Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > Eğitim - Üniversiteler - Sınavlar > Ödevler > Yabancı Dil

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

THE PAST PERFECT TENSE - GEÇMİŞTE BİTMİŞ ZAMAN olumlu olumsuz sorularla örnek

Yabancı Dil


Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 03-04-2009, 21:17   #1
Moderator
 
Üyelik tarihi: Nov 2008
Mesajlar: 1.373
Teşekkürleri: 0
0 mesajına 0 kere teşekkür edildi.
Tecrübe Puanı: 1000
Sevgi is on a distinguished road
Standart THE PAST PERFECT TENSE - GEÇMİŞTE BİTMİŞ ZAMAN olumlu olumsuz sorularla örnek

THE PAST PERFECT TENSE - GEÇMİŞTE BİTMİŞ ZAMAN

18680d1235311386t-gradborder-gif Geçmişte bitmiş zaman had ile fiilin üçüncü şeklinin birlikte kullanılmasıyla yapılır.

Had bütün şahıslar için aynıdır. Tekil ve çoğul olmalarıyla bir değişikliğe uğramaz.

Bu zaman şimdiki bitmiş zamanın geçmiş halidir. Nitekim aynı yapıdaki have (has) yerine onun geçmiş şekli olan had kullanılmak suretiyle meydana gelmiştir.

Geçmişte yapılmış bir eylemden önce başka bir eylemin yapılışı anlatılmak istendiğinde ilk eylem geçmişte bitmiş zaman kipiyle söylenir.

Anita had gone when Tom came. Tom geldiğinde Anita gitmişti.

Burada iki eylem vardır: Birincisi, Anita'nın gitmesi, ikincisi, Tom'un gelmesi. İlk eylem, yani Anita'nın gidişi önce, Tom'un gelmesi ondan sonra olmuştur. İkinci eylemin meydana geldiği anda bitmiş olan ilk eylem geçmişte bitmiş zamanla anlatılır.

present perfect tense past perfect tense
(şimdiki bitmiş zaman) (geçmişte bitmiş zaman)

I have seen. I had seen.
Gördüm. Görmüştüm.

She has left. She had left.
Terketti. Terketmişti.

You have worked. You had worked.
Çalıştın. Çalışmıştın.

He has written. He had written.
Yazdı. Yazmıştı.

They have begun. They had begun.
Başladılar. Başlamışlardı.

Mary has gone. Mary had gone.
Mary gitti. Mary gitmişti.

The girls have finished. The girls had finished.
Kızlar bitirdiler. Kızlar bitirmişlerdi.I have finished the work. İşi bitirdim. (İşi bitirmiş durumda-
yım. İş bitmiş halde.)
I had finished the work. İşi bitirmiştim.
I had finished the work when the Doktor geldiği zaman işi bitirmiştim.
the doctor came.

She has left the hospital. Hastaneden ayrıldı. (Ayrılmış
durumda.)
She had left the hospital. Hastaneden ayrılmıştı.
She had left the hospital when Hastalar geldiği zaman o hastane-
the patients came. den ayrılmıştı.

They have seen the suspension Asma köprüyü gördüler.
bridge.
They had seen the suspension Asma köprüyü görmüşlerdi.
bridge.
They had seen the suspension Şehir turu yapmadan önce asma
bridge before they took the köprüyü görmüşlerdi.
sightseeing tour.

Mary has cleaned the bathroom. Mary banyoyu temizledi.
Mary had cleaned the bathroom. Mary banyoyu temizlemişti.
Mary had cleaned the bathroom Biz geldiğimiz zaman Mary banyoyu
when we came. temizlemişti.

He has changed the curtains. Perdeleri değiştirdi.
He had changed the curtains. Perdeleri değiştirmişti.
He had changed the curtains Biz evi kiralamadan önce perdeleri
before we rented the house. değiştirmişti.

Bilindiği gibi şimdiki bitmiş zaman cümlesinde eylemin oluş zamanını gösteren bir sözcük kullanmak mümkün değildir. Şayet kullanılırsa bu durum şimdiki bitmiş zamanla değil geçmiş zaman kipiyle anlatılır. Halbuki şimdiki bitmiş zamanın geçmiş şekli olan geçmişte bitmiş zaman için böyle bir durum yoktur. Onunla eylemin oluş zamanını gösteren bir sözcük kullanılabilir.


She has seen your brother. Erkek kardeşini gördü. (Şimdiki bit-
miş zaman)
She saw your brother yesterday. Dün erkek kardeşini gördü. (geçmiş
zaman)
She had seen your brother at Erkek kardeşini geçen hafta ziyafet-
the party last week. te görmüştü. (geçmişte bitmiş
zaman)
We had finished our food when Misafirler geldiği zaman yiyeceğimi-
the guests came. zi bitirmiştik.

She had left the house before Babası gelmeden önce evi terket-
her father came. mişti.
When I saw him he had begun to Onu gördüğüm zaman bir lokantada
work in a restaurant. çalışmaya başlamıştı.
He had lost alI his money when Yeni dükkânı açtığı zaman parasının
he opened the new shop. hepsini kaybetmişti.
She had changed the colour of Ona rastladığım zaman saçının ren-
her hair when I met her. gini değiştirmişti.
They had lived in London since İngiltereye geldiklerinden beri Lon-
they came to England. dra'da oturmuşlardı.
He had sold his house before Oğlu gelmeden önce evini satmıştı.
his son came.
Tom had died two years ago, so Tom iki yıl önce ölmüştü. Bu yüz-
we didn't see him. den onu görmedik.
We didn't see the fisherman Balıkçıyı görmedik, çünkü yirmi gün
because he had left twenty days önce ayrılmıştı.
ago.
It had started raining when Kapıyı açtığımız zaman yağmur yağ-
we opened the door. maya başlamıştı.
The waiters had started to Garsonlar bütün masaları temizle-
clean all the tables because meye başlamışlardı, çünkü saat
it was half past eleven. on bir buçuktu.

olumlu geçmişte bitmiş zaman cümlesi

özne had fiilin 3. diğer sözcükler
şekli

She had prepared the meal when the guests arrived.
We had heard the news before she wrote to us.
They had died before the earthquake.
Gerald had met the players before the match.
I had finished the homework when they came.
The man had gone before the policeman came.
You had learnt English before you went to England.


olumsuz

Geçmişte bitmiş zaman cümlesini olumsuz yapmak için had yardımcı fiilinden sonra not getirilir.

She had died before the winter. Kıştan önce ölmüştü.
She had not died before the Kıştan önce ölmemişti.
winter.
We had sold the house when the Diğer alıcılar geldiğinde biz evi
other buyers came. satmıştık.
We had not sold the house when Diğer alıcılar geldiği zaman evi
the other buyers came. satmamıştık.

Bu cümlelerde de had ile not kaynaştırılır.

My wife had not seen the farm. Karım çiftliği görmemişti.
My wife hadn't seen the farm. Karım çiftliği görmemişti.
We had learnt their names before Buraya gelmeden önce isimlerini
we came here. öğrenmiştik.
We hadn't learnt their names Buraya gelmeden önce isimlerini
before we came here. öğrenmemiştik.

The play had started when we Tiyatroya girdiğimizde oyun başla-
entered the theatre. mıştı.
The play hadn't started when we Tiyatroya girdiğimizde oyun başla-
entered the theatre. mamıştı.

Emma had learnt some German Almanya'ya gitmeden önce Emma
before she went to Germany. biraz Almanca öğrenmişti.
Emma hadn't learnt any German Almanya'ya gitmeden önce Emma
before she went to Germany. hiç Almanca öğrenmemişti.

I hadn't repaired the car when Sen telefon ettiğin zaman arabayı
you telephoned. tamir etmemiştim.
My son hadn't come before the Yağmur başlamadan önce oğlum
rain started. gelmemişti.
She hadn't understood the Onu ben açıklamadan önce konuyu
subject before I explained it. anlamamıştı.
They hadn't come home before Saat ondan önce eve gelmemiş-
ten o'clock. lerdi.
We hadn't taken lessons İngiltere'ye gitmeden önce ders
before we went to England. almamıştık.
Dora hadn't drunk her tea when Garson fincanları aldığı zaman Dora
the waiter took the cups. çayını içmemişti.
His son hadn't done his military Onun oğlu evlendiği zaman asker-
duty when he married. liğini yapmamıştı.


olumsuz geçmişte bitmiş zaman cümlesi

özne hadn't fiilin 3. diğer sözcükler
şekli

We hadn't seen them when we entered the haII.
She hadn't typed the report before he cami in.
They hadn't brought their children when they visited us.
Doris hadn't posted the letter when her husband
telephoned.
I hadn't answered her first letter when I received
another.
Mr Miller hadn't forgotten to send her a present before
Christmas.
They hadn't finished their meals when the train arrived.


soru

Geçmişte bitmiş zaman cümlesini soru haline sokmak için had yardımcı fiili cümlenin başına getirilir.

She had bought a hat. Bir şapka almıştı.
Had she bought a hat? Bir şapka mı almıştı?

They had opened the doors. Kapıları açmışlardı.
Had they opened the doors? Kapıları açmışlar mıydı?

The postman had brought two Postacı iki mektup getirmişti.
letters.
Had the postman brought two Postacı iki mektup mu getirmişti?
letters?

You had written four letters Postacı geldiğinde dört mektup yaz-
when the postman came. mıştın.
Had you written four letters Postacı geldiğinde dört mektup mu
when the postman came? yazmıştın?

The secretary had left the Müdür telefon ettiği zaman sekreter
office when the manager tele- bürodan ayrılmıştı.
phoned.
Had the secretary left the Müdür telefon ettiği zaman sekreter
office when the manager tele- bürodan ayrılmış mıydı?
phoned?

Had the woman cooked the food Çocuklar uyandıkları zaman kadın
when the children got up? yiyeceği pişirmiş miydi?
Had they learnt the truth before Onu gazetede görmeden önce ger-
they saw it in the newspaper? çeği öğrenmiş miydiler?
Had the students done the home- Öğrenciler sinemaya gitmeden önce
work before they went to the ev ödevlerini yapmış mıydılar?
cinema?
Had you taken your medicine Yemeye başlamadan önce ilacını al-
when you started to eat? mış mıydın?
Had Mary got on the bus when Yağmur yağmaya başladığı zaman
it began to rain? Mary otobüse binmiş miydi?

soru halinde geçmişte bitmiş zaman cümlesi

had özne fiilin 3. diğer sözcükler
şekli

Had they seen an elephant before they visited the zoo?
Had she received the letter when you talked to her?
Had you finished your work when the guests arrived?
Had we lost everything before the war started?
Had Mary lost her ring before the summer vacation?
Had you left the classroom when the teacher came?
Had he done the exercises before dinner?


olumsuz soru

Olumsuz soru haline sokmak için esas fiilin önüne not getirilir.

Had she seen a lion? Bir aslan görmüş müydü?
Had she not seen a lion? Bir aslan görmemiş miydi?

Had they reached the river? Nehire varmışlar mıydı?
Had they not reached the river? Nehire varmamışlar mıydı?

Bu cümlelerde de had ile not kaynaştırılabilir.

Had he learnt English? İngilizce öğrenmiş miydi?
Hadn't he learnt English? İngilizce öğrenmemiş miydi?

Had the waiter prepared the Müşteriler gelmeden önce garson
tables before the customers masaları hazırlamış mıydı?
arrived?
Hadn't the waiter prepared the Müşteriler gelmeden önce garson
tables before the customers masaları hazırlamamış mıydı?
arrived?

Had your mother died before Annen 1980'den önce ölmüş
1980? müydü?
Hadn't your mother died before Annen 1980'den önce ölmemiş
1980? miydi?

Had the soldiers repaired the Düşman saldırdığı zaman askerler
bridge when the enemy attacked? köprüyü tamir etmişler miydi?
Hadn't the soldiers repaired Düşman saldırdığı zaman askerler
the bridge when the enemy köprüyü tamir etmemişler miydi?
attacked?

Hadn't the players changed their İkinci yarı başladığında oyuncular
shorts when the second haIf şortlarını değiştirmemiş miydiler?
began?
Hadn't the drivers rested before Tekrar hareket etmeden önce şoför-
they started again? ler istirahat etmemiş miydiler?
Hadn't we decided not to eat Lokantaya geldiğimiz zaman çok
too much when we came to the fazla yememeye karar vermemiş
restaurant? miydik?
Hadn't she learnt French before Fransa'ya gitmeden önce Fransızca
she went to France? öğrenmemiş miydi?


olumsuz soru halinde geçmişte bitmiş zaman

hadn't özne fiilin 3. diğer sözcükler
şekli

Hadn't the man painted the walls before he moved in?
Hadn't she given you a present when she left Turkey?
Hadn't the rain stopped when you went out?
Hadn't they caught the thief when the policeman came?
Hadn't we met them before the party?
Hadn't he lived in Berlin before 1990?
Hadn't you locked the door when you went to bed?
alıntı.....
Sevgi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap
Cevapla

Bookmarks

Tags
past, perfect, tense

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın

Mesajınız:
Seçenekler


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Past Perfect Continuous Tense (Video Konu Anlatım) Yaso Yabancı Dil 0 12-20-2008 21:53
Simple Present Tense, Present Continuous Tense, Simple Past Tense... _ѕєηєм_ Yabancı Dil 0 11-18-2008 09:32
Simple Past Tense _ѕєηєм_ Yabancı Dil 0 11-18-2008 09:13
Present Perfect Tense уυѕυƒ İngilizce 0 04-01-2008 20:28
Past Perfect Tense ( MİŞlİ GeÇmİŞ Zaman ) уυѕυƒ İngilizce 0 04-01-2008 20:25


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 21:37 .


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628