Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > > >

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 01-28-2008, 12:11   #1
PHoeNiX
 
PHoeNiX - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 939
Tecrübe Puanı: 519
PHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond reputePHoeNiX has a reputation beyond repute
Standart I. ve II. İnönü Savaşları


1 l. İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921) Savaşın sebepleri:
1. Yunanlıların, yeni kurulan düzenli ordunun güç­lenmesine fırsat vermeden darbe vurmak iste­meleri,
2. Yunanlıların Sevr Antlaşması'nı TBMM'ye ka­bul ettirmek istemeleri,
Eskişehir'i ele geçirerek Anadolu'yu kontrol altına almak düşüncesiyle hareket eden Yunanlılar 6 Ocak'ta Eskişehir'e doğru saldırıya geçtiler. 6 Ocak - 10 Ocak tarihleri arasında yapılan l. inönü Muharebesi’nde Türk ordusunun şiddetli direnişi karşısında başarılı olamayan Yunan kuvvetleri mağlup olarak geri çekilmek zorunda kalmışlardır.
I. İnönü Zaferinin sonuçları
• Düzenli orduların Batı Cephesi'nde kazandıkla­rı ilk zaferdir.
• Bu zafer yeni Türk Devleti'nin iç durumunu kuv­vetlendirdi, dıştaki itibarını artırdı.
• Halkın düzenli orduya ve TBMM'ye olan güveni arttı.
• ismet Paşa, albaylıktan generalliğe terfî etti.
• itilaf Devletleri hiç beklemedikleri bu yenilgi kar­şısında durumu görüşmek üzere Londra'da bir konferans düzenlediler.
• Bu zaferden hemen sonra Çerkez Ethem İsya­nı da bastırıldı.
• Bu zaferden sonra Rusya ile Moskova Antlaş­ması imzalandı.
• 20 Ocak 1921 Anayasası ilân edildi.
• İstiklâl Marşımız kabul edildi.
2.1. İnönü Savaşı'ndan Sonraki Gelişmeler
a. Londra Konferansı (21 Şubat - 12 Mart 1921) : l. İnönü Savaşı'nda Türk ordusunun kazandığı başarı üzerine itilaf Devletleri derhal Londra Kon-feransı'nı topladılar. Amaçlan Sevr,Antlaşması'm biraz daha yumuşatarak TBMM'ye kabul ettirmekti.
Konferansa TBMM temsilcileri ile birlikte istanbul Hükümeti temsilcileri de katilmiş, ancak İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa) "Türk Milletl'nln gerçek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Mecli-si'nin temsilcisidir."diyerek sözü TBMM temsilci­si olan Bekir Sami Bey'e bırakmıştır.
TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey görüşmeler sıra­sında Misak-ı Millî'yi gündeme getirdi. Ancak İtilâf için konferans anlaşma sağlanamadan dağılmıştır.
Londra Konferansı'mn yorumu
• itilaf Devletleri TBMM Hükûmeti'ni konferansa çağırmakla, TBMM'nin varlığını ilk kez huku­ken tanımış oldular.
• TBMM Hükümeti konferansa katılmakla, İtilaf Devletleri'nin Türkler aleyhinde dünya kamu oyuna yaydıkları "Türkler barışa yanaşmı­yorlar, savaşı uzatıyorlar" türünden propo-gandaları etkisiz hale getirildi.
• Yeni Türk Devleti'nin haklı davası dünya kamu­oyuna duyuruldu.
*Moskova Antlasması (16 Mart 1921): Rusya. Bolşevik ihtilâli'nden sonra Avrupa devletleri tarafından dışlanmıştı. Avrupa devıenerı Rusva'da Kuru-lân yeni rejime cephe almışlardı. Bu nedenle, Ana­dolu'nun İtilaf Devletleri tarafından işgali Rusya ile TBMM'yi birbirine yaklaştırmıştır. Rusya, Mayıs 1920 tarihinden itibaren TBMM ile ilişkilerini arttırdı. Bu arada kazanılan l. İnönü Savaşı, Sovyet Rus­ya'yı TBMM'ye daha da yakınlaştırmış ve iki taraf arasında bir ittifak antlaşması imzalanmıştır.
Antlaşmanın maddeleri
1. Taraflardan birinin tanımadığı uluslar arası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacak,
2. Rusya, Misak-ı Millî'yi tanıyacak,
3. Kars ve Ardahan Türkiye'ye, Batum ise Türki­ye'nin liman hizmetlerinden yararlanması şar­tıyla Gürcistan'a bırakılacak,
4. iki ülke ekonomik ve malî konularda yardımlaşacak,
5. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında da­ha önce yapılmış olan tüm antlaşmalar geçer­siz sayılacak.
Moskova Antlaşması'nın yorumu
• Rusya, Misak-ı Millî'yi ve yeni Türk Devleti'ni tanıyan ilk Avrupa devleti olmuştur.
• Doğu Cephesi'nin güvenlik altına alınmasın­dan sonra burada bulunan birliklerin bir kısmı daha Batı Cephesi'ne kaydırılmıştır.
• Bu antlaşma ile doğu sınırımız belirlenip gü­venliği sağlanmıştır.
• Bu dönemde Türk Devleti'nin içinde bulun­duğu işgal durumunun getirdiği olağan üstü şartlardan dolayı Batum Gürcistan'a bırakıl­mak zorunda kalınmıştır. Batum, Misak-ı Millî sınırlarından verilen ilk tavizdir.
3. II. İnönü Savaşı (23 Mart -1 Nisan 1921):
TBMM Hükümeti’nin Londra Konferansı'nda İtilaf Devletleri'nin isteklerini kabul etmemesi üzerine, İngilizlerin desteğini alan Yunanistan tekrar saldırı­ya geçti. l. İnönü Savaşı'nın sebepleri II. İnönü Sa­vaşı için de geçerlidir.
Yunanlıların amaçları Eskişehir'i ele geçirip Anka­ra üzerine yürümekti. Eğer başarılı olurlarsa Sevr Antlaşması'nda kendilerine verilen toprakları alabi­leceklerdi. 23 Martta saldırıya geçen Yunan ordu­su, düzenli ordularımız tarafından İnönü mevkiin­de durdurulmuş ve ağır kayıplar verdirilerek geri çekilmek zorunda bırakılmışlardır. Böylece II. İnö­nü Savaşı da Türk ordusunun üstünlüğüyle sona ermiştir.
II. İnönü Savaşı'nın sonuçları
• Bu zaferden sonra italyanlar Muğla ve Antal­ya'dan çekilmeye başladılar.
• Fransızlar Ankara'ya temsilci göndererek an­laşma yolları aradılar. Ayrıca işgal ettikleri Zon­guldak'tan çekildiler.
• Halkın TBMM'ye olan inancı daha da artmıştır.
• Mustafa Kemal kazanılan zaferin önemini İs­met Paşa'ya çektiği telgrafta "Siz orada sade­ce düşmanı değil, Türk milletinin makûs tali­hini de yendiniz." diyerek belirtmiştir.
4. Kütahya - Eskişehir Savaşları (10-24 Temmuz 1921):
Türk ordusu henüz İnönü savaşlarının yorgunluğu­nu atamadan, İtilaf Devletleri'nin askerî desteğini alan Yunan ordusu tekrar saldırıya geçti. Eskişe­hir'den Afyon'a kadar uzanan geniş bir hat boyun­ca saldıran Yunanlılar karşısında ordumuz kayıp­lar vermeye başladı. Mustafa Kemal Paşa daha fazla can kaybını önlemek amacıyla İsmet Pa­şa'ya "Sakarya’nın doğusuna çekilmesi" emrini ver­di. Ordumuz 25 Temmuz'da Sakarya'nın doğusu­na çekildi. Ordunun büyük bir toprak parçası kay­betmesi TBMM'de ve bütün yurtta endişeye sebep oldu. TBMM'de sert tartışmalar başladı. Bazı mil­letvekilleri "ordu ne yapıyor, bu başarısızlığın sorumlusu kim?" gibi sorular sormaya başladılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kayseri'ye taşın­masını teklif edenler bile oldu.
Bu arada Genel Kurmay Başkanı olan Fevzi Paşa (Çakmak) geri çekilmenin savaşı kaybetmek anla­mına gelmediğini, yalnızca bir taktik olduğunu be­lirterek heyecanı yatıştırmaya çalıştı. Bu arada milletvekilleri Mustafa Kemal'den ordunun başına geçmesini istediler.
a. Mustafa Kemal Paşa'ya Başkomutanlık Yet­kisinin Verilmesi (5 Ağustos 1921) : Mustafa Ke­mal Paşa bu isteği kabul edeceğini, ancak savaş sırasında çabuk kararlar alabilmek amacıyla ken­disine geniş yetkiler verilmesini istedi. Nihayet 5 Ağustos 1921'de kabul edilen bir kanunla Meclis, Mustafa Kemal Paşa'ya tüm yetkilerini 3 aylık bir süre için devretti.
Böylece Mustafa Kemal Paşa, Meclisin tüm yetki­leriyle birlikte "Başkomutanlık" görevini üstlenmiş oldu. Bu yetki daha sonra iki kez uzatılmıştır.
b. Tekâlif-i Milliye Emirleri (8 Ağustos 1921) : Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Kanunu'yla tüm yetkileri eline aldıktan sonra orduyu savaşa hazırlamak ve ordu için gerekli olan acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla harekete geçti. Bu amaçla yayınlanan bir genelgeyle halktan şu isteklerde bu­lunulmuştur.
1. Halk, elinde bulunan yiyecek ve giyeceklerin % 40'ını bedeli sonradan ödenmek şartıyla devle­te verecek,
2. Halk, elinde bulunan silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek,
3. Halkın elinde bulunan taşıt ve binek hayvanla­rının % 20'sine el konacak,
4. Her aile bir asker giydirecek kadar eşya vere­cek,
5. Bunları toplamak üzere her ilçede birer Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak,
6. Ordu hizmetlerinde yararlı olacak bütün sa­natkârlar tesbit edilip bunlar derhal ordu hizme­tine alınacak.
Yorum: Bu emirlerle ordunun ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanmış ve ordu savaşa hazır duruma gelmiştir. Emirlerin yerine getirilebilmesi için beş ayrı yerde istiklâl Mahkemesi görevlendirilmiştir.

2.İnönü Savaşı (26 Mart - 1 Nisan 1921):

- 1.İnönü savaşında ve Londra konferansında isteklerini Türk Devleti'ne kabul ettiremeyen İtilaf devletleri Yunanistan'ı yeni bir saldırı için kışkırttılar.
- Amaç 1.İnönü Savaşı'nın aynısı idi.
- Yunanlılar yine yenildiler.

SONUÇLARI:
1.) Düzenli ordunun önemi bir kez daha kanıtlanmış oldu.
2.) İtalyanlar işgal ettikleri bölgeleri boşaltarak, Anadolu'yu terkettiler.
3.) Fransızlar Ankara'ya temsilciler göndererek anlaşma yolları aradılar ve işgal ettikleri Zonguldak'tan çekildiler.
4.) İtilaf devletlerinin Yunanistan'a olan güveni azaldı.1.İnönü deki amaç(6-10 Ocak 1921):

-Yunanlılar,yeni kurulan düzenli ordunun güçlenmesine fırsat vermeden darbe vurmak istiyordu
-Yunanlılar Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettirmek istiyordu.
-Yunanlılar Eskişehir’i ele geçirerek Anadolu’yu kontrol altına almak istiyordu.
__________________ßoşver şimdi gözyaşlarımı silmeyi..Gücün yetiyorsa kahkahaya ßoğ ßéni..
ßırak yanaklarımı,dudaklarımı..
Gücün yétiyorsa..
YÜREĞİMDEN ÖP ßENİ..!
PHoeNiX isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
Sizin Konu Yanıtlama Yetkiniz var
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Flash Savaşları - 2 уυѕυƒ Komik Animasyonlar 1 09-07-2008 00:48
Konser savaşları Yaso Magazin & Dedikodu 0 08-01-2008 01:32
İNÖNÜ üniversitesi GÜLLL Üniversiteler 2 07-30-2008 14:39
İşte yıldız savaşları LeGoLaS Dünyadan Haberler 0 02-22-2008 01:30
Yıldız savaşları başladı LeGoLaS Dünyadan Haberler 0 02-21-2008 19:24


Şu Anki Saat: 12:59


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.36 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows