı topladılar. Amaçlan Sevr,Antlaşması'm biraz daha yumuşatarak TBMM'ye kabul ettirmekti.
Konferansa TBMM temsilcileri ile birlikte istanbul Hükümeti temsilcileri de katilmiş, ancak İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa) "Türk Milletl'nln gerçek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Mecli-si'nin temsilcisidir."diyerek sözü TBMM temsilci­si olan Bekir Sami Bey'e bırakmıştır.
TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey görüşmeler sıra­sında Misak-ı Millî'yi gündeme getirdi. Ancak İtilâf için konferans anlaşma sağlanamadan dağılmıştır.
Londra Konferansı'mn yorumu
• itilaf Devletleri TBMM Hükûmeti'ni konferansa çağırmakla, TBMM'nin varlığını ilk kez huku­ken tanımış oldular.
• TBMM Hükümeti konferansa katılmakla, İtilaf Devletleri'nin Türkler aleyhinde dünya kamu oyuna yaydıkları "Türkler barışa yanaşmı­yorlar, savaşı uzatıyorlar" türünden propo-gandaları etkisiz hale getirildi.
• Yeni Türk Devleti'nin haklı davası dünya kamu­oyuna duyuruldu.
*Moskova Antlasması (16 Mart 1921): Rusya. Bolşevik ihtilâli'nden sonra Avrupa devletleri tarafından dışlanmıştı. Avrupa devıenerı Rusva'da Kuru-lân yeni rejime cephe almışlardı. Bu nedenle, Ana­dolu'nun İtilaf Devletleri tarafından işgali Rusya ile TBMM'yi birbirine yaklaştırmıştır. Rusya, Mayıs 1920 tarihinden itibaren TBMM ile ilişkilerini arttırdı. Bu arada kazanılan l. İnönü Savaşı, Sovyet Rus­ya'yı TBMM'ye daha da yakınlaştırmış ve iki taraf arasında bir ittifak antlaşması imzalanmıştır.
Antlaşmanın maddeleri
1. Taraflardan birinin tanımadığı uluslar arası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacak,
2. Rusya, Misak-ı Millî'yi tanıyacak,
3. Kars ve Ardahan Türkiye'ye, Batum ise Türki­ye'nin liman hizmetlerinden yararlanması şar­tıyla Gürcistan'a bırakılacak,
4. iki ülke ekonomik ve malî konularda yardımlaşacak,
5. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında da­ha önce yapılmış olan tüm antlaşmalar geçer­siz sayılacak.
Moskova Antlaşması'nın yorumu
• Rusya, Misak-ı Millî'yi ve yeni Türk Devleti'ni tanıyan ilk Avrupa devleti olmuştur.
• Doğu Cephesi'nin güvenlik altına alınmasın­dan sonra burada bulunan birliklerin bir kısmı daha Batı Cephesi'ne kaydırılmıştır.
• Bu antlaşma ile doğu sınırımız belirlenip gü­venliği sağlanmıştır.
• Bu dönemde Türk Devleti'nin içinde bulun­duğu işgal durumunun getirdiği olağan üstü şartlardan dolayı Batum Gürcistan'a bırakıl­mak zorunda kalınmıştır. Batum, Misak-ı Millî sınırlarından verilen ilk tavizdir.
3. II. İnönü Savaşı (23 Mart -1 Nisan 1921):
TBMM Hükümeti’nin Londra Konferansı'nda İtilaf Devletleri'nin isteklerini kabul etmemesi üzerine, İngilizlerin desteğini alan Yunanistan tekrar saldırı­ya geçti. l. İnönü Savaşı'nın sebepleri II. İnönü Sa­vaşı için de geçerlidir.
Yunanlıların amaçları Eskişehir'i ele geçirip Anka­ra üzerine yürümekti. Eğer başarılı olurlarsa Sevr Antlaşması'nda kendilerine verilen toprakları alabi­leceklerdi. 23 Martta saldırıya geçen Yunan ordu­su, düzenli ordularımız tarafından İnönü mevkiin­de durdurulmuş ve ağır kayıplar verdirilerek geri çekilmek zorunda bırakılmışlardır. Böylece II. İnö­nü Savaşı da Türk ordusunun üstünlüğüyle sona ermiştir.
II. İnönü Savaşı'nın sonuçları
• Bu zaferden sonra italyanlar Muğla ve Antal­ya'dan çekilmeye başladılar.
• Fransızlar Ankara'ya temsilci göndererek an­laşma yolları aradılar. Ayrıca işgal ettikleri Zon­guldak'tan çekildiler.
• Halkın TBMM'ye olan inancı daha da artmıştır.
• Mustafa Kemal kazanılan zaferin önemini İs­met Paşa'ya çektiği telgrafta "Siz orada sade­ce düşmanı değil, Türk milletinin makûs tali­hini de yendiniz." diyerek belirtmiştir.
4. Kütahya - Eskişehir Savaşları (10-24 Temmuz 1921):
Türk ordusu henüz İnönü savaşlarının yorgunluğu­nu atamadan, İtilaf Devletleri'nin askerî desteğini alan Yunan ordusu tekrar saldırıya geçti. Eskişe­hir'den Afyon'a kadar uzanan geniş bir hat boyun­ca saldıran Yunanlılar karşısında ordumuz kayıp­lar vermeye başladı. Mustafa Kemal Paşa daha fazla can kaybını önlemek amacıyla İsmet Pa­şa'ya "Sakarya’nın doğusuna çekilmesi" emrini ver­di. Ordumuz 25 Temmuz'da Sakarya'nın doğusu­na çekildi. Ordunun büyük bir toprak parçası kay­betmesi TBMM'de ve bütün yurtta endişeye sebep oldu. TBMM'de sert tartışmalar başladı. Bazı mil­letvekilleri "ordu ne yapıyor, bu başarısızlığın sorumlusu kim?" gibi sorular sormaya başladılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kayseri'ye taşın­masını teklif edenler bile oldu.
Bu arada Genel Kurmay Başkanı olan Fevzi Paşa (Çakmak) geri çekilmenin savaşı kaybetmek anla­mına gelmediğini, yalnızca bir taktik olduğunu be­lirterek heyecanı yatıştırmaya çalıştı. Bu arada milletvekilleri Mustafa Kemal'den ordunun başına geçmesini istediler.
a. Mustafa Kemal Paşa'ya Başkomutanlık Yet­kisinin Verilmesi (5 Ağustos 1921) : Mustafa Ke­mal Paşa bu isteği kabul edeceğini, ancak savaş sırasında çabuk kararlar alabilmek amacıyla ken­disine geniş yetkiler verilmesini istedi. Nihayet 5 Ağustos 1921'de kabul edilen bir kanunla Meclis, Mustafa Kemal Paşa'ya tüm yetkilerini 3 aylık bir süre için devretti.
Böylece Mustafa Kemal Paşa, Meclisin tüm yetki­leriyle birlikte "Başkomutanlık" görevini üstlenmiş oldu. Bu yetki daha sonra iki kez uzatılmıştır.
b. Tekâlif-i Milliye Emirleri (8 Ağustos 1921) : Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Kanunu'yla tüm yetkileri eline aldıktan sonra orduyu savaşa hazırlamak ve ordu için gerekli olan acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla harekete geçti. Bu amaçla yayınlanan bir genelgeyle halktan şu isteklerde bu­lunulmuştur.
1. Halk, elinde bulunan yiyecek ve giyeceklerin % 40'ını bedeli sonradan ödenmek şartıyla devle­te verecek,
2. Halk, elinde bulunan silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek,
3. Halkın elinde bulunan taşıt ve binek hayvanla­rının % 20'sine el konacak,
4. Her aile bir asker giydirecek kadar eşya vere­cek,
5. Bunları toplamak üzere her ilçede birer Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak,
6. Ordu hizmetlerinde yararlı olacak bütün sa­natkârlar tesbit edilip bunlar derhal ordu hizme­tine alınacak.
Yorum: Bu emirlerle ordunun ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanmış ve ordu savaşa hazır duruma gelmiştir. Emirlerin yerine getirilebilmesi için beş ayrı yerde istiklâl Mahkemesi görevlendirilmiştir.

2.İnönü Savaşı (26 Mart - 1 Nisan 1921):

- 1.İnönü savaşında ve Londra konferansında isteklerini Türk Devleti'ne kabul ettiremeyen İtilaf devletleri Yunanistan'ı yeni bir saldırı için kışkırttılar.
- Amaç 1.İnönü Savaşı'nın aynısı idi.
- Yunanlılar yine yenildiler.

SONUÇLARI:
1.) Düzenli ordunun önemi bir kez daha kanıtlanmış oldu.
2.) İtalyanlar işgal ettikleri bölgeleri boşaltarak, Anadolu'yu terkettiler.
3.) Fransızlar Ankara'ya temsilciler göndererek anlaşma yolları aradılar ve işgal ettikleri Zonguldak'tan çekildiler.
4.) İtilaf devletlerinin Yunanistan'a olan güveni azaldı.1.İnönü deki amaç(6-10 Ocak 1921):

-Yunanlılar,yeni kurulan düzenli ordunun güçlenmesine fırsat vermeden darbe vurmak istiyordu
-Yunanlılar Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettirmek istiyordu.
-Yunanlılar Eskişehir’i ele geçirerek Anadolu’yu kontrol altına almak istiyordu.
__________________
yenihindigif6ecpiyonrm9
ßoşver şimdi gözyaşlarımı silmeyi..Gücün yetiyorsa kahkahaya ßoğ ßéni..
ßırak yanaklarımı,dudaklarımı..
Gücün yétiyorsa..
YÜREĞİMDEN ÖP ßENİ..!
PHoeNiX isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap
Cevapla

Bookmarks

Tags
inonu, ii, savaslari, ve, İnonu

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın

Mesajınız:
Seçenekler


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Flash Savaşları - 2 уυѕυƒ Komik Animasyonlar 1 09-07-2008 00:48
Konser savaşları Yaso Magazin & Dedikodu 0 08-01-2008 01:32
İNÖNÜ üniversitesi GÜLLL Üniversiteler 2 07-30-2008 14:39
İşte yıldız savaşları LeGoLaS Dünyadan Haberler 0 02-22-2008 01:30
Yıldız savaşları başladı LeGoLaS Dünyadan Haberler 0 02-21-2008 19:24


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 16:30 .


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628